Đăng nhập
TRUNG TÂM PHÂN TÍCH & CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
 

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Địa chỉ: 230 Hoàng Văn Thụ, phường 1 - Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0263 3753999 - Fax: 0263 3742222

Email: dalatcert@yahoo.com.vn

Website: www.dalatcert.com / www.dalatcert.com.vn

Chi nhánh Đà Lạt: 18 Trần Phú, Phường 4, Tp Đà Lạt, Lâm Đồng 

Điện thoại: 0263 3833159 - Fax: 0263 3533159


Chức năng:
a. Phân tích - Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa sản xuất và lưu thông phục vụ công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
b. Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy và giám định sản phẩm hàng hóa, quá trình, dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam, quốc tế, khu vực và các tổ chức khác;
c. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Nhiệm vụ:
a. Thực hiện phân tích - kiểm nghiệm các sản phẩm, hàng hóa, sản xuất, lưu thông, xuất nhập khẩu phục vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương;
b. Triển khai hoạt động đánh giá và chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và bảo vệ môi trường phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Chứng chỉ chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn mang tên “DALATCERT” được thể hiện trên sản phẩm theo quy định của pháp luật;
c. Giám định trang thiết bị, công nghệ, chứng nhận nhãn hiệu sản phẩm, công nghệ của tỉnh theo quy định của pháp luật;
d. Thực hiện dịch vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: tư vấn áp dụng tiêu chuẩn; cung ứng, bảo hành, bảo trì, sửa chữa, xuất nhập khẩu trang thiết bị, vật tư hóa chất; dịch vụ sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; dịch vụ về bảo vệ môi trường;
đ. Đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực hoạt động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương theo quy định của pháp luật;
e. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ và phát triển công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống, bảo vệ môi trường và một số lĩnh vực sản xuất liên quan;
g. Quản lý tài chính, tài sản, trang thiết bị, nhân sự,… theo quy định của pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao; áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong hoạt động phân tích - kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng sản phẩm;

h. Hợp tác, liên doanh liên kết trong các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao với các tổ chức trong và ngoài nước.

Thông tin liên hệ

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

email

Di động

Cơ quan

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

1

Lê Thành Trung

Giám đốc

0918.972.731

3833 159

trungkhcn@gmail.com

2

Nguyễn Thị Hải

Phó Giám đốc

0919 816 165

nguyenhai81107@gmail.com

PHÒNG HÀNH CHÍNH-TỔNG HỢP

1

Hồ Lê Bích Vân

Phụ trách phòng

0983 825 472

3833 159

 

holebichvan@gmail.com

2

Lê Thúy Nhàn

Văn thư, thủ quỹ

037 378 6812

lethuynhan121@gmail.com

3

Phan Thị Trong

Kế toán

033 350 3669

tramktkhcn@gmail.com

4

Nguyễn Văn Hùng

Lái xe

0918 249 366

vanhung@lamdong.gov.vn

5

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Nhân viên nhận mẫu

0938 737 647

ngngocbich.dl@gmail.com

6

Lâm Thị Mộng Thu

Nhân viên

0902 072 075

keysy79@yahoo.com

7

Huỳnh Nữ Kim Phượng

Nhân viên

038 293 1445

 

8

Hoàng Minh Hòa

Bảo vệ

036 760 2739

 

PHÒNG CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

1

Nguyễn Liên Sơn

Phụ trách phòng

0909 466 920

3753 999

nguyenliensonbl@gmail.com

2

Võ Thị Tình

Nhân viên

0919 815 868

 

3

Nguyễn Thị Thu Thúy

Nhân viên

0979 785 414

 

PHÒNG PHÂN TÍCH - KIỂM NGHIỆM

1

Nguyễn Thị Duyên

Trưởng phòng

0977 856 631

3753 999

 

hanhduyenk27@yahoo.com

2

Thân Thị Ngụ

Kiểm nghiệm viên

0987 002 968

ttn23mtk29@gmail.com

3

Nguyễn Thị Diệu Minh

Kiểm nghiệm viên

0977 009 203

nguyenthidieuminh9886@gmail.com

4

Quản Xuân Lượng

Kiểm nghiệm viên

0989177726

 

5

Nguyễn Văn Trường

Kiểm nghiệm viên

0917288590

 

6

Bùi Ngọc Minh Tâm

Kiểm nghiệm viên

035 551 6697

tamngocbuitam49@gmail.com

PHÒNG KỸ THUẬT TỔNG HỢP

1

Nguyễn Ngọc Lâm

Phụ trách phòng

0962 115 252

3511 499

ngoclamdoluong@gmail.com

2

Nguyễn Quang Duy

Nhân viên

0988 919 138

nguyenquangduy790@gmail.com

3

Trần Thị Minh Hiếu

Kiểm định viên

0911665693

 

4

Đào Văn Công

Nhân viên

0937 601 465

daovancong1401@gmail

5

Huỳnh Vũ Phong

Nhân viên

0966 212 778

vuphong290189@gmail.com

6

Đỗ Văn Chiến

Nhân viên

0916373767

 

 


Thống kê truy cập
  • 6.506.347
  • Đang online: 319
  • Trong tuần: 7.087
  • Trong tháng: 11.937
  • Trong năm: 1.230.411