Đăng nhập
phòng kt - ht huyện đạ huoai

 

Phòng Công thương huyện Đạ Huoai
Điện thoại liên lạc:  3874659 – Fax: 3874258
 
Trưởng phòng: Hồ Văn Khánh
     Điện thoại liên lạc: 3874659- 0918007396 
Chuyên viên: Lê Ngọc Thanh (Phụ trách KHCN)
     Điện thoại liên lạc: 3874659-0906826936
Chuyên viên: Trần Thị Thùy (Phụ trách KHCN)
     Điện thoại liên lạc: 387465901676822522
 
Hdt NewsColSlide
HDT HTML