select
select
select
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Tìm kiếm
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
171/QĐ-TTg 27/01/2016 Ngày 27.1.2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 171/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
141/QĐ-BKHCN 25/01/2016 Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016
113/QĐ-BKHCN 22/01/2016 Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2016
112/QĐ-BKHCN 22/01/2016 Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016
99/QĐ-BKHCN 21/01/2016 Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016
68/QĐ-UBND 13/01/2016 Công nhận các công trình đạt Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng lần thứ nhất năm 2015
01/2016/TT-BNV 13/01/2016 Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
01/2016/TTLT- BKHCN-BNV 11/01/2016 Hướng dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
73/2015/QĐ-UBND 31/12/2015 Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "Tơ lụa Bảo Lộc"
27/2015/TTLT/BKHCN-BTC 30/12/2015 Ngày 30.12.2015, liên Bộ KH&CN - Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước.
2395/QĐ-TTg 25/12/2015 Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước
2245/QĐ-TTg 11/12/2015 Ngày 11.12.2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2245/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành KH&CN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng góp phần phát triển kinh tế.
25/2015/TT-BKHCN 26/11/2015 Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ
26/2015/TT-BKHCN 26/11/2015 Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KHCN áp dụng đối với các Sở KHCN
58/2015/QĐ-TTg 17/11/2015 Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc thiết bị của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập.
2462/QĐ-UBND 13/11/2015 Công nhận kết quả nghiệm thu và chuyển giao kết quả nghiên cứu các dự án hỗ trợ khoa học công nghệ năm 2013, 2014
TT23/2015 13/11/2015 Thông tư Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
21/2015/TTLT-BKHCN-BNV-BTC 06/11/2015 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.
19/2015/TTLT-BKHCN-BLĐTBXH 30/10/2015 Quy định về khuyến khích nghiên cứu khoa học, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sản xuất sản phẩm hỗ trợ người khuyết tật
1747/QĐ-TTg 13/10/2015 Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025
Trang 5 12Đầu tiên   Trước đó   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Tiếp theo   Cuối cùng