Đăng nhập
phòng kt - ht huyện đức trọng

 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đức Trọng             
Điện thoại liên lạc:  3647518 - Fax: 3844132
 
Trưởng phòng: Nguyễn Mậu Thế (Phụ trách KHCN)
     Điện thoại liên lạc: 36475180918752508
Cán Bộ: Trần Hùng Anh (Phụ trách KHCN)
     Điện thoại liên lạc: 3647518 - 0976505939
Chuyên viên: Phan Nguyễn Ngọc Trinh
     Điện thoại liên lạc: 3647518 - 0987292629
Hdt NewsColSlide
HDT HTML