Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Hoạt động dịch vụ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại tỉnh Lâm Đồng
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
NGUYỄN THỊ HẢI. Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
2018
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Dịch vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với đời sống, sản xuất, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng. Dịch vụ này được thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm ổn định, trang thiết bị đạt tiêu chuẩn và môi trường an toàn.

Dịch vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng bao gồm các hoạt động: tư vấn, đào tạo, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, phân tích/kiểm nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn…

Hiện nay, tại tỉnh Lâm Đồng, các dịch vụ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã phát triển khá mạnh và duy trì tốt, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Hoạt động chứng nhận

Chứng nhận sản phẩm (dịch vụ hay quá trình) là việc xác nhận sự phù hợp của sản phẩm với các yêu cầu quy định nêu trong chuẩn mực chứng nhận theo các quy tắc, thủ tục/quy trình và chỉ dẫn cho việc tiến hành hoạt động đánh giá chứng nhận.

Việc sử dụng dịch vụ chứng nhận sản phẩm của một tổ chức chứng nhận có năng lực sẽ mang lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp như: tăng lòng tin của khách hàng và các bên liên quan vào sản phẩm cung ứng; thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về chất lượng và an toàn của sản phẩm; nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm ở thị trường trong nước và quốc tế thông qua hoạt động thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp; tuân thủ các quy định của pháp luật; tiết kiệm thời gian và chi phí xử lý sản phẩm sai hỏng, chi phí thử nghiệm, bảo hành; sử dụng kết quả chứng nhận sản phẩm phù hợp trong công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy; nhận được nhiều giá trị gia tăng sau mỗi lần đánh giá, nâng cao hiệu quả quản lý, trao đổi thông tin.

Đây là một dịch vụ mới của Lâm Đồng trong những năm gần đây kể từ khi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật được ban hành. Việc chứng nhận hợp chuẩn cho các sản phẩm chè, cà phê, rau, quả đã được các doanh nghiệp của tỉnh quan tâm thực hiện.

Hiện nay, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng (Trung tâm) đã được tổ chức công nhận Việt Nam công nhận về năng lực hoạt động; được Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá chỉ định chứng nhận trong các lĩnh vực tương ứng là thực phẩm; vật liệu xây dựng; phân bón vô cơ; chứng nhận VietGAP cho sản phẩm rau, quả, chè, cà phê, lúa.

Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn (chứng nhận hợp chuẩn) là việc chứng nhận sản phẩm, trong đó chuẩn mực sử dụng để chứng nhận là các tiêu chuẩn được xây dựng trên nguyên tắc đồng thuận, bao gồm các tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn quốc gia. Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn là hoạt động mang tính tự nguyện. Tuy nhiên, đây là một biện pháp quan trọng giúp nâng cao lòng tin của khách hàng và các bên liên quan vào chất lượng, tính an toàn, độ tin cậy hay tác động tới môi trường của sản phẩm.  

Chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (chứng nhận hợp quy) là việc chứng nhận sản phẩm, trong đó chuẩn mực sử dụng để chứng nhận là các quy chuẩn kỹ thuật bao gồm quy chuẩn quốc gia và quy chuẩn địa phương. Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện một cách bắt buộc. Phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho từng đối tượng cụ thể được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Lâm Đồng là tỉnh có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, do đó nhu cầu về việc thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) tại địa phương ngày càng cao. Dịch vụ chứng nhận VietGAP của Trung tâm cho các sản phẩm rau, dâu tây, chè... đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây (năm 2012: thực hiện chứng nhận cho 5 cơ sở sản xuất sản phẩm trà, cà phê, gạch; đến nay, đã chứng nhận cho 105 cơ sở, trong đó chứng nhận sản xuất an toàn theo quy trình VietGAP - 96 cơ sở, chứng nhận sản phẩm cho phân bón, vật liệu xây dựng - 9 cơ sở). Điều này cho thấy nhu cầu của các doanh nghiệp về chứng nhận sự phù hợp sẽ tiếp tục tăng, nhất là các sản phẩm phải áp dụng quy chuẩn kỹ thuật như gạch, ngói, cát, đá, một số sản phẩm thực phẩm... Bên cạnh đó, nhu cầu chứng nhận cho các hệ thống, quá trình sẽ tiếp tục gia tăng trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.

