Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Tác động của di dân tự phát đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các cộng đồng bản địa tỉnh Lâm Đồng
Đề tài - Dự án
Dân tộc
ThS. Nguyễn Trung Thành
2015
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Tài liệu này chỉ chia sẻ cho thành viên, bạn cần đăng ký thành viên trên hệ thống để tải tài liệu về.
Nếu chưa phải là thành viên, bạn có thể liên hệ với ban quản trị theo địa chỉ để được cấp tài khoản đăng nhập:
  • Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt -Lâm Đồng
  • Email: sokhcn@lamdong.gov.vn
  • Điện thoại: 063.3821377

Có rt nhiu các công trình nghiên cu vquá trình di dân tphát trong cnước hoc mt svùng, nhưng chưa có công trình, đề tài, dán nào nghiên cu hthng, toàn din và đy đvtác đng ca di dân tphát đến sphát trin kinh tế - xã hi ca các cng đồng bn địa tnh Lâm Đồng. Hu hết chlà các bài báo, hoc đưa ra mt vài thng kê vslượng người di dân tphát. Chưa đưa ra được phm vi, gii hn tác đng ca di dân tphát đến sphát trin kinh tế-xã hi ca địa phương.

Cũng chưa có nghiên cu nào đề cp đến quá trình di dân tphát vào Lâm Đồng trong nhng năm 2005-2013 din ra như thế nào vquy mô và tc độ? Dân di cư đến Lâm Đồng là ai, gm nhng dân tc nào và có nhng đặc đim kinh tế, xã hi, văn hóa như thế nào? Nhng tác động tích cực và tiêu cực của dân di cư tự phát đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các cộng đồng bản địa ở Lâm Đồng như thế nào? Những nguyên nhân nào dẫn đến những tác động tiêu cực của di dân tự phát? Những kiến nghị, giải pháp nào cần đưa ra để phát huy yếu tố tích cực và hạn chế tác động tiêu cực của di dân đến kinh tế-xã hội của các cộng đồng bản địa ở Lâm Đồng như thế nào?

Chính vì vậy việc nghiên cứu đề tài “Tác động của di dân tự phát đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các cộng đồng bản địa tỉnh Lâm Đồng” là rất quan trọng và cấp thiết góp phần đánh giá thực trạng dia dân tự phát và xây dựng các chính sách nhằm phát huy những tích cực và hạn chế những tiêu cực của di dân tự phát đối vớisự phát triển kinh tế - xã hội của các cộng đồng bản địa tỉnh Lâm Đồng.

Bạn cần đăng nhập đề tải tài liệu

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.365.776
  • Đang online: 104
  • Trong tuần: 3.198
  • Trong tháng: 89.840
  • Trong năm: 89.840