Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Phát huy vai trò của chức sắc tôn giáo trong việc củng cố và tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Đề tài - Dự án
Dân tộc
TS. Phạm Minh Tuấn
2015
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Tài liệu này chỉ chia sẻ cho thành viên, bạn cần đăng ký thành viên trên hệ thống để tải tài liệu về.
Nếu chưa phải là thành viên, bạn có thể liên hệ với ban quản trị theo địa chỉ để được cấp tài khoản đăng nhập:
  • Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt -Lâm Đồng
  • Email: sokhcn@lamdong.gov.vn
  • Điện thoại: 063.3821377

Trên thế giới và cả Việt Nam, tôn giáo có tác động lớn đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì thế, các quốc gia luôn quan tâm phát huy mặt tích cực, hạn chế những phát sinh tiêu cực từ tôn giáo.

Lâm Đồng là tỉnh thuộc Nam Tây Nguyên, nơi đa dạng về thành phần dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng. Tỉnh Lâm Đồng có 07 tôn giáo được Nhà nước công nhận là Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài, Ba Ha’I, Giáo hội Phật đường Nam tông Minh sư đạo, Tổ tiên Chính giáo Đại đạo sinh tồn… Hầu hết các vị chức sắc tôn giáo đều nhận thức đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, an tâm sinh hoạt đạo, chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Những năm qua, đa số chức sắc tôn giáo tin tưởng, gắn bó với cấp ủy, chính quyền; tích cực vận động tín đồ chấp hành nghiêm mọi chủ trương, chính sách, pháp luật; hưởng ứng tích cực phong trào “Xây dựng nông thôn mới”.

Phần lớn chức sắc tôn giáo đã thể hiện được vai trò đối với cộng đồng tôn giáo trong giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, nhưng vẫn còn một số vấn đề nổi cộm, hạn chế trong vai trò của các chức sắc tôn giáo như: Một bộ phận chức sắc, nhà tu hành tôn giáo ở hải ngoại về nước cấu kết với các phần tử bất mãn của tôn giáo trong nước gây nhiễu loạn chính trị, từng bước chiếm cơ sở thờ tự hợp pháp tại Lâm Đồng, tạo mâu thuẫn với chính quyền, gây rối an ninh trật tự, làm xấu hình ảnh của chức sắc, nhà tu hành tôn giáo. Ví dụ như vụ tranh chấp ở tu viện Bát Nhã, thị xã Bảo Lộc. Ngoài ra, còn một số chức sắc tôn giáo hoạt động truyền đạo trái pháp luật, vi phạm quy định của các địa phương, gây ra tình hình phức tạp ở một số địa bàn. Một số khác có hành vi đấu tranh, khiếu kiện sai quy định của chính sách, pháp luật; huy động tín đồ đòi lại cơ sở thờ tự; lôi kéo tín đồ từ chức sắc này sang chức sắc khác, gây mâu thuẫn nội bộ. Tình trạng một số chức sắc né tránh sự phân công, bổ nhiệm của Giáo hội tôn giáo khi được điều động về trụ trì ở những vùng sâu, xa, còn nhiều khó khăn… Tình hình đó đã ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết dân tộc. Cho nên, phát huy vai trò của chức sắc tôn giáo ở tỉnh Lâm Đồng đặt ra những yêu cầu phải được nghiên cứu làm rõ về lý luận, thực tiễn. Vì thế, việc nghiên cứu đề tài: “Phát huy vai trò của chức sắc tôn giáo trong việc củng cố và tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” là nhằm đáp ứng những yêu cầu đó.

Bạn cần đăng nhập đề tải tài liệu

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.365.524
  • Đang online: 172
  • Trong tuần: 2.946
  • Trong tháng: 89.588
  • Trong năm: 89.588