Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Điều tra di sản văn hóa dân tộc K'HO tỉnh Lâm Đồng
Sách, tạp chí
Dân tộc
Nguyễn Vũ Hoàng
2015
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Nghiên cứu văn hoá dân gian các dân tộc bản địa Lâm Đồng nói chung, văn hoá K’Ho nói riêng là nhiệm vụ được đặt ra trước các nhà văn hoá và khoa học xã hội. Từ lâu, chúng ta đã xác định được tầm quan trọng của công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hoá truyền thống các dân tộc ở địa phương. Tuy nhiên bảo tồn và phát huy cái gì và như thế nào quả là một vấn đề nan giải, bởi cho đến nay ngành văn hoá tỉnh nhà chưa xác định được vốn di sản ấy còn những cái gì, cái gì đã mai một, quy mô và số lượng của từng loại hình văn hoá K’Ho là như thế nào?

Trước tình hình ấy, được sự chấp thuận của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, sự đầu tư của Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường Lâm Đồng, chúng tôi mạnh dạn tiến hành đề tài Điều tra di sản văn hoá K’Ho tỉnh Lâm Đồng trong thời gian 1 năm. Mục tiêu của đề tài là điều tra các loại hình văn hoá vật chất và tinh thần cùa người K’Ho tại địa phương; nắm vững hiện trạng vốn di sản văn hoá, để từ đó có thể đề xuất các giải pháp thích hợp cho việc bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hoá ấy.

Làm tốt công tác điều tra cơ bản không chỉ đưa đến một cái nhìn toàn diện về di sản văn hoá K’Ho, mà còn cung cấp tư liệu cho sự nghiên cứu chuyên sâu trên từng lãnh vực, và rút kinh nghiệm cho việc thực hiện tiếp các đề tài về văn hoá Mạ và Chu ru trong những năm tới.

HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.365.789
  • Đang online: 117
  • Trong tuần: 3.211
  • Trong tháng: 89.853
  • Trong năm: 89.853