Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
ThS. PHẠM THỊ NHÂM. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
2018
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Với phương châm lấy doanh nghiệp làm đối tượng trọng tâm để phục vụ, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, góp phần vào công cuộc cải cách hành chính và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng và nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, năm 2016, hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Lâm Đồng đã có những chuyển biến tích cực.

Những kết quả đạt được

Công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý chất lượng

Trong năm 2016, hoạt động tiêu chuẩn, chất lượng đã có những chuyển biến nhất định do sự hội nhập quốc tế ngày càng sâu và rộng. Các doanh nghiệp của tỉnh đã quan tâm đến việc chuẩn hóa quy trình và chất lượng sản phẩm, hàng hóa do mình sản xuất, không những phục vụ xuất khẩu mà còn phát triển tại thị trường nội địa.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) đã cập nhật, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật gồm 1.498 tiêu chuẩn Việt Nam, 596 quy chuẩn Việt Nam và 7 quy chuẩn địa phương, đáp ứng nhu cầu tra cứu cho các tổ chức, cá nhân trong tỉnh. Giải quyết 3 hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng thép nhập khẩu cho các doanh nghiệp nhập khẩu thép phục vụ sản xuất - kinh doanh; 2 hồ sơ công bố hợp chuẩn nước rửa chén, chế phẩm vi sinh phân giải xenlulo; hướng dẫn 3 đơn vị đăng ký mã số mã vạch.

Chi cục cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa. Theo đó, năm 2016, Chi cục đã tổ chức 15 lớp tập huấn về sản xuất tinh gọn (Lean), ISO 9001, ISO 22000, sản xuất dược liệu tốt, quản trị chất lượng du lịch, 5S… cho gần 800 học viên đến từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Điều này cho thấy sự quan tâm của doanh nghiệp trong công tác đào tạo áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ nâng cao năng suất chất lượng tại đơn vị.

Việc khảo sát, phân loại doanh nghiệp để tư vấn, hỗ trợ áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ nâng cao năng suất chất lượng phù hợp với năng lực của đơn vị cũng được Chi cục quan tâm thực hiện. Năm 2016, có 15 doanh nghiệp được hỗ trợ áp dụng ISO 9001, ISO 22000, HACCP, GlobalGAP, 5S; xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở với tổng mức kinh phí hỗ trợ khoảng 1,5 tỷ đồng. Hầu hết các doanh nghiệp tham gia dự án đều mong muốn cải tiến hoạt động của đơn vị nên hiệu quả ngày càng nâng lên. Điển hình là Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng đã tích cực tham gia phong trào năng suất chất lượng, là doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh đạt Giải thưởng châu Á - Thái Bình Dương sau khi đạt giải Vàng Giải thưởng Chất lượng Việt Nam.

Chi cục cũng đã tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp thông tin về hàng rào kỹ thuật trong thương mại, nhất là tại các thị trường xuất khẩu những sản phẩm chủ lực của tỉnh. Chi cục đã tổ chức hội thảo về tiêu chuẩn chất lượng đối với sản phẩm chè cho các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh chè; phối hợp thông tin về Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp năm 2016 với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng, về Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập kinh tế với Sở Công Thương, về quy định kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm chè xuất khẩu với Chi cục Hải quan Đà Lạt, về mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với hành tây và khoai tây với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; cập nhật 100 tin cảnh báo và 5 bài thông tin liên quan đến các sản phẩm chủ lực của tỉnh đăng trên trang thông tin điện tử của Chi cục, Bản tin Khoa học Công nghệ và Doanh nghiệp Lâm Đồng.

Công tác quản lý đo lường

Chi cục thường xuyên rà soát và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đo lường, tuyên truyền phổ biến và đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định của nhà nước về đo lường.

Kiểm định định kỳ 7.358/6.334 phương tiện đo (đạt 116,17%) gồm 778 cột đo nhiên liệu, 131 đồng hồ áp suất, 3.971 công tơ điện, 244 cân thông dụng, 76 cân phân tích/kỹ thuật, 37 cân bàn, 66 cân bưu chính, 764 taximet, 119 bình đong, 2 quả cân, 1 cân ô tô, 664 huyết áp kế, 169 áp suất y tế, 27 điện tim. Qua kiểm định có 152 phương tiện đo không đạt yêu cầu kỹ thuật và đo lường (gồm 93 công tơ điện, 15 cân thông dụng, 2 cân bàn, 16 đồng hồ áp suất, 26 huyết áp kế).

Kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm tại các đơn vị kinh doanh khí hóa lỏng
Kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm tại các đơn vị kinh doanh khí hóa lỏng

Kiểm tra nhà nước về đo lường tại 8 doanh nghiệp kinh doanh taximet trên địa bàn tỉnh, lấy ngẫu nhiên 28 mẫu taximet kiểm tra về đo lường. Kết quả các mẫu taximet đều đạt yêu cầu về kỹ thuật và đo lường; các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các quy định nhà nước về đo lường, phê duyệt mẫu và sử dụng taximet.

