select
select
select
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Tìm kiếm
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
15/2016/TT-BKHCN 30/06/2016 Quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ
13/2016/TT-BKHCN 30/06/2016 Quy định quản lý Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước
12/2016/TTLT-BKHCN-BTC 28/06/2016 Hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN 08/06/2016 Thông tư liên tịch Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ
1135/QĐ-UBND 01/06/2016 Công nhận 26 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020 vào năm 2015
2985/UBND-VX3 01/06/2016 Kế hoạch triển khai đề án thực hiện biện pháp đảm bảo bình đẳng giới đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020
1348/QĐ-BKHCN 27/05/2016 Ban hành chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020
844/QĐ-TTg 18/05/2016 Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025"
1003/QĐ-UBND 17/05/2016 Phương án thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư trực tiếp và trợ giá giống cây trồng tỉnh Lâm Đồng năm 2016
35/NQ-CP 16/05/2016 Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
1169/QĐ-BKHCN 16/05/2016 Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016 - 2020
879/QĐ-UBND 27/04/2016 Phân bổ chi tiết dự toán kinh phí chi sự nghiệp khoa học công nghệ đợt 4 năm 2016
950/QĐ-BKHCN 25/04/2016 Ban hành tạm thời biểu mẫu bổ sung phục vụ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
855/QĐ-UBND 25/04/2016 Thành lập Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Lâm Đồng
07/2016/TT-BKHCN 22/04/2016 Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025
06/2016/TT-BKHCN 22/04/2016 Quy định về việc cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
845/QĐ-UBND 21/04/2016 Công nhận kết quả nghiệm thu và chuyển giao kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ
837/QĐ-BKHCN 12/04/2016 Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016 - 2020
796/QĐ-BKHCN 08/04/2016 Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp quốc gia để đưa ra tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016
786/QĐ-BKHCN 08/04/2016 Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016
Trang 3 12Đầu tiên   Trước đó   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp theo   Cuối cùng