select
select
select
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Tìm kiếm
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1910/QĐ-BKHCN 27/07/2015 Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015
54/2015/QĐ-UBND 27/07/2015 Quy định việc tổ chức xét, công nhận sáng kiến và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
1876/QĐ-BKHCN 22/07/2015 Danh mục đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ câp quốc gia để thực hiện trong kế hoạch năm 2015
13/2015/TT-BKHCN 21/07/2015 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
1580/QĐ-BKHCN 25/06/2015 Danh mục đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2015
49/2015/QĐ-UBND 24/06/2015 Quy định một số tiêu chí về cánh đồng lớn cho các đối tượng cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
22/2015/QĐ-TTg 22/06/2015 Về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
1318/QĐ-BKHCN 05/06/2015 Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016-2020
55/2015/TTLT-BTC-KHCN 22/04/2015 .Ngày 22.4.2015, Bộ Tài chính và Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước.
796/QĐ-UBND 12/04/2015 Thành lập Ban điều hành dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020"
2556/QĐ-UBND 25/11/2014 Nâng cao nhận thức cho người dân, các tổ chức sản xuất kinh doanh sản phẩm đặc trưng thế mạnh về việc xây dựng, quản lý, phát triển thương hiệu và bảo vệ thương hiệu, bảo vệ giá trị của sản phẩm.
78/2014/TT-BTC 18/06/2014 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
113/QĐ-BKHCN 22/01/2013 Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2016
1078/QĐ-UBND 16/05/2012 Bổ nhiệm chức vụ cán bộ, công chức (ông Nguyễn Minh Tâm)
987/QĐ-UBND 28/04/2009 Thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng
34 /TB-QPTKHCN 27/12/2016 Về việc cho vay ưu đãi từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn đến năm 2020
2785/QĐ-UBND 22/12/2016 Định hướng nhiệm vụ khoa học và công nghệ được ưu tiên vay vốn từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2017-2020
2677/QĐ-HĐQLQ 01/12/2016 Quy định cho vay của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng
QĐ 171/QĐ-TTg 27/01/2016 Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Việc quy hoạch này nhằm sắp xếp, kiện toàn và đẩy mạnh tái cấu trúc để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, đến năm 2030 giảm khoảng 30% số lượng tổ chức.
QĐ 66/2015/QĐ-TTg 25/12/2015 Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp để sản xuất một hoặc một số sản phẩm nông sản hàng hóa có lợi thế của vùng...
Trang 7 12Đầu tiên   Trước đó   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Tiếp theo   Cuối cùng