select
select
select
RadDatePicker
Open the calendar popup.
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Tìm kiếm
Số/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
02/2015/TT-BKHCN 06/03/2015 Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước
16/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
460/QĐ-BTC 12/02/2015 Ban hành Thể lệ Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần thứ nhất năm 2015
95/QĐ-BKHCN 19/01/2015 Ban hành chương trình hành động của Bộ KH&CN thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
02/VBHN-BKHCN 06/01/2015 Văn bản hợp nhất Nghị định Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
01/VBHN-BKHCN 06/01/2015 Văn bản hợp nhất Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
05/QD-NATIF 05/01/2015 Quy định xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
38/2014/TT-BKHCN 16/12/2014 Quy định về đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ
10/2014/TT-TTCP 24/11/2014 Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi
2485/QĐ-UBND 13/11/2014 Công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
31/2014/TT-BKHCN 06/11/2014 Quy định một số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
99/2014/NĐ-CP 25/10/2014 Trích yếu nội dung: Ngày 25/10/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2014/NĐ-CP quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học. Theo đó, nội dung phát triển nhân lực khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học gồm: - Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý KH&CN. - Xây dựng, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, các nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học trẻ tài năng. Nghị đị
05/2014/TT-TTCP 11/10/2014 Quy định tổ chức, hoạt động, trình tự và thủ tục của đoàn thanh tra.
25/2014/TT-BKHCN 08/10/2014 Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân
24/2014/TTLT-BKHCN-BNV 01/10/2014 Ngày 01/10/2014, liên Bộ KH&CN và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ. Theo đó, chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ gồm nhóm chức danh nghiên cứu khoa học và nhóm chức danh công nghệ. Cụ thể, nhóm chức danh nghiên cứu khoa học gồm nghiên cứu viên cao cấp, nghiên cứu viên chính, nghiên cứu viên, trợ lý nghiên cứu. Nhóm chức danh công nghệ
120/2014/TTLT-BTC-BKHCN 25/08/2014 Theo Thông tư liên tịch số 120/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, vốn điều lệ của Quỹ này là 1.000 tỷ đồng do ngân sách nhà nước (NSNN) về hoạt động khoa học, công nghệ cấp. Quỹ tài trợ tối đa 100% tổng kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học; quyền sở hữu, quyền sử dụng công nghệ, quyền đối với giống cây trồng, vật nuôi; thiết bị, tài liệu kỹ thuật, thông tin sở hữu trí tuệ; tìm
78/2014/NĐ-CP 30/07/2014 Ngày 30/7/2014, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ. Theo đó, việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ được tiến hành ở 03 cấp: cấp cơ sở; cấp Bộ, ngành, địa phương và cấp Nhà nước. Tác giả công trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ nhận số tiền thưởng tương đương 270 lần mức lương cơ sở tại thời điểm quy
21/2014/TT-BKHCN 15/07/2014 Quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn
20/2014/TT-BKHCN 15/07/2014 Quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
15/2014/TT-BKHCN 13/06/2014 Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
Trang 9 12Đầu tiên   Trước đó   3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  Tiếp theo   Cuối cùng