Đăng nhập
Hội nghị triển khai hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 2021 19/01/2021 In trang

Nhằm đánh giá tình hình hoạt động khoa học và công nghệ năm 2020 và triển khai hoạt động năm 2021, ngày 19/01/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2021.

Đồng chí Võ Thị Hảo - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Võ Thị Hảo - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, hiệp hội, hội, viện, trường, doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ, phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện/thành phố cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng.

Tại Hội nghị, ông Đỗ Minh Ngọc – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng - đã báo cáo tóm tắt những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, trong đó nhấn mạnh các vấn đề nổi bật mà ngành khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong năm 2020. Cụ thể:

Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ:

Năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ quản lý 02 nhiệm vụ cấp nhà nước và 06 nhiệm vụ Nông thôn miền núi; phê duyệt mới 2 nhiệm vụ và tiếp tục quản lý 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở chuyển tiếp; phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố, Hội đồng khoa học cấp huyện, phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng thực hiện 28 nhiệm vụ.

Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, năm 2020 triển khai mới 4 nhiệm vụ và quản lý 19 nhiệm vụ chuyển tiếp.

Đối với hoạt động khởi nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: trong năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương; các tổ chức khởi nghiệp; trưởng đại học, cao đẳng triển khai “Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng” với các nội dung như: Vòng Chung kết Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lâm Đồng; Hội thảo kết nối đầu tư và tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp; hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp. Trong đó:

- Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lâm Đồng đã lựa chọn được 6 ý tưởng, dự án khởi nghiệp xuất sắc nhất từ 100 ý tưởng, dự án tham gia tại vòng thi cấp cơ sở để trao giải thưởng.

- Hội thảo kết nối đầu tư và tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp đã có 30 lượt kết nối trong đó có 20 lượt dự án, ý tưởng đã được ký thỏa thuận.

- Hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đã thu hút 36 gian háng tham gia.

Bên cạnh đó, Sở cũng đã tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng khởi nghiệp, tập huấn và phổ biến các chủ trương, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp và phổ biến các thông tin về khởi nghiệp trên các trang thông tin điện tử khởi nghiệp Lâm Đồng và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

Đối với hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học và công nghệ và thực thi quyền Sở hữu trí tuệ:

- Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020”, đã hỗ trợ 107 dự án áp dụng các hệ thống quản lý và công cụ cải tiến năng suất chất lượng của 72 doanh nghiệp; hỗ trợ , 4 lượt doanh nghiệp tham dự và đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia, Giải thưởng châu Á Thái Bình Dương.

- Chương trình “Hỗ trợ về khoa học và công nghệ cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020” đã hỗ trợ 5 địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Đạ Huoai”, “Cà phê Di Linh”, “Gạo nếp quýt Đạ Tẻh”, “Tơ lụa Bảo Lộc” và tạo lập nhãn hiệu “Atiso Đà Lạt”, “Măng cụt Bảo Lộc”; 1 địa phương đã đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài (Sầu riêng Đạ Huoai tại Trung Quốc). Hỗ trợ trực tiếp cho 11 doanh nghiệp thực hiện đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc thù của địa phương thực hiện ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới và hoàn thiện công nghệ, phát triển công nghệ sản xuất sản phẩm mới; hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ.

- Kế hoạch “Phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc trưng thế mạnh Lâm Đồng đến năm 2020”, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiến hành xây dựng và xác lập quyền các nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ đối với 28 nhãn hiệu, trong đó 23 nhãn hiệu đã được cấp Giấy chứng nhận gồm 15 nhãn hiệu chứng nhận và 8 nhãn hiệu tập thể.

Đối với hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật:

Trong năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai các Hội thi, Cuộc thi như:

- Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm đồng lần thứ 16 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng chủ trì với 74/137 giải pháp được trao giải.

- Hội thi Tin học trẻ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 26 năm 2020 do Tỉnh Đoàn Lâm Đồng chủ trì đã thu hút 280 thí sinh các cấp học tham gia với 3 thí sinh đạt giải cao.

Đối với công tác tiêu chuẩn, đo lường chất lượng: trong năm 2020, chủ yếu tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, lập hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm theo duy định, tăng cường kiểm định phương tiện đo thuộc danh mục phải kiểm định; hướng dẫn cho các doanh nghiệp, đơn vị hành chính áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng; hỗ trợ thông tin cho các doanh nghiệp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại;…

Ngoài ra, công tác quản lý công nghệ, an toàn bức xạ hạt nhân cũng được quan tâm triển khai với các hoạt động cụ thể như tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, …

Hoạt động thanh, kiểm tra cũng được chú trọng, qua đó góp phần giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh hiểu rõ hơn các quy định của nhà nước về khoa học và công nghệ.

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở đã triển khai hoạt động theo kế hoạch, bám sát các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, trong năm 2020, với điều kiện khó khăn chung, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng cũng rút ra được những khó khăn, hạn chế của đơn vị.

Căn cứ trên những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn chế của đơn vị, phương hướng triển khai các nhiệm vụ năm 2021 bám sát các Kế hoạch, chủ trương của Đảng và nhà nước, tăng cường quan hệ hợp tác với các viện, trường, cơ quan và tập trung triển khai các nhiệm vụ cụ thể gắn liền với hoạt động khoa học và công nghệ

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cũng có những thảo luận, chia sẻ về thuận lợi, khó khăn trong hoạt động khoa học và công nghệ thời gian qua; từ đó, kiến nghị UBND tỉnh kịp thời ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp để nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Đặc biệt hội nghị nhận được các tham luận, ý kiến đóng góp từ các doanh nghiệp tiêu biểu năm 2020 trong hoạt động áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh và những trao đổi từ các nhà khoa học thuộc các viện, trường trên địa bàn tỉnh trong công tác phối hợp triển khai hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Để kịp thời động viên và khuyến khích các tập thể, cá nhân trong công tác khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đã đề xuất UBND tỉnh và tặng Bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020. Trong đó, 2 tập thể được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 1 tập thể và 2 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; 12 tập thể và 6 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 – 2020; 5 tập thể và 6 cá nhân được tặng giấy khen của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ do đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý hoạt động khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2020.

Đỗ Quyên - Quốc Tuấn

Lượt xem: 420

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
 

CSDL Quốc Gia

 
Thống kê truy cập
  • 6.277.892
  • Đang online: 85
  • Trong tuần: 31.034
  • Trong tháng: 170.725
  • Trong năm: 1.001.956