Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Sưu tầm, bảo tồn và phát huy hoa văn trang trí các dân tộc bản địa tỉnh Lâm Đồng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc hiện nay
Đề tài - Dự án
Văn hóa nghệ thuật
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng
2017
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Tài liệu này chỉ chia sẻ cho thành viên, bạn cần đăng ký thành viên trên hệ thống để tải tài liệu về.
Nếu chưa phải là thành viên, bạn có thể liên hệ với ban quản trị theo địa chỉ để được cấp tài khoản đăng nhập:
  • Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt -Lâm Đồng
  • Email: sokhcn@lamdong.gov.vn
  • Điện thoại: 063.3821377

Đề tài “Sưu tầm, bảo tồn và phát huy hoa văn trang trí các dân tộc bản địa tỉnh Lâm Đồng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc hiện nay” được thực hiện trong hai năm 2011 và 2012.

Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan chuyên ngành tham mưu lĩnh vực quản lý nhà nước về di sản văn hóa trên địa bàn Lâm Đồng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đã phối hợp chặt chẽ với các nhà khoa học là thành viên tham gia thực hiện đề tài; đặc biệt là phối hợp với chính quyền các địa phương và các nghệ nhân dân gian là chủ nhân trực tiếp của hoa văn trang trí các dân tộc bản địa Lâm Đồng thực hiện 02 mục tiêu chính của đề tài gồm:

- Sưu tầm và phân loại các kiểu hoa văn trang trí của các dân tộc Mạ, K’ho và Churu trên địa bàn Lâm Đồng;

- Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy hoa văn trang trí các dân tộc Mạ, K’ho và Churu; góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa Nam Tây Nguyên trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc tỉnh Lâm Đồng hiện nay.

Công tác sưu tầm và phân loại hoa văn trang trí được tiến hành trong nửa đầu năm 2011 bằng việc thực hiện nghiêm túc phương pháp điền dã dân tộc học tại các địa phương có đông đồng bào sinh sống, giàu đặc trưng văn hóa và còn bảo tồn được nhiều giá trị văn hóa truyền thống như:

- Các xã: Bảo Thuận, Gung Ré, Tam Bố… (huyện Di Linh). Đây là địa bàn tiêu biểu trong công tác bảo tồn nghi lễ dân gian K’ho ở Lâm Đồng; Đưng K’nớ (huyện Lạc Dương) tiêu biểu trong bảo tồn nghề dệt vải truyền thống;

- Các xã: Lộc Bắc, Lộc Bảo (huyện Bảo Lâm); Phước Cát, Đồng Nai Thượng (huyện Cát Tiên)… là các địa bàn người Mạ còn bảo tồn nhiều di sản truyền thống như nhà dài, các nghi lễ nông nghiệp, đặc biệt là nghề dệt vải truyền thống;

- Các xã Pró, Tu Tra, Lạc Xuân… (huyện Đơn Dương); Tà Hine, Đạ Quyl… (huyện Đức Trọng) là các địa phương tập trung đồng bào Churu cư trú và bảo tồn tương đối nguyên vẹn nghệ thuật diễn xướng dân gian, nghi lễ dân gian.

Trên cơ sở phương pháp nghiên cứu đã được xác định, hệ thống tiêu chí điều tra khảo sát đã được vạch ra; đề tài thu nhận 500 phiếu thông tin về đối tượng nghiên cứu. Thông qua phiếu điều tra và các ghi chép dân tộc học, hệ thống hoa văn trang trí của từng dân tộc đã được tổng hợp gồm:

- Hoa văn trên vải dệt truyền thống: 14 mẫu hoa văn truyền thống trên vải dệt của người K’ho nhóm Cil; 09 mẫu hoa văn truyền thống trên vải dệt của người K’ho nhóm K’Yòn (Bòn Dơla); 16 mẫu hoa văn truyền thống trên vải dệt của người Mạ;

- Hoa văn trang trí trong nghi lễ - tôn giáo: 38 mẫu hoa văn K’ho; 12 mẫu hoa văn Mạ; 09 mẫu hoa văn Churu;

- Hoa văn trang trí trên các sản phẩm đan lát mây tre lá: 32 mẫu của người K’ho; 05 mẫu của người Mạ và 10 mẫu của người Churu.

