99/2013/NĐ-CP
15/10/2013
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
Chính phủ
Nghị định
Bản quyền nhãn hiệu
Còn hiệu lực
Tài liệu đính kèm: Nghị định 99.pdf