107/2013/NĐ-CP
15/11/2013
-
Ngày 20.9.2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
Chính phủ
Nghị định
Khoa học & Công nghệ
Còn hiệu lực

Ngày 20.9.2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, bao gồm hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; xây dựng, vận hành, bảo dưỡng, khai thác, quản lý và tháo dỡ cơ sở hạt nhân, cơ sở bức xạ; thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng phóng xạ; sản xuất, lưu giữ, sử dụng, vận chuyển, chuyển giao, xuất khẩu, nhập khẩu nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, nhiên liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân; xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ và các dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.11.2013, thay thế cho Nghị định số 111/2009/NĐ-CP ngày 11.12.2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

 

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgayTrích yếu
1051/QĐ-TTg 03/07/2013 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
1051/QĐ-TTg 03/07/2013 Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
64/NĐ-CP 27/06/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
1051/QĐ-TTg 18/06/2013 Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013
03/2014/TT-BKHCN 31/03/2013 Ngày 31/3/2014, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Theo đó, đối tượng áp dụng bao gồm: - Cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập tổ chức KH&CN tại Việt Nam. - Tổ chức KH&CN công lập, ngoài công lập, có vốn nước ngoài, tổ chức KH&CN nước ngoài thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam. -
2325/QĐ-TĐC 14/11/2012 Quyết định về việc ban hành kế hoạch triển khai khoản 4 Điều 17 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
86/2012/NĐ-CP 19/10/2012 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường
1427/QĐ-TTg 02/10/2012 Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015
18/2012/TT-BKHCN 02/10/2012 Thông tư hướng dẫn tiêu chí và quy trình xác định công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, Danh mục công nghệ cấm chuyển giao
1436/QĐ-BKHCN 26/06/2012 Quyết định về việc thành lập các Tiểu ban tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị Quốc tế Việt Nam năm 2012 (International Techmart Vietnam 2012)