Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Nâng cao nâng suất, chất lượng cho các doanh nghiệp tỉnh lâm đồng
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
Nguyễn Tú Uyên. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
2018
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Ngày 21/5/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 712/2010/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” với mục tiêu nâng cao nhận thức về năng suất và chất lượng (NSCL), tạo bước chuyển biến rõ rệt về NSCL các sản phẩm, hàng hóa chủ lực; nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thực hiện Quyết định số 712/2010/QĐ-TTg, UBND tỉnh Lâm Đồng đã triển khai chương trình thành 2 giai đoạn theo Quyết định số
70/QĐ-UBND ngày 11/01/2012 phê duyệt dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn
2012-2015”
và Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 phê duyệt dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020”.

Kết quả thực hiện Giai đoạn 1 Dự án nâng cao NSCL

Đối tượng hỗ trợ của Dự án là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (không có yếu tố đầu tư nước ngoài) sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm chủ lực của tỉnh như chè, cà phê, rau, hoa, các sản phẩm có giá trị xuất khẩu cao, thị trường xuất khẩu lớn; các doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh dịch vụ du lịch.

Qua 04 năm triển khai (2012-2015), đã có 168 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chủ lực với 628 lượt tham gia Dự án, đạt tỷ lệ 19% doanh nghiệp chủ lực tham gia (mục tiêu là 20%).

Tổ chức 32 lớp đào tạo về NSCL và các biện pháp cải tiến nâng cao năng suất, các HTQL, công cụ cải tiến với hơn 1.400 lượt người của hơn 520 doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh trên toàn tỉnh tham dự. Thông qua các lớp đào tạo đã góp phần nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, thúc đẩy phong trào cải tiến năng suất ngày càng sâu rộng. Đồng thời, đã tổ chức đào tạo 133 lượt cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ngành trở thành đội ngũ chuyên gia NSCL nòng cốt của tỉnh.

Mục tiêu cụ thể Giai đoạn 1

- Khoảng 20% doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chủ lực của tỉnh tham gia và thực hiện Dự án nâng cao NSCL.

- Đào tạo 10-15 cán bộ của các sở, ngành trở thành chuyên gia NSCL nòng cốt, có khả năng tư vấn và đánh giá đối với các doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý (HTQL), các công cụ cải tiến NSCL.

- Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, HTQL, các công cụ cải tiến NSCL.

- Góp phần nâng cao tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) trong tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của tỉnh khoảng 30% vào năm 2015.

Hỗ trợ 43 doanh nghiệp (02 doanh nghiệp lớn, 09 doanh nghiệp vừa, 31 doanh nghiệp nhỏ và 01 doanh nghiệp siêu nhỏ) tham gia 55 dự án áp dụng HTQL và công cụ cải tiến NSCL. Kết thúc Giai đoạn 1, đã có 40 dự án/35 doanh nghiệp hoàn thành và được cấp kinh phí gần 1,7 tỷ đồng; 06 dự án/05 doanh nghiệp đang triển khai; 09 dự án/07 doanh nghiệp ngừng thực hiện.

Hỗ trợ kinh phí cho 04 lượt doanh nghiệp tham gia và đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia với tổng số tiền 88 triệu đồng; hỗ trợ chứng nhận hợp chuẩn cho 03 sản phẩm của 03 đơn vị, hỗ trợ chứng nhận hợp quy cho 34 sản phẩm của 12 đơn vị với tổng số tiền 286 triệu đồng; hỗ trợ 59 doanh nghiệp xây dựng 287 tiêu chuẩn cơ sở với tổng số tiền 287 triệu đồng.

Tổng kinh phí của Dự án nâng cao NSCL Giai đoạn 1 là 4.392 triệu đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và 4.263,750 triệu đồng từ nguồn kinh phí đối ứng của doanh nghiệp.

Đánh giá hiệu quả đạt được

Năm 2015, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tiến hành khảo sát, đánh giá hiệu quả

tại 14 doanh nghiệp đã hoàn thành Dự án nâng cao NSCL theo các tiêu chí của Bộ Khoa học và Công nghệ với các chỉ tiêu: nâng cao năng suất lao động; tiết kiệm chi phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tỷ lệ giảm sản phẩm bị lỗi khi đến tay người tiêu dùng; tỷ lệ giảm sản phẩm bị lỗi trong quy trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ; doanh số tăng trưởng so với trước khi tham gia Dự án; lợi nhuận tăng so với trước khi tham gia Dự án; số lần tham gia đóng góp tích cực một trong các hoạt động: tuyên truyền, quảng bá, nhân rộng mô hình thành công về nâng cao NSCL tại các hội nghị, hội thảo, trên các phương tiện thông tin đại chúng; đón tiếp các doanh nghiệp tham quan, học hỏi kinh nghiệm.

