Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Hoạt động quản lý đo lường trong giai đoạn hiện nay tại lâm đồng
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
NGUYỄN VĂN LÂM, NGUYỄN ĐỨC QUANG. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
2018
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Hoạt động đo lường có vai trò quan trọng, không thể thiếu đối với đời sống, sản xuất, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng. Đo lường thống nhất và chính xác góp phần đảm bảo công bằng xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân trong các giao dịch kinh tế, dân sự; sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, vật tư, năng lượng; đảm bảo an toàn; bảo vệ sức khỏe và môi trường; đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước; là công cụ đắc lực góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Quản lý đo lường là việc xây dựng và ứng dụng các cơ sở khoa học, kỹ thuật, pháp lý, tổ chức và kinh tế - xã hội để đạt được tính thống nhất và độ chính xác cần thiết của phép đo với chi phí thấp nhất.

Bộ phận kiểm định công tơ điện
Bộ phận kiểm định công tơ điện

Trong những năm qua, hoạt động quản lý đo lường đã được chú trọng và quan tâm. Hệ thống văn bản pháp quy, văn bản kỹ thuật về đo lường từng bước được hoàn thiện cơ sở pháp lý và kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước thống nhất từ Trung ương đến địa phương, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo công bằng liên quan đến đo lường. Công tác thanh, kiểm tra được đẩy mạnh; công tác thông tin, tuyên truyền được nâng cao, kịp thời đáp ứng yêu cầu thông tin về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng phục vụ sản xuất - kinh doanh và xuất khẩu. Tuy nhiên, hệ thống các phòng hiệu chuẩn, thử nghiệm về đo l­ường còn ch­ưa mạnh cả về số l­ượng lẫn năng lực; tư­ duy, cách làm việc của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức còn ảnh h­ưởng của nền hành chính, bao cấp trước đây; trình độ của một bộ phận cán bộ, nhân viên còn yếu, ch­ưa đáp ứng được yêu cầu, ch­ưa nhận thức sức ép nặng nề của hội nhập kinh tế
quốc tế.

Hoạt động quản lý đo lường tại Lâm Đồng - Những kết quả đạt được

Lâm Đồng là tỉnh miền núi, đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động quản lý đo lường trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đào tạo, tập huấn về lĩnh vực đo lường và các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ được đặt lên hàng đầu. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thường xuyên thực hiện các bài thông tin, trả lời phỏng vấn… trên các phương tiện thông tin đại chúng và Trang thông tin của đơn vị nhằm tuyên truyền, vận động doanh nghiệp chấp hành các văn bản pháp quy liên quan đến lĩnh vực đo lường; định kỳ tổ chức kiểm tra, rà soát và thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn các loại phương tiện đo theo danh mục bắt buộc kiểm định với các lĩnh vực đo: dung tích, khối lượng, áp suất, độ dài, điện và điện từ…; trong đó đã chú trọng thực hiện kiểm định các loại phương tiện đo trong y tế và phương tiện đo tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa. Với khoảng trên 10.000 lượt/15 loại phương tiện đo được kiểm định hàng năm đã giải quyết kịp thời nhu cầu kiểm định của các cá nhân và doanh nghiệp. Công tác phối hợp thanh, kiểm tra với các đơn vị như Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Quản lý thị trường, Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện... và các ngành liên quan về các lĩnh vực đo lường, chất lượng xăng - dầu, hàng đóng gói sẵn, phương tiện đo sử dụng trong sản xuất kinh doanh, mua bán trao đổi hàng hóa... được triển khai theo kế hoạch, qua đó đã phát hiện các trường hợp sai phạm và xử lý kịp thời theo đúng các quy định của pháp luật. Tỉnh Lâm Đồng đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tin tưởng và ủy quyền đánh giá chỉ định kiểm định cho các đơn vị trong và ngoài tỉnh như Khánh Hòa và Kon Tum.

Hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh xăng - dầu
Hướng dẫn các doanh nghiệp kinh doanh xăng - dầu

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý đo lường và phương tiện đo trong giai đoạn hiện nay, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND ký và ban hành Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 13/2/2017 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị chuẩn phục vụ công tác quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho các lĩnh vực như thiết bị kiểm tra hàm lượng vàng, kiểm định phương tiện đo độ ẩm hạt, kiểm định máy đo hàm lượng cồn trong hơi thở, máy kiểm định chất độc dùng trong sản phẩm tiêu dùng, điện tử, đồ chơi, công nghiệp; tăng cường một số thiết bị kiểm định trong lĩnh vực y tế…

Bộ phận kiểm định dung tích
Bộ phận kiểm định dung tích

Thực hiện Thông tư số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cuối quý I/2017, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng chính thức đi vào hoạt động, trên cơ sở chuyển đổi từ Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng, với việc bổ sung nhiệm vụ kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường từ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chuyển sang; đánh giá lại và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm, phòng hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 về năng lực kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Hiện tại, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng có năng lực kiểm định 21/59 loại phương tiện đo nhóm 2.

***

Trong giai đoạn tới, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ tiếp tục tổ chức mạng lưới kiểm định theo hệ thống nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tập trung vào một số định hướng sau:

- Rà soát, phân loại đối tượng quản lý của lĩnh vực đo lường. Cập nhập các loại phương tiện đo nhóm 2 tại địa phương để quản lý hiệu quả.

- Khảo sát, phân loại doanh nghiệp sử dụng các phương tiện đo để có biện pháp hỗ trợ, quản lý đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về đo lường.

- Tổ chức mạng lưới kiểm định/hiệu chuẩn ở địa phương chặt chẽ, đảm bảo chất lượng trong việc cung cấp các dịch vụ kiểm định/hiệu chuẩn.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, tập huấn, trang bị kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong lĩnh vực quản lý đo lường. Đồng thời nâng cao năng lực về trang thiết bị, phòng chuẩn và năng lực kiểm định/hiệu chuẩn đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp cũng như các yêu cầu mang tính quốc tế.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức được chỉ định kiểm định trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Kiểm tra các doanh nghiệp sử dụng phương tiện đo nhóm 2 và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận về đo lường.

- Tổ chức triển khai hoạt động thanh tra chuyên ngành về đo lường, chất lượng.

 

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.583.344
  • Đang online: 105
  • Trong tuần: 23.323
  • Trong tháng: 133.431
  • Trong năm: 307.408