Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ giúp phần phục vụ sản xuất, đời sống.
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
ThS. Nguyễn Như Chương. Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ
2018
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

 Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ Lâm Đồng là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ. Trung tâm có chức năng nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, dịch vụ khoa học công nghệ phục vụ quản lý nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Những kết quả đạt được

Sưu tập, bảo tồn và phát triển nguồn gen giống cây trồng

Phát huy thế mạnh của địa phương về công nghệ tế bào thực vật, trong những năm qua, Trung tâm đã thực hiện nhiệm vụ sưu tập, bảo tồn và phát triển nguồn gen giống cây trồng, phục vụ chương trình nông nghiệp của tỉnh.

Hiện nay, Trung tâm đã sưu tập, bảo tồn trong điều kiện in vitro hơn 100 giống cây trồng như: rau, hoa (Cúc, Địa lan, Phong lan, lá Bép, Khoai môn sáp vàng,…); cây ăn quả (Chuối, Dâu tây, Phúc bồn tử,…); cây dược liệu (Atiso, Lan gấm, Đảng sâm,…).

Nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học vào sản xuất, đời sống

Từ nguồn gen cây đầu dòng được kiểm tra sạch bệnh tại Viện Công nghệ Sinh học, hàng năm, Trung tâm sản xuất và cung ứng gần 1 triệu cây giống các loại đảm bảo chất lượng cho nông dân, các doanh nghiệp, đơn vị phục vụ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trung tâm đã hoàn thiện nhiều quy trình sản xuất cây giống in vitro về rau, hoa, cây ăn quả, cây dược liệu. Nhiều quy trình được nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao hiệu quả vào thực tiễn sản xuất:

- Từ nguồn cây giống Chuối Laba đầu dòng được tuyển chọn tại xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà do Phòng Nông nghiệp huyện Đức Trọng cung cấp; nhằm phục tráng, chuyển giao nguồn giống cây ăn quả đặc sản của địa phương, Trung tâm đã thực hiện dự án: “Sản xuất thử nghiệm cây giống Chuối Laba bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro”. Dự án đã nhân giống thành công giống Chuối Laba trong điều kiện in vitro và ra vườn ươm. Cây Chuối cấy mô sau 12 tháng cho thu hoạch đạt năng suất cao, trọng lượng bình quân
40-50 kg/buồng, tương đương với cây đầu dòng.

Cây giống Chuối Laba in vitro và ngoài vườn ươm
Cây giống Chuối Laba in vitro và ngoài vườn ươm

Sau thành công của dự án, Trung tâm tiếp tục cung cấp nguồn giống Chuối Laba cho Trang trại Chuối Laba Điền Công Tâm với diện tích 50 ha trồng theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Gia Hiệp, huyện Di Linh phục vụ nội tiêu và xuất khẩu.

- Nhận thấy địa bàn xã Tân Hội, huyện Đức Trọng có diện tích trồng Khoai môn sáp vàng (Colocasia esculenta) đáng kể, tuy nhiên các hộ nông dân thường chọn giống theo phương pháp truyền thống là thu hoạch củ lớn thương phẩm, giữ lại củ nhỏ làm giống vụ sau. Do vậy sau một thời gian, nguồn giống bị thoái hóa làm giảm năng suất và chất lượng. Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của địa phương, Trung tâm đã thực hiện đề tài: “Xây dựng quy trình nhân giống vô tính cây Khoai môn bằng phương pháp nuôi cấy in vitro”. Đề tài đã nhân giống thành công cây Khoai môn sáp vàng trong điều kiện in vitro, xây dựng quy trình đưa cây con ra vườn ươm, góp phần phục tráng nguồn giống phục vụ nhu cầu sản xuất.

Từ thành công của kết quả đề tài, Trung tâm đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Trọng thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất Khoai môn thương phẩm từ nguồn giống nuôi cấy in vitro”. Dự án đã xây dựng thành công 10 mô hình sản xuất củ giống và thương phẩm với diện tích 2 ha sau 8 tháng:

+ Mô hình sản xuất Khoai môn giống từ cây in vitro: năng suất trung bình củ thương phẩm

≈ 800 kg/1.000 m2; củ giống F1
≈ 600 kg/1.000 m2; hệ số nhân ≈ 9 củ, cao gấp
2 lần so với trồng từ củ giống truyền thống tại
địa phương (4 củ).

- Mô hình trồng Khoai môn thương phẩm: năng suất trung bình củ thương phẩm
≈ 2.000 kg/1.000 m2; củ giống F2 ≈ 400 kg/1.000 m2.

Hiện nay, xã Tân Hội đã phát triển vùng trồng Khoai môn sáp vàng thương phẩm trên 100 ha, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân và đa dạng giống cây trồng của địa phương.

