select
select
select
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Tìm kiếm
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
18/TT-BKHCN 12/10/2015 Thông tư quy định về hoạt động thi đua, khen thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ có hiệu lực từ ngày 01/12/2015.
1557/QĐ-TTg 10/09/2015 Phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015
1941/QĐ-UBND 10/09/2015 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ
37/2015/QĐ-TTg 08/09/2015 Quy định điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
2259/QĐ-BKHCN 04/09/2015 Danh mục đặt hàng nhiệm vụ Quỹ gen cấp Quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015
QĐ1528/QĐ-TTg 03/09/2015 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận tỉnh Lâm Đồng.
16/2015/TTLT-BKHCN-BTC 01/09/2015 Hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
2235/QĐ-BKHCN 01/09/2015 Danh mục đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia để xét giao trực tiếp thực hiện từ năm 2015
2215/QĐ-BKHCN 31/08/2015 Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2015
2217/QĐ-BKHCN 31/08/2015 Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Chương trình “Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020” để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện
2123/QĐ-BKHCN 21/08/2015 Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2015
14/2015/TT-BKHCN 19/08/2015 Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ
2074/QĐ-BKHCN 17/08/2015 Danh mục nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp quốc gia để đưa ra tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2015
2029/QĐ-BKHCN 12/08/2015 Chương trình hành động của Bộ KH&CN thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016
2031/QĐ-BKHCN 12/08/2015 Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2015
57/2015/QĐ-UBND 12/08/2015 Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mác mác Đơn Dương”
1713/QĐ-UBND 11/08/2015 Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2020
56/2015/QĐ-UBND 04/08/2015 Quy chế Quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”
1936/QĐ-BKHCN 28/07/2015 Danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2015
1927/QĐ-BKHCN 28/07/2015 Danh mục dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2015
Trang 6 12Đầu tiên   Trước đó   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Tiếp theo   Cuối cùng