Đăng nhập
phòng kt - ht huyện đạ tẻh

 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đạ Tẻh                 
Điện thoại liên lạc:  3880150
 
Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Minh (Phụ trách KHCN)
     Điện thoại liên lạc: 38808360918714966
Phó Phòng: Lê Bá Phụng Anh (Phụ trách KHCN)
     Điện thoại liên lạc: 32215999 - 0633604515                   
Chuyên viên: Vũ Thị Vân  
     Điện thoại liên lạc: 322159990938840437
 
Hdt NewsColSlide
HDT HTML