Đăng nhập
BQL Khu NNUDCNC Lâm Đồng


KHU CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO ĐÀ LẠT

Địa chỉ văn phòng: 35 Trần Hưng Đạo, Đà Lạt, Lâm Đồng 

Điện thoại: 0263.3824943 - Fax: 0263.3824943

Email: dalathtp@lamdongdost,gov.vn - Website: http://dalathtp.vn  Giới thiệu
Được thành lập theo Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 23/3/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Với tổng diện tích quy hoạch 221,3 ha tại xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương (cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 15 km về hướng Đông Bắc), Khu CNSH&NNƯDCNC Đà Lạt sẽ được xây dựng với 4 phân khu chức năng gồm: Phân khu điều hành trung tâm, Phân khu nghiên cứu và triển khai công  nghệ, Phân khu dịch vụ hỗ trợ và Phân khu thu hút đầu tư.

Dự kiến trong giai đoạn 2016-2020, Khu CNSH&NNƯDCNC Đà Lạt hoàn thành và đi vào hoạt động, sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, gia tăng đáng kể tiềm lực khoa học trong lĩnh vực CNSH, thúc đẩy hoạt động sản xuất NNƯDCNC của tỉnh Lâm Đồng.


 
Mục tiêu

Nghiên cứu, tiếp nhận, thực nghiệm các công nghệ tiên tiến về CNSH&NNƯDCNC; đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ; sản xuất và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các tổ chức, cá nhân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng.
 

 Chức năng

Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D).

Phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao.

Sản xuất và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ cao.

Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao.Ssa

Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ.
 

Nhiệm vụ

Xây dựng và phát triển các công nghệ nền của CNSH (công nghệ gene, công nghệ vi sinh, công nghệ enzyme/protein, công nghệ tế bào,...); nghiên cứu, ứng dụng CNSH trong lĩnh vực nông nghiệp và y dược.

Xây dựng ngân hàng gene invitro; bảo quản vật liệu di truyền các loài thực vật quý,

có tiềm năng khai thác, phục vụ hoạt động nghiên cứu, chiết tách hoạt chất và chọn tạo giống mới; sản xuất và cung cấp nguồn cây giống invitro chất lượng, sạch bệnh; nhập nội và sản xuất thử nghiệm giống mới trước khi đưa vào sản xuất đại trà.

Đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế; thiết lập các kênh trao đổi thông tin với các viện, trường,... trong và ngoài nước nhằm tạo điều kiện, cơ hội để tiếp thu có chọn lọc các thành tựu nghiên cứu, công nghệ tiên tiến về CNSH&NNƯDCNC; tư vấn và xúc tiến các hoạt động chuyển giao công nghệ.

Thu hút các chuyên gia giỏi trong lĩnh vực CNSH&NNƯDCNC đến làm việc tại Đà Lạt - Lâm Đồng; đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, chuyên gia phục vụ phát triển NNCNC tại địa phương.

Thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuộc lĩnh vực CNSH&NNƯDCNC; thực hiện hoạt động ươm tạo doanh nghiệp cho các tổ chức, cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNSH&NNƯDCNC. 

Thông tin liên hệ

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

email

Di động

Cơ quan

LÃNH ĐẠO

1

Phan Công Du

Giám đốc

0908 302 240

3824 943

phancongdu@yahoo.com

2

Nguyễn Lê Quốc Hùng

P. Giám đốc

0984 423783

nguyenlequochung83@gmail.com

PHÒNG KẾ HOẠCH – TỔNG HỢP

1

Lê Diệu Trâm

Trưởng phòng

0905 309 944

3824 943

ledieutram@gmail.com

2

Nguyễn Thị Quỳnh Nghi

Kế toán

039 352 6456

ntqnghi0811@gmail.com

3

Nguyễn Thị Thu Hoài

Chuyên viên

(Văn thư, thủ quỹ)

0983 592 172

hoainguyen.24@gmail.com

PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN

1

Lê Thị Phương Hội

Chuyên viên

0375 104 632

 

phuonghoibds44@gmail.com


HDT HTML