Kết quả cho thấy có 05/14 đơn vị triển khai đạt hiệu quả tốt (chiếm 35%), 05/14 đơn vị đạt hiệu quả khá (chiếm 35%), 03/14 đơn vị đạt hiệu quả trung bình (chiếm 21%), 01 đơn vị đạt hiệu quả không tốt (chiếm 7%).

Các doanh nghiệp đã chủ động, tích cực trong việc tìm hiểu và thực hiện cải tiến NSCL tại đơn vị, thể hiện qua số lượng các doanh nghiệp tham gia tập huấn và áp dụng các HTQL, công cụ cải tiến NSCL, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy tăng dần qua các năm.

Một số doanh nghiệp sau khi tham gia các nội dung của Dự án đã nâng cao NSCL, tăng cường năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường, thị phần như Công ty TNHH Hoa Mặt Trời đã thâm nhập được vào thị trường nước ngoài; Công ty TNHH Ngô Mai Hoa đã được hệ thống các siêu thị chấp nhận; Công ty TNHH Cà phê KCC đã xuất khẩu trực tiếp cà phê sang thị trường châu Âu; Công ty cổ phần Công nghệ sinh học Rừng Hoa Đà Lạt xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc; Trang trại Langbiang Farm đã tăng gấp đôi giá thành sản phẩm dâu tây sau khi được cấp chứng nhận GlobalGAP…

Một số hạn chế

- Mức hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia Dự án nâng cao NSCL còn thấp, trong khi doanh nghiệp phải đối ứng thêm kinh phí để triển khai và xây dựng lại nhà xưởng phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Do đó, việc vận động các doanh nghiệp tham gia Dự án còn rất khó khăn; số lượng doanh nghiệp tham gia Dự án chưa đạt so với mục tiêu đề ra; một số doanh nghiệp triển khai Dự án chưa đúng tiến độ đã được
phê duyệt.

- Đội ngũ chuyên gia NSCL của tỉnh còn thiếu kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng hướng dẫn, tư

vấn; phần lớn các doanh nghiệp thuê tư vấn từ bên ngoài nên chưa tận dụng được nguồn nhân lực này của địa phương.

- Việc áp dụng các công cụ cải tiến NSCL chưa được chú trọng mặc dù đây là biện pháp khá phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ. Số lượng đơn vị sản xuất rau, chè, cà phê tham gia áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm chiếm tỷ lệ thấp.

Định hướng và giải pháp nâng cao NSCL Giai đoạn 2

Điểm mới của Giai đoạn 2 là việc tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp; khảo sát, phân loại doanh nghiệp về quy mô, loại hình và sản phẩm để có các giải pháp hỗ trợ phù hợp; thực hiện việc hỗ trợ doanh nghiệp theo chuỗi (từ trồng trọt đến sản xuất, chế biến và bán sản phẩm).

Để triển khai có hiệu quả các mục tiêu Giai đoạn 2, cần thực hiện các giải pháp sau:

Tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quảng bá về NSCL; thông tin, tọa đàm trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức cho các cấp, ngành, doanh nghiệp. Đẩy mạnh tuyên truyền về hiệu quả và sự phù hợp của các công cụ cải tiến NSCL như 5S, Kaizen, nhóm chất lượng, chi phí chất lượng, 7 công cụ kiểm soát chất lượng, cân bằng chuyền… đối với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, không đòi hỏi nhiều kinh phí để triển khai.

Sự chuyên nghiệp của đội ngũ chuyên gia NSCL là một trong những yếu tố góp phần cho sự thành công của các dự án hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng HTQL, công cụ cải tiến NSCL. Do đó, nâng cao năng lực và kinh nghiệm cho đội ngũ các chuyên gia về NSCL của tỉnh là việc cấp thiết, cần quan tâm thực hiện.

Nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy; xây dựng, áp dụng các HTQL, mô hình, công cụ cải tiến NSCL. Nguồn kinh phí của doanh nghiệp để đào tạo đội ngũ cán bộ, nâng cao trình độ quản lý; kinh phí đối ứng để áp dụng HTQL, công cụ cải tiến NSCL tại đơn vị.

Hoạt động hỗ trợ cần được tổ chức theo nguyên tắc đúng nội dung, đúng đối tượng, nhưng phải kịp thời và đơn giản. Đồng thời tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích trong hoạt động NSCL để tạo động lực cho các doanh nghiệp khác và hình thành phong trào NSCL trong toàn tỉnh.

Mục tiêu cụ thể Giai đoạn 2

- 100% doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chủ lực của tỉnh tham gia và thực hiện Dự án.

- Tổ chức 50 lớp tập huấn về NSCL cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh; 05 hội nghị, hội thảo về triển khai, sơ kết, tổng kết, thông tin tuyên truyền và chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình NSCL; đào tạo 15-20 chuyên gia về NSCL của tỉnh là cán bộ của các sở, ngành, doanh nghiệp.

