Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư để phát triển du lịch - dịch vụ tại thành phố Đà lạt
Đề tài - Dự án
Du lịch
ThS. Bùi Thị Trúc Quy
2013
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Tài liệu này chỉ chia sẻ cho thành viên, bạn cần đăng ký thành viên trên hệ thống để tải tài liệu về.
Nếu chưa phải là thành viên, bạn có thể liên hệ với ban quản trị theo địa chỉ để được cấp tài khoản đăng nhập:
  • Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt -Lâm Đồng
  • Email: sokhcn@lamdong.gov.vn
  • Điện thoại: 063.3821377

Ý nghĩa (tính cấp thiết) của đề tài

Những năm qua, cùng với sự phát triển của ngành du lịch cả nước, du lịch Đà Lạt đã có những bước phát triển vượt bật. Khách nội địa và quốc tế tăng liên tục trong những năm gần đây làm cho doanh thu du lịch đạt tốc độ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 1995-2005 là 22,43%. Điều này đã góp phần làm tăng tỷ trọng dịch vụ trong tổng thu nhập của tỉnh, tạo tiền đề đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh nhà. Cho đến nay, Đà Lạt được biết đến như là một trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí nổi tiếng trong cả nước, có sức hút mạnh mẽ du khách cũng như các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, để phát triển ngành du lịch Đà Lạt một cách bền vững đòi hỏi cần phả giải quyết hàng loạt vấn đề, trong đó vấn đề tìm kiếm các nguồn lực tài chính để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư nhằm khai thác một cách bền vững và có hiệu quả tiềm năng mà thiên nhiên ưu đãi cho thành phố Đà Lạt là vấn đề quan trọng có tính chiến lược.

Mục đích nghiên cứu của đề tài

- Đánh giá đúng thực trạng về thu hút vốn đầu tư vào ngành du lịch của thành phố Đà Lạt trong thời gian từ năm 2000-2010, qua đó đánh giá tác động của thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch đối với hoạt động kinh tế - xã hội của thành phố Đà lạt, từ đó rút ra ra những thành công và tồn tại trong thu hút vốn đầu tư để phát triển du lịch - dịch vụ của thành phố Đà Lạt.

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực du lịch - dịch vụ của thành phố Đà Lạt và trên cơ sở kết quả thu hút vốn đầu tư trong thời gian qua tiến hành dự báo nhu cầu và khả năng thu hút vốn đầu tư trong thời gian đến năm 2020 trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ của thành phố Đà Lạt.

- Nghiên cứu, đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư cho phát triển du lịch thành phố Đà Lạt đến năm 2020 theo hướng bền vững, đảm bảo khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Nội dung nghiên cứu

1. Những cơ sở lý luận khoa học trong lĩnh vực đầu tư và sự cần thiết phải thu hút đầu tư để phát triển du lịch.

2. Xây dựng bộ tiêu chí để đánh giá đúng thực trạng về hiệu quả thu hút vốn đầu tư trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ hiện nay tại thành phố Đà Lạt, phân tích những tác động của việc thu hút vốn đầu tư đối với hoạt động kinh tế - xã hội của thành phố Đà Lạt.

3. Phân tích những nhân tố tác động đến hiệu quả thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực du lịch và dự báo nhu cầu, khả năng huy động vốn đầu tư để phát triển du lịch - dịch vụ của thành phố.

4. Đề xuất những giải pháp khoa học nhằm đảm bảo nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực du lịch - dịch vụ của Đà Lạt - Lâm Đồng đảm bảo khả năng cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Kết quả nghiên cứu của đề tài

- Đối với kinh tế - xã hội của địa phương:

Các kết quả nghiên cứu của đề tài có tác dụng định hướng, quy hoạch và đảm bảo nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực du lịch của thành phố Đà Lạt theo hướng bền vững và có hiệu quả để khai thác tiềm năng du lịch của Đà Lạt. Các kết quả nghiên cứu của đề tài nếu được ứng dụng vào cuộc sống sẽ có tác dụng tạo được nhiều kênh hỗ trợ vốn cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch, cũng như huy động được sức mạnh của toàn dân trong việc góp vốn để xây dựng ngành du lịch Đà lạt trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh nhà.

- Đối với các đối tượng cần sử dụng vốn để đầu tư phát triển du lịch - dịch vụ tại thành phố Đà Lạt:

Thông qua phần thực trạng, các nhà đầu tư thấy rõ nhu cầu vốn đầu tư vào lĩnh vực du lịch - dịch vụ của địa phương. Từ đó có kế hoạch chủ động trong việc tìm kiếm địa điểm, lĩnh vực và các kênh huy động vốn đầu tư trong lĩnh vực du lịch của thành phố Đà Lạt nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, tìm kiếm được lợi nhuận và khai thác được thế mạnh của địa phương.

- Đối với những ngành - lĩnh vực khoa học có liên quan:

Các ngành Tài chính, giáo dục, công an, thuế… sẽ thấy được vai trò của mình và những khả năng phối hợp từ phía ngành mình trong chiến lược phát triển du lịch của Tỉnh nhà.

Đề tài còn là tài liệu bổ ích cho tất cả những ai quan tâm tới lĩnh vực du lịch và vấn đề hiệu quả thu hút vốn đầu tư trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ của thành phố Đà Lạt.

Bạn cần đăng nhập đề tải tài liệu

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.608.316
  • Đang online: 115
  • Trong tuần: 8.927
  • Trong tháng: 8.927
  • Trong năm: 332.380