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu, phát triển nguồn cây giống rau, hoa, cây ăn quả, Trung tâm còn hoàn thiện quy trình nhân giống một số cây dược liệu có giá trị kinh tế cao. Dự án “Xây dựng mô hình trồng Đảng sâm thương phẩm theo hướng nông nghiệp công nghệ cao tại xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng” đã nhân giống thành công cây Đảng sâm (Codonopsis javanica) trong điều kiện in vitro, xây dựng quy trình nhân giống cây con trong vườn ươm phục vụ trồng thương phẩm.

Dự án đã phối hợp với Công ty TNHH Cao Lâm trồng trên 10 ha cây Đảng sâm thương phẩm theo hướng VietGAP tại xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, góp phần bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu quý của địa phương phục vụ tiêu dùng, chế biến dược liệu.

Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng là thế mạnh của Trung tâm. Trong những năm qua, Trung tâm đã chuyển giao thành công nhiều dự án cho các xã Đưng K’nớ, huyện Lạc Dương; xã Pró, huyện Đơn Dương... Năm 2015, Trung tâm đã thực hiện thành công dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật để nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Gia Bắc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng”. Dự án đã tập huấn cho 10 kỹ thuật viên cơ sở, hơn 300 lượt nông dân kỹ thuật trồng và khai thác vườn chồi cà phê, kỹ thuật ghép cải tạo vườn cà phê, kỹ thuật trồng tiêu xen vườn cà phê, kỹ thuật nuôi heo địa phương theo hướng kiểm soát an toàn dịch bệnh. Dự án đã xây dựng mô hình gồm 1.000 m2 vườn giống cà phê, cải tạo 7 ha cà phê, 1.100 trụ tiêu xen cà phê. Dự án đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống, ổn định kinh tế hộ gia đình; đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương.

Nấm ăn và nấm dược liệu là 1 trong 9 sản phẩm quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 439/QĐ-TTg ngày 16/4/2012. Trong những năm qua, Trung tâm đã

nghiên cứu, khảo nghiệm và chuyển giao thành công nhiều dự án về nấm ăn, nấm dược liệu, trong đó dự án cấp Nhà nước được chuyển giao thành công cho Công ty TNHH Ngọc Yến Minh, huyện Đơn Dương. Gần đây, Trung tâm đã thực hiện dự án Xây dựng mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao nuôi trồng nấm Linh chi đỏ trên hỗn hợp giá thể gỗ Quế và nấm Hương tại huyện nông thôn mới Đơn Dương và huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng”. Dự án đã chuyển giao, xây dựng mô hình nuôi trồng nấm ăn đặc sản xứ lạnh là nấm Hương (Lentinula edodes) đạt hiệu quả cho Công ty TNHH LTV Hợp Nhất, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương. Đồng thời dự án cũng đã nghiên cứu, khảo nghiệm, chuyển giao thành công mô hình nuôi trồng nấm Linh chi đỏ Đà Lạt trên hỗn hợp mùn cưa gỗ Quế tại Trạm Thực nghiệm Đơn Dương và Công ty Đầu tư, Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ Khoa Minh, xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương. Hiện nay, Công ty đã mở rộng diện tích nuôi trồng nấm Linh chi đỏ với công suất 1 triệu bịch phôi/năm và thu mua sản phẩm phục vụ chế biến dược phẩm.

Bên cạnh đó, công tác sưu tập, bảo tồn và phát triển nguồn gen nấm ăn, nấm dược liệu đã được Trung tâm chú trọng triển khai, góp phần phát triển nghề trồng nấm tại địa phương

Định hướng trong giai đoạn tới

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ Lâm Đồng định hướng nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ với một số nhiệm vụ chính sau:

- Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học trong việc sưu tập, bảo tồn và phát triển nguồn gen giống rau, hoa, cây ăn quả, nấm ăn, nấm dược liệu,… phục vụ chương trình nông nghiệp của tỉnh.

- Hướng đến việc triển khai thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi bò thịt cao sản tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020, Trung tâm hiện đang thực hiện dự án nông thôn miền núi cấp Nhà nước “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại Lâm Đồng” tại địa bàn các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Cát Tiên.

- Góp phần phát triển nguồn dược liệu quý tại địa phương, Trung tâm hiện đang thực hiện chuyển giao công nghệ cho dự án nông thôn miền núi cấp Nhà nước “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sinh học trong việc nhân giống và nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) tại tỉnh Lâm Đồng” do Công ty TNHH Đông trùng hạ thảo Châu Á chủ trì thực hiện.

 


Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.583.250
  • Đang online: 155
  • Trong tuần: 23.229
  • Trong tháng: 133.337
  • Trong năm: 307.314