Đăng nhập
Lấy ý kiến đóng góp

Lấy ý kiến đóng góp

Quy định việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Lâm Đồng có sử dụng ngân sách nhà nước bao gồm: nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở (sau đây gọi chung là nhiệm vụ). Xem thêm
Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) nhằm mục đích tôn vinh các nhà khoa học đã có những công trình, cụm công trình khoa học và công nghệ (gọi tắt là công trình) xuất sắc, có giá trị cao về khoa học và công nghệ Xem thêm
Sở KHCN tổ chức lấy ý kiến đóng góp của người dân cho dự thảo : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng . Xem thêm
Hdt NewsColSlide
HDT HTML
HDT HTML
HDT HTML
HDT HTML
HDT UserOnline
Thống kê truy cập
  • 6.506.958
  • Đang online: 223
  • Trong tuần: 7.698
  • Trong tháng: 12.548
  • Trong năm: 1.231.022