select
select
select
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Tìm kiếm
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
775/QĐ-BKHCN 07/04/2016 Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016
767/QĐ-BKHCN 06/04/2016 Quyết định Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016
05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT 05/04/2016 Quy định chi tiết và hướng dẫn các căn cứ xác định tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và các biện pháp khắc phục hậu quả...
04/2016/TT-BKHCN 04/04/2016 Thông tư Quy định về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạ
688/QĐ-BKHCN 01/04/2016 Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016
673/QĐ-BKHCN 31/03/2016 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ Quỹ gen cấp Quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016
02/2016/TT-BKHCN 25/03/2016 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng trong y tế
590/QĐ-BKHCN 25/03/2016 Quyết định Phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng”, mã số: KC.10/16-20
564/QĐ-BKHCN 23/03/2016 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ Quỹ gen cấp Quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016
583/QĐ-UBND 14/03/2016 Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần 1 năm 2016
491/QĐ-BKHCN 10/03/2016 Quyết định về việc phê duyệt danh mục đặt hàng đề tài KH&CN cấp quốc gia để xét giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2016
464/QĐ-BKHCN 08/03/2016 Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016
351/QĐ-BKHCN 01/03/2016 Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2016
256/QĐ-BKHCN 22/02/2016 Quyết định phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2016
280/QĐ-UBND 18/02/2016 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng
227/QĐ-BKHCN 16/02/2016 Quyết định về việc Phê duyệt danh mục dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng thực hiện trong kế hoạch năm 2016
212/QĐ-BKHCN 05/02/2016 Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016
173/QĐ-BKHCN 29/01/2016 Quyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2015
154/QĐ-BKHCN 28/01/2016 Quyết định về việc Phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ Quỹ gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016
191/QĐ-UBND 27/01/2016 Công nhận kết quả nghiệm thu và chuyển giao kết quả nghiên cứu các đề tài, dự án thuộc kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2011-2014
Trang 4 12Đầu tiên   Trước đó   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Tiếp theo   Cuối cùng