Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác vận động quần chúng góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng
Đề tài - Dự án
Dân tộc
Hồ Thị Nga
2016
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Tài liệu này chỉ chia sẻ cho thành viên, bạn cần đăng ký thành viên trên hệ thống để tải tài liệu về.
Nếu chưa phải là thành viên, bạn có thể liên hệ với ban quản trị theo địa chỉ để được cấp tài khoản đăng nhập:
  • Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt -Lâm Đồng
  • Email: sokhcn@lamdong.gov.vn
  • Điện thoại: 063.3821377

Đất nước ta đang đứng trước những cơ hội lớn trong tiến trình phát triển, hướng tới mục tiêu cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Để tận dụng được thời cơ và vượt qua mọi trở ngại trên đường đi tới, cần phát huy tinh thần và trí tuệ của toàn dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch Đảng và nhà nước đề ra. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị phải thường xuyên làm tốt là công tác vận động quần chúng; Mỗi cán bộ, đảng viên đều phải gương mẫu thực hiện phương pháp “dân vận”  là “ óc nghỉ, mắt trong, tai nghe, chân đi, miệng nói tay làm” như Bác Hồ đã chỉ rõ, và “ Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân” như Nghị quyết TW 7 (khoá IX) đề ra, từ đó làm tăng thêm niềm tin của dân đối với Đảng, Nhà nước, củng cố vững chắc hệ thống chính trị cơ sở.

Trước hết, về khái niệm quần chúng: quần là đám đông, chúng là đông người nên quần chúng là số đông người (Nguyễn Lân, Từ và Ngữ Việt Nam, NXB Tp. HCM, 2000).

Vận động quần chúng là tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, hướng dẫn, động viên mọi người dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác VĐQC là một trong những nội dung quan trọng của Đảng ta, có ý nghĩa chiến lược nhằm tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân và nâng cao vị trí của Đảng trong hệ thống chính trị.

Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, lợi dụng những khó khăn phức tạp của đồng bào dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch ra sức đẩy mạnh các hoạt động “âm mưu diễn biến hòa bình”, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước…làm cho tình hình ở vùng DTTS luôn tiềm ẩn những yếu tố mất ổn định, khó kiểm soát.

Để khắc phục yếu kém trong công tác VĐQC hiện nay ở cơ sở vùng DTTS. Đề tài nghiên cứu khoa học: “Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác vận động quần chúng góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng” do Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì góp phần giải quyết được những khó khăn, tồn tại cũng như yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác VĐQC vùng DTTS hiện nay của tỉnh.

Bạn cần đăng nhập đề tải tài liệu

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.365.598
  • Đang online: 110
  • Trong tuần: 3.020
  • Trong tháng: 89.662
  • Trong năm: 89.662