Đăng nhập
phòng kt - ht huyện di linh

 

Phòng Công thương huyện Di Linh
Điện thoại liên lạc: 3765378 – Fax: 3766533
 
Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Toản (Phụ trách KHCN)
     Điện thoại liên lạc: 3766533 - 0903160246-0976414317                  
Chuyên viên: Đào Thủy Chung (Phụ trách KHCN)
     Điện thoại liên lạc: 37665330902910117
Hdt NewsColSlide
HDT HTML