Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng 30 năm xây dựng và trưởng thành
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
ThS. PHẠM THỊ NHÂM. Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
2018
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) Lâm Đồng được thành lập theo Quyết định số 399/QĐ-UBTC ngày 16/6/1987 của UBND tỉnh Lâm Đồng, trên cơ sở là phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Ban Khoa học Kỹ thuật Lâm Đồng (nay là Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng).

Chi cục TCĐLCL là cơ quan có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Chi cục TCĐLCL gồm có 4 phòng chuyên môn (phòng Hành chính Tổng hợp, phòng Quản lý Tiêu chuẩn Chất lượng, phòng Quản lý Đo lường, phòng Thông báo và Hỏi đáp về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại) và đơn vị trực thuộc là Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Sau 30 năm kể từ ngày thành lập (16/6/1987-16/6/2017), nhiều thế hệ, đội ngũ cán bộ, công chức của Chi cục TCĐLCL đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý TCĐLCL tại địa phương.

Ngay từ những ngày đầu thành lập đến nay, Chi cục đã quan tâm triển khai các hoạt động TCĐLCL, chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đào tạo, tập huấn nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý. Chi cục thường xuyên thực hiện các bài thông tin, phỏng vấn… trên các phương tiện thông tin và website của đơn vị nhằm tuyên truyền, vận động doanh nghiệp chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực TCĐLCL.

Triển khai các hoạt động quản lý TCĐLCL đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập, Chi cục định kỳ tổ chức kiểm tra, rà soát các đối tượng thuộc thẩm quyền để phân loại, quản lý và hỗ trợ một cách hiệu quả. Kết quả đạt được trên các lĩnh vực như sau:

Về quản lý tiêu chuẩn, chất lượng

Việc rà soát, cập nhật hệ thống tiêu chuẩn được Chi cục tiến hành thường xuyên. Hiện nay, Chi cục đang quản lý hệ thống dữ liệu gồm 1.498 tiêu chuẩn Việt Nam, 591 quy chuẩn Việt Nam, 12 quy chuẩn địa phương và các tiêu chuẩn quốc tế phục vụ việc tiếp cận và sử dụng của các tổ chức, cá nhân trong tỉnh. Ngoài ra, Chi cục còn phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng các tiêu chuẩn cơ sở cho những sản phẩm không quy định trong tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế đáp ứng nhu cầu sản xuất - kinh doanh tại địa phương.

Kiểm tra sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên địa bàn
Kiểm tra sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên địa bàn

Trong công tác quản lý chất lượng, với vai trò là cơ quan đầu mối tổng hợp các báo cáo quản lý chất lượng hàng hóa trên địa bàn tỉnh, Chi cục đã phối hợp với các ngành trong hoạt động này theo định kỳ, trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị các cấp trong việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, các biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chất lượng hàng hóa sản xuất và lưu thông trên thị trường. Đồng thời, Chi cục thường xuyên phối hợp với các cấp, ngành tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn nghiệp vụ quản lý chất lượng hàng hóa cho các đơn vị, doanh nghiệp, hiệp hội trong tỉnh. Công tác thanh, kiểm tra được Chi cục phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan, qua đó đã phát hiện các vi phạm và đề xuất xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời điều chỉnh các biện pháp quản lý nhằm giúp doanh nghiệp thực thi đúng quy định. Những năm gần đây, việc khảo sát các đối tượng quản lý được Chi cục quan tâm triển khai nhằm nắm bắt tình hình chất lượng hàng hóa trên địa bàn, từ đó tham mưu các cấp chính quyền biện pháp quản lý phù hợp.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba năm 2009
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba năm 2009

Việc triển khai Hiệp định rào cản kỹ thuật trong thương mại (TBT) duy trì theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương tại các đầu mối và Chi cục. Với mạng lưới TBT được tổ chức ở các ngành đã tạo thuận lợi trong việc thông tin, thông báo, thực hiện rà soát các văn bản kỹ thuật tại địa phương. Định kỳ hàng quý, Chi cục thực hiện việc thông tin về rào cản kỹ thuật của các nước liên quan đến các sản phẩm chủ lực của tỉnh và các sản phẩm xuất khẩu cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thông qua việc phối hợp xuất bản ấn phẩm Bản tin về TBT, Bản tin Khoa học Công nghệ và Doanh nghiệp.

Về thực hiện ISO hành chính

Chi cục thường xuyên theo dõi tình hình triển khai xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; đôn đốc các đơn vị công bố, công bố lại khi có sự thay đổi phạm vi áp dụng. Công tác đào tạo, tập huấn ISO 9000 cho các cơ quan hành chính của tỉnh được thực hiện hàng năm. Bên cạnh đó, Chi cục cũng đã phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp kiểm tra, chấm điểm việc thực hiện cải cách hành chính của tỉnh. Qua đó, Lâm Đồng luôn là một trong những tỉnh đi đầu cả nước trong việc triển khai có hiệu quả hoạt động ISO 9000 tại các cơ quan hành chính.

