Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Đạo Tin lành và việc ổn định phát triển trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng
Đề tài - Dự án
Dân tộc
CN. Nguyễn Đức Hiệp
2016
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Tài liệu này chỉ chia sẻ cho thành viên, bạn cần đăng ký thành viên trên hệ thống để tải tài liệu về.
Nếu chưa phải là thành viên, bạn có thể liên hệ với ban quản trị theo địa chỉ để được cấp tài khoản đăng nhập:
  • Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt -Lâm Đồng
  • Email: sokhcn@lamdong.gov.vn
  • Điện thoại: 063.3821377

Tôn giáo và dân tộc là hai vấn đề hết sức nhạy cảm trong đời sống chính trị, xã hội của mỗi quốc gia, dân tộc, nhất là khi tôn giáo có quan hệ trực tiếp đối với dân tộc. Lâm Đồng là một tỉnh thuộc Nam Tây Nguyên, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Những năm gần đây, khu vực Tây Nguyên nói chung, tỉnh Lâm Đồng nói riêng, tình hình tôn giáo và dân tộc có nhiều diễn biến phức tạp, trong đó nổi lên vấn đề đạo Tin Lành phục hồi, phát triển nhanh chóng, bất bình thường trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sự phục hồi, phát triển nhanh chóng, bất bình thường đó đã có những tác động, ảnh hưởng tích cực, tiêu cực đến tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương. 

Vì vậy, việc đặt vấn đề nghiên cứu đề tài “Đạo Tin Lành và việc ổn định phát triển trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng” là hết sức cần thiết. Trên cơ sở nghiên cứu toàn diện để có cơ sở khoa học đề xuất, xây dựng các giải pháp nhằm chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo nói chung và đạo Tin Lành nói riêng phục vụ cho âm mưu chống phá cách mạng Việt Nam; đồng thời góp phần ổn định, phát triển vùng đồng bào DTTS ở tỉnh Lâm Đồng là vấn đề hết sức cấp thiết, có ý nghĩa cả về lí luận cũng như thực tiễn.  

- Ý nghĩa về mặt lý luận: đề tài sẽ góp phần cung cấp những cơ sở lí luận, đánh giá đúng hoạt động của đạo Tin Lành (bao gồm cả yếu tố tích cực, tiêu cực); rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó có những giải pháp để ổn định tình hình trong vùng đồng bào DTTS. Trên cơ sở đó, khắc phục những tồn tại, yếu kém trong công tác quản lý Nhà nước nhằm ổn định tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số có đạo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào DTTS, thực hiện nhiệm vụ chiến lược lâu dài trong thời gian tới.

- Ý nghĩa về mặt thực tiễn: Các kết quả nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo có giá trị phục vụ quá trình nghiên cứu, soạn thảo và thực thi các mục tiêu, chương trình, chiến lược về tôn giáo, giúp cho cơ quan hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện ở địa phương. Là cơ sở tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong quá trình giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến tôn giáo, đặc biệt là đạo Tin Lành, đảm bảo tốt ANTTở địa phương và là tài liệu tham khảo trong nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền về tôn giáo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể ở Lâm Đồng. 

Bạn cần đăng nhập đề tải tài liệu

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.365.597
  • Đang online: 109
  • Trong tuần: 3.019
  • Trong tháng: 89.661
  • Trong năm: 89.661