Quá trình điền dã sưu tầm được tiến hành song song với hoạt động điều tra, đánh giá về mức độ bảo tồn hoa văn trang trí của từng dân tộc ở các địa phương. Nguồn tư liệu dân tộc học thu nhận được trong quá trình điều tra, khảo sát là một phần giá trị quan trọng làm thành căn cứ xác thực, chứng minh cho sự tồn tại của đối tượng; đồng thời là cơ sở để xác định các giá trị văn hóa đặc trưng của từng đồ án hoa văn trang trí cụ thể.

Vận dụng hiệu quả của phương pháp so sánh trong nghiên cứu văn hóa, các tác giả tham gia thực hiện đề tài đã thực hiện việc xác định các mẫu hoa văn đặc trưng, giá trị văn hóa đặc trưng của hoa văn trang trí các dân tộc Mạ, K’ho và Churu trong tương quan với hoa văn trang trí các dân tộc ở Tây Nguyên như Bana, Êđê, Mnông, Stiêng... Các kết quả này thể hiện tại Phụ lục 3 - Đồ án ước lược các loại thể hoa văn trang trí đặc trưng - là một sản phẩm trực tiếp của đề tài.

Quá trình xử lý hậu kỳ các kết quả điều tra khảo sát tại thực địa được tiến hành kỹ lưỡng nhằm vừa tổng hợp các sản phẩm của đề tài, vừa làm cơ sở để thực hiện các chuyên đề nghiên cứu. Đề tài tiến hành tổng số 21 chuyên đề (01 chuyên đề ghép) nhằm phát huy khả năng tư duy của từng nhà nghiên cứu tham gia thực hiện đề tài. Căn cứ vào các chuyên đề đã thực hiện và nghiệm thu, Ban chủ nhiềm đề tài tổng hợp, chắp bút hình thành báo cáo kết quả đề tài cô đọng trong hơn 60 trang. Dĩ nhiên, do tính chất, mục tiêu, phương pháp và nội dung thực hiện mà đề tài đã đăng ký với cơ quan quản lý nên Ban chủ nhiệm đề tài khó có thể dung nạp trọn vẹn ý tưởng của từng chuyên đề. Vì vậy, tất cả các chuyên đề (đã được xét nghiệm thu) đều được tập hợp, hệ thống hóa thành một phụ lục sản phẩm của đề tài.

Hệ thống giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy hoa văn trang trí các dân tộc Mạ, K’ho và Churu ở Lâm Đồng được xây dựng dựa trên hiện trạng đối tượng; nhìn nhận thẳng vào sự thật về mức độ bảo tồn từ các góc độ: loại hình di sản, môi trường văn hóa và đối tượng cần phải tác động. Đây là cơ sở để Ban chủ nhiệm đề tài đề xuất, kiến nghị những nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới; Đồng thời đây cũng là động lực quan trọng mà thông qua quá trình nghiên cứu đề tài, ngành Văn hóa, Thể thao và du lịch Lâm Đồng đã xây dựng được 02 đề án có tính khả thi cao đã được UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2012 đối với nhiệm vụ bảo tồn và phát huy di sản văn hóa nói chung, các loại hình di sản chứa hoa văn trang trí nói riêng: 

- Đề án Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả di sản văn hóa nhằm phát triển sản phẩm du lịch, loại hình du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn 2020. Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1536/QĐ-UBND, ngày 27/7/2012.

- Đề án Khôi phục một số làng nghề truyền thống, làng văn hóa kiểu mẫu trong vùng đồng bào dân tộc gắn với du lịch tỉnh Lâm Đồng. Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1945/QĐ-UBND, ngày 14/9/2012.

Đề tài cũng góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của ngành đáp ứng cho nhiệm vụ chính trị đã được Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó.

Bạn cần đăng nhập đề tải tài liệu

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.378.262
  • Đang online: 119
  • Trong tuần: 12.177
  • Trong tháng: 102.326
  • Trong năm: 102.326