Kiểm tra đo lường chất lượng xăng - dầu
Kiểm tra đo lường chất lượng xăng - dầu

Triển khai Dự án Năng suất, Chất lượng

Thực hiện Quyết định số 712/2010/QĐ-TTg ngày 21/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, UBND tỉnh Lâm Đồng đã triển khai chương trình thành 2 giai đoạn 2012-2015 và 2016-2020. Trong giai đoạn 1 (2012-2015), đã tập trung đào tạo, tập huấn đội ngũ chuyên gia năng suất, chất lượng của các sở, ngành và doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng và công cụ cải tiến năng suất. Những kết quả đạt được của giai đoạn 1 là nền tảng cho việc triển khai ở giai đoạn 2
(2016-2020), tập trung vào việc triển khai xây dựng mô hình cụ thể tại các doanh nghiệp. Việc khảo sát, phân loại doanh nghiệp theo quy mô, loại hình giúp doanh nghiệp hiểu rõ đang ở mức nào và nên áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến nào cho phù hợp. Việc đầu tư bài bản cho nhóm doanh nghiệp lớn không những giúp nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp mà còn cung cấp nguồn chuyên gia hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ hơn thực hiện nâng cao năng suất, chất lượng. Đặc biệt, giai đoạn 2 cũng hướng tới thế mạnh của tỉnh là sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, do đó việc xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn hữu cơ cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh được chú trọng
thực hiện.

Về quản lý đo lường

Hoạt động quản lý đo lường cũng được triển khai hiệu quả theo quy định của Nhà nước nhằm đảm bảo các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực đo lường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chi cục đã tăng cường phổ biến đến các tổ chức, cá nhân qua các phương tiện thông tin, hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật, các cuộc thanh, kiểm tra... Hàng năm, Chi cục đều gửi thông báo rà soát các đối tượng quản lý đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực xăng - dầu, y tế, điện, nước, tắc xi, từ đó phân bổ nguồn lực và có biện pháp phù hợp nhằm hạn chế các tiêu cực trong đo lường, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tiêu dùng và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chi cục cũng xây dựng và triển khai việc thanh, kiểm tra về đo lường trong kinh doanh xăng - dầu, hàng đóng gói sẵn, phương tiện đo sử dụng trong sản xuất - kinh doanh, mua bán trao đổi hàng hóa…, qua đó đã phát hiện các trường hợp sai phạm và xử lý kịp thời theo quy định pháp luật.

Kiểm tra chất lượng vàng
Kiểm tra chất lượng vàng

Tăng cường các hoạt động dịch vụ TCĐLCL

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Trung tâm đã có những đóng góp tích cực về dịch vụ TCĐLCL phục vụ hoạt động quản lý nhà nước và các doanh nghiệp. Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật giàu kinh nghiệm và các phương tiện kỹ thuật khá hiện đại, Trung tâm đã kịp thời đáp ứng yêu cầu trong việc chứng nhận VietGAP cho các tổ chức sản xuất nông nghiệp; chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy; kiểm nghiệm mẫu thực phẩm, rau, củ, quả, mẫu vật liệu xây dựng, phân bón; kiểm định/hiệu chuẩn các phương tiện đo…

***

Nhìn chung, hoạt động TCĐLCL trong 30 năm qua đã đạt được những thành tựu nhất định, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong quá trình triển khai, Chi cục đã nhận được sự hỗ trợ của Tổng cục TCĐLCL về chuyên môn, nghiệp vụ khi triển khai thực hiện các văn bản thuộc lĩnh vực TCĐLCL trên địa bàn. Trong thời gian tới, để việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia khả thi hơn, Tổng cục TCĐLCL cần xây dựng và triển khai các tiêu chuẩn sản phẩm, nhất là các tiêu chuẩn hữu cơ; đồng thời bổ sung các tiêu chuẩn cho các sản phẩm đặc thù của tỉnh Lâm Đồng như atiso, chanh dây, cà phê,... UBND tỉnh cũng đã quan tâm đến lĩnh vực TCĐLCL, tăng cường đầu tư tiềm lực đảm bảo thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về TCĐLCL. Theo đó, ngày 13/2/2017, UBND Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 323/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị chuẩn phục vụ công tác quản lý TCĐLCL, tạo điều kiện nâng cao năng lực thực hiện các hoạt động sự nghiệp về TCĐLCL đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Việc triển khai Dự án nâng cao Năng suất, Chất lượng cũng đã được UBND tỉnh quan tâm so với các tỉnh khác trong vùng. Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã luôn sâu sát trong việc chỉ đạo, kiểm tra Chi cục theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong yêu cầu của sự phát triển và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động TCĐLCL sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Chi cục TCĐLCL định hướng bám sát vào chức năng, nhiệm vụ; đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh phối hợp với các ngành liên quan trong công tác quản lý để tránh chồng chéo và thực hiện hiệu quả hoạt động cải cách hành chính. Trên cơ sở trang thiết bị được tỉnh đầu tư, Chi cục sẽ sử dụng hiệu quả phục vụ công tác quản lý nhà nước và thực hiện các dịch vụ, tiến tới việc tái đầu tư một số trang thiết bị. Việc quan tâm và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp là định hướng trọng tâm của Chi cục theo đúng tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

 

 

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.583.395
  • Đang online: 156
  • Trong tuần: 23.374
  • Trong tháng: 133.482
  • Trong năm: 307.459