Rà soát, thống kê 10 doanh nghiệp sử dụng và kinh doanh taxi với 1.122 taximet; 246 doanh nghiệp kinh doanh xăng - dầu với 1.049 cột đo xăng - dầu. Các đơn vị cơ bản đã thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về đo lường, phê duyệt mẫu và sử dụng phương tiện đo. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp kinh doanh xăng - dầu chưa đáp ứng các yêu cầu quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ KH&CN về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng - dầu.

Công tác thanh, kiểm tra

Nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh chân chính, Chi cục đã chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở KH&CN, Công an tỉnh, phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện/thành phố tiến hành kiểm tra các sản phẩm hàng hóa sản xuất và lưu thông trên thị trường gồm:

+ Kiểm tra 89 đơn vị kinh doanh xăng - dầu, khí hóa lỏng (LPG), thiết bị điện - điện tử, đồ chơi trẻ em, mũ bảo hiểm, hàng đóng gói sẵn. Qua kiểm tra phát hiện 25 trường hợp vi phạm (thiếu hồ sơ chứng nhận hợp quy; sử dụng phương tiện đo có sai số vượt quá quy định cho phép, hết hiệu lực kiểm định; thiếu nhãn phụ và thiếu tem hợp quy CR; chất lượng sản phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng). Thanh tra Sở KH&CN đã xử phạt 4 trường hợp với tổng số tiền trên 76 triệu đồng; thông báo tạm dừng lưu thông 2 lô hàng mũ bảo hiểm chưa xuất trình được hồ sơ chứng nhận hợp quy; tịch thu và tiêu hủy 1 lô hàng vi phạm gồm 78 mũ bảo hiểm. Chi cục đã lấy 26 mẫu (gồm 5 mẫu LPG, 11 mẫu xăng - dầu, 7 mẫu thiết bị điện - điện tử, 3 mẫu mũ bảo hiểm) gửi thử nghiệm đánh giá chất lượng, kết quả có 2 mẫu thiết bị điện - điện tử, 1 mẫu mũ bảo hiểm không đạt chất lượng, phát hiện 1 trường hợp vi phạm về đo lường.

+ Kiểm tra 21 đơn vị kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ. Kết quả các doanh nghiệp đã thực hiện việc ghi nhãn, đóng mã ký hiệu, công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định, tuy nhiên vẫn còn một số sản phẩm thiếu nhãn.

+ Kiểm tra việc chỉ định kiểm định tại Công ty Cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Đức Trọng, Công ty Cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Di Linh; lấy ngẫu nhiên 18 mẫu đồng hồ nước tại các hộ gia đình để kiểm tra độ chuẩn xác của phương tiện đo, kết quả đều đạt yêu cầu về kỹ thuật và đo lường.

+ Qua kiểm tra 92 đơn vị về tiêu chuẩn chất lượng và đo lường trong kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ, đã phát hiện 56 đơn vị vi phạm, xử phạt hành chính 8 đơn vị với tổng số tiền trên
57 triệu đồng về nhãn hàng hóa, đo lường và chất lượng; lấy 3 mẫu gửi thử nghiệm đánh giá chất lượng, kết quả đều không đạt.

Một số hoạt động khác

Rà soát, kiến nghị và đề xuất phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính của Chi cục theo Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ KH&CN về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN.

Tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản pháp quy cho doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 22/2013/TT-BKHCN ngày 26/09/2013 của Bộ KH&CN về quản lý đo lường trong kinh doanh vàng và quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường; Thông tư số 15/2015/BKHCN và QCVN 01:2015/BKHCN trong sản xuất - kinh doanh xăng - dầu.

Góp ý dự thảo sửa đổi Nghị định số
89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa; Nghị định kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp; Nghị định kinh doanh mũ bảo hiểm; xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016-2017.

Phương hướng hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2017

Hướng dẫn công bố hợp chuẩn, hợp quy đối với các sản phẩm thuộc phạm vi quản lý; hướng dẫn các đơn vị xây dựng tiêu chuẩn cơ sở khi có yêu cầu; rà soát, cập nhật tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký mã số mã vạch.

Tăng cường tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính tỉnh Lâm Đồng. Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

Triển khai thực hiện Dự án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2017: khảo sát, lựa chọn doanh nghiệp tham gia; tổ chức đào tạo, tập huấn về công cụ cải tiến năng suất chất lượng; đào tạo chuyên gia năng suất chất lượng...

Tăng cường phối hợp thanh, kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hóa được phân công trách nhiệm quản lý như đồ chơi trẻ em, thiết bị điện - điện tử, mũ bảo hiểm, vàng trang sức, mỹ nghệ, thép...; kiểm tra sau công bố, hoạt động đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự phù hợp.

Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đo lường pháp quyền, kịp thời nắm thông tin về số lượng, đối tượng phải quản lý về đo lường. Tăng cường phối hợp với Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện/thành phố và các ngành, đơn vị có liên quan để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác đo lường pháp quyền.

Đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, nhất là các thiết bị kiểm tra độc tố trong đồ chơi trẻ em, thiết bị kiểm tra chất lượng vàng trang sức,
mỹ nghệ.

Đẩy mạnh các hoạt động kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.583.580
  • Đang online: 143
  • Trong tuần: 23.559
  • Trong tháng: 133.667
  • Trong năm: 307.644