Đăng nhập
phòng kt - ht huyện cát tiên

 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cát Tiên
Điện thoại liên lạc:  3884455
 
Trưởng phòng: Đỗ Hữu Dự (Phụ trách KHCN)
     Điện thoại liên lạc: 3885441- 0984164567                   
Phó phòng: Nguyễn Cao Trí
     Điện thoại liên lạc: 3884733 - 0919417814                   
Chuyên viên: Trang Quang Vinh (Phụ trách KHCN)
     Điện thoại liên lạc: 3884733 - 0984299385
Hdt NewsColSlide
HDT HTML