- Xây dựng các mô hình điểm thông qua hỗ trợ 75 lượt doanh nghiệp áp dụng HTQL, công cụ cải tiến NSCL phù hợp, trong đó:
40 lượt đơn vị áp dụng các HTQL, 35 lượt đơn vị áp dụng các công cụ cải tiến NSCL. Hỗ trợ xây dựng 50 tiêu chuẩn cơ sở đối với sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh; chứng nhận 50 sản phẩm hợp quy và 10 sản phẩm hợp chuẩn; xây dựng 01 sản phẩm chủ lực đạt quy chuẩn kỹ thuật địa phương. Hướng dẫn, hỗ trợ 08 doanh nghiệp các giải pháp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.   

Kết quả triển khai Dự án nâng cao NSCL năm 2016 và kế hoạch năm 2017

Năm 2016, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã đổi mới phương thức quản lý nhằm triển khai Dự án nâng cao NSCL đạt hiệu quả hơn, cụ thể:

Thực hiện 02 phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng về Dự án nâng cao NSCL để các tổ chức, cá nhân biết và tham gia. Phát hành 3.000 tờ rơi tuyên truyền về các HTQL, công cụ cải tiến NSCL cho các doanh nghiệp.

Tổ chức 09 lớp đào tạo, tập huấn cho gần 500 lượt người tham dự về HTQL và các công cụ cải tiến NSCL, nhận thức về thực hành trồng dược liệu tốt GACP, kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian, đánh giá nội bộ HTQL an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005, cải tiến năng suất theo HTQL tinh gọn Lean, quản trị chất lượng trong du lịch, 7 công cụ quản lý chất lượng mới, phương pháp chuyển đổi HTQL chất lượng phiên bản ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015.

Hỗ trợ 01 doanh nghiệp tham dự và đạt giải Vàng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Giải thưởng Châu Á - Thái Bình Dương với tổng số tiền 55 triệu đồng.

Khảo sát 32 đơn vị đăng ký tham gia và hướng dẫn xây dựng đề cương thực hiện Dự án. Đến nay, đã xét duyệt 18 dự án của 15 doanh nghiệp, ký hợp đồng hỗ trợ 11 dự án/08 đơn vị.

Hỗ trợ 05 doanh nghiệp thực hiện 06 dự án áp dụng HTQL với số tiền 360 triệu đồng; hỗ trợ 01 doanh nghiệp chứng nhận hợp quy 01 sản phẩm với số tiền 20 triệu đồng; hỗ trợ 02 doanh nghiệp xây dựng 18 tiêu chuẩn cơ sở với số tiền 18 triệu đồng.

Khảo sát 157 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ du lịch và tổng hợp nhằm phân loại theo quy mô, loại hình, từ đó hướng dẫn áp dụng các HTQL và công cụ cải tiến NSCL một cách hiệu quả.

Thông qua việc triển khai Dự án đã hỗ trợ một phần kinh phí áp dụng HTQL, công cụ cải tiến NSCL, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, từ đó giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh và uy tín trên thị trường, đáp ứng theo quy định của pháp luật và yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Các sản phẩm được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu đã được quan tâm hỗ trợ để nâng cao chất lượng, đảm bảo uy tín, hướng đến việc tạo lập thương hiệu cho sản phẩm.

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, hoạt động nâng cao NSCL năm 2016 của tỉnh vẫn còn một số tồn tại và khó khăn sau:

- Tỷ lệ doanh nghiệp quan tâm áp dụng HTQL nhiều hơn so với công cụ cải tiến NSCL trong khi các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ nên áp dụng các công cụ cải tiến NSCL trước.

- Một số doanh nghiệp đã được Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khảo sát, hướng dẫn xây dựng đề cương, tuy nhiên do điều kiện nhà xưởng, trang thiết bị và quyết tâm chưa cao nên không tiếp tục triển khai dự án.

Năm 2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, khảo sát, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia Dự án nâng cao NSCL, cụ thể như sau:

- Tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia; khảo sát lựa chọn doanh nghiệp, hướng dẫn xây dựng và tổ chức xét duyệt đề cương triển khai dự án.

- Tổ chức 10 lớp đào tạo, tập huấn công cụ cải tiến NSCL và đào tạo chuyên gia NSCL.

- Hỗ trợ 15 doanh nghiệp áp dụng HTQL và công cụ cải tiến NSCL; hỗ trợ xây dựng 10 tiêu chuẩn cơ sở, chứng nhận hợp quy 10 sản phẩm, hợp chuẩn 02 sản phẩm; hỗ trợ 01 doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.

- Đánh giá chỉ số năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) của tỉnh Lâm Đồng. 

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.577.659
  • Đang online: 123
  • Trong tuần: 17.638
  • Trong tháng: 127.746
  • Trong năm: 301.723