Đăng nhập
phòng kt - ht huyện lâm hà

 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Lâm Hà
Điện thoại liên lạc: 3685345 – Fax: 3850347
 
Trưởng phòng: Nguyễn Văn Phụng            
     Điện thoại liên lạc: 3506044
Chuyên viên: Bùi Thị Xiệp (Phụ trách KHCN)
     Điện thoại liên lạc: 3850428- 0918825235
 
Hdt NewsColSlide
HDT HTML