Hoạt động phân tích, kiểm nghiệm

Nhu cầu phân tích, kiểm nghiệm cho các sản phẩm thực phẩm, rau - củ - quả, các loại mẫu nước (nước thải, nước sinh hoạt, nước ăn uống,…), phân tích mẫu đất, mẫu phân bón, các mẫu vật liệu xây dựng... của các tổ chức, cá nhân cũng được đáp ứng. Hoạt động phân tích, kiểm nghiệm có sự tăng trưởng mạnh với số lượng mẫu thử nghiệm từ 1.500 mẫu năm 2011 lên 3.700 mẫu năm 2016, cho thấy nhu cầu của xã hội, doanh nghiệp và người dân trước sự phát triển của sản xuất, đời sống và yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, môi trường.

Việc phân tích, kiểm nghiệm là cơ sở đánh giá chứng nhận sự phù hợp, cũng như việc giám sát sau khi được đánh giá chứng nhận. Điều này cũng đồng nghĩa với việc số lượng mẫu ngày càng gia tăng. Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân khi muốn biết sản phẩm mình làm ra, sản phẩm mình sử dụng có đạt tiêu chuẩn như đã công bố hay không thì cũng được đáp ứng.

Trong điều kiện có nguy cơ cao về mất an toàn vệ sinh thực phẩm thì việc phân tích, kiểm nghiệm mẫu sản phẩm là cơ sở cho việc sử dụng và lưu thông hàng hóa. Đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm của mình, hỗ trợ người dân yên tâm khi sử dụng sản phẩm, khi mà việc phân tích, kiểm nghiệm được thực hiện ngay tại địa phương với chi phí thấp nhất và độ chính xác được đảm bảo là mục tiêu mà Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng đến.

Hoạt động kiểm định/hiệu chuẩn

Tại Lâm Đồng, mỗi năm Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện kiểm định khoảng 10.000 phương tiện đo các loại với các lĩnh vực đo: dung tích, khối lượng, áp suất, độ dài, điện và điện từ; góp phần giải quyết kịp thời nhu cầu kiểm định của các cá nhân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trong 59 loại phương tiện đo nhóm 2, Trung tâm có năng lực kiểm định
21 loại. Trung tâm định hướng sẽ tiếp tục nâng cao năng lực để có thể kiểm định mở rộng các loại phương tiện đo.

Ngoài ra, các dịch vụ tư vấn, đào tạo về các hệ thống quản lý chất lượng, các công cụ cải tiến năng suất cũng được Trung tâm thực hiện nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, đáp ứng các quy định của nhà nước và yêu cầu hội nhập quốc tế.

Kiểm định là toàn bộ các thao tác do một tổ chức của cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường (hoặc một tổ chức được ủy quyền về mặt pháp lý) tiến hành nhằm xác định và chứng nhận phương tiện đo thỏa mãn hoàn toàn các yêu cầu đã quy định.

Xét về mặt kỹ thuật, nội dung cơ bản của kiểm định và hiệu chuẩn là tương tự nhau. Đó là việc so sánh phương tiện đo với chuẩn để đánh giá sai số và các đặc trưng kỹ thuật, đo lường khác của nó. Nhưng kiểm định khác với hiệu chuẩn ở chỗ sau khi tiến hành các thao tác kỹ thuật còn phải đối chiếu kết quả thu được với các yêu cầu tương ứng đã được quy định để xem phương tiện đo có phù hợp hay không. Chỉ phương tiện đo đạt yêu cầu mới được cấp giấy chứng nhận kiểm định hoặc đóng (in, dán) dấu kiểm định lên phương tiện đo để xác nhận tính hợp pháp của nó trong sử dụng hoặc lưu thông; những phương tiện đo không đạt yêu cầu sẽ không được đưa vào lưu thông, sử dụng. Như vậy, kiểm định là biện pháp quản lý phương tiện đo được quy định bằng luật pháp của Nhà nước về đo lường, do cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường thực hiện và là bắt buộc đối với phương tiện đo nằm trong danh mục phải qua kiểm định, nhằm mục đích đảm bảo an toàn và quyền lợi chung cho mọi người và toàn xã hội.

Hiệu chuẩn là hoạt động, kỹ thuật cần thiết của mọi cơ sở sản xuất - kinh doanh, nghiên cứu để biết tình trạng của phương tiện đo trong quá trình sử dụng, bảo quản chúng, từ đó có biện pháp xử lý, hiệu chỉnh kịp thời phù hợp với mục tiêu sản xuất - kinh doanh, nghiên cứu của mình.

.
.

Trong thời gian tới, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng tiếp tục đầu tư trang thiết bị, cải tiến dịch vụ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp và yêu cầu của hoạt động quản lý Nhà nước, đóng góp tốt hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.378.252
  • Đang online: 109
  • Trong tuần: 12.167
  • Trong tháng: 102.316
  • Trong năm: 102.316