Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
ThS. NGUYÊN BÁ PHONG, ThS. PHẠM THỊ NHÂM .Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng
2018
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

 Trong bối cảnh hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ (KH&CN), việc phát triển các doanh nghiệp mạnh về ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu KH&CN là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần mang lại giá trị kinh tế lớn cho mỗi quốc gia. Trong những năm gần đây, thông qua việc ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Quyết định số 844/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo… đã góp phần nâng cao năng lực cho doanh nghiệp, tạo lập môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, qua đó thúc đẩy sự hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên việc khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới.

Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Lâm Đồng

Thời gian qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, ngành hỗ trợ doanh nghiệp về KH&CN như Quyết định số 2366/QĐ-UBND ngày 14/10/2010 ban hành kế hoạch, chương trình trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa; Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 03/11/2006 phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về KH&CN trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2006-2010; Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 07/6/2011 phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về KH&CN trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2015; Công văn số 1834/UBND-TH ngày 07/4/2016 về chỉ đạo một số hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2016; Chương trình số 3671/UBND-TH2 ngày 29/6/2016 về hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Quyết định số2323/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về KH&CN trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020;… Đặc biệt trong năm 2017, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 740/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 với rất nhiều hỗ trợ ưu đãi.

Diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và thanh niên  với chủ đề “Thanh niên Lâm Đồng chung tay  khởi nghiệp và bảo vệ môi trường”
Diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh và thanh niên với chủ đề “Thanh niên Lâm Đồng chung tay khởi nghiệp và bảo vệ môi trường”

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp như hỗ trợ về kỹ thuật, xúc tiến thương mại sản phẩm, tổ chức, tham gia Hội nghị kết nối cung - cầu trong và ngoài nước… Qua đó đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ, du nhập công nghệ mới trong và ngoài nước áp dụng vào hoạt động sản xuất, khuyến khích từng bước đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ.

Bước đầu có thể nhìn nhận một cách tích cực về môi trường kinh doanh của tỉnh thời gian qua đã được cải thiện. Năm 2016, có 917 doanh nghiệp mới thành lập với tổng số vốn đăng ký 8.455,3 tỷ đồng, tăng 8,4% về số lượng doanh nghiệp, 103,3% về số vốn đăng ký so với năm 2015. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp năm 2016 đạt 9,2 tỷ đồng, cao gấp 1,13 lần mức bình quân cả nước, tăng 87,8% so với cùng kỳ năm 2015. Về tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, tính đến cuối năm 2016, có 6.447 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 60.972 tỷ đồng, tăng 16,5% về số lượng doanh nghiệp và 16,3% về số vốn đăng ký so với năm 2015. Doanh thu thuần bình quân một doanh nghiệp là 10,13 tỷ đồng; số doanh nghiệp có lãi chiếm tỷ trọng khoảng 52,9%; số doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ chiếm 27,95%; số doanh nghiệp hòa vốn chiếm 19,2%. Trong thời gian qua, với sự kiên trì và sáng tạo, nhiều doanh nghiệp của tỉnh dựa vào công nghệ, tri thức đã mang lại những thành công đáng kể góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Điển hình như Công ty TNHH Dê núi Lâm Đồng tại huyện Di Linh với mô hình chăn nuôi dê núi đã mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm;
Công ty cổ phần Siêu thị nhà nông nhờ vào việc phát triển mô hình sản xuất - kinh doanh mới đã trở thành địa chỉ cung cấp hàng trăm ngàn cây giống chủ lực của địa phương như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu…; hay nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh khác như Vườn lan YSA Orchid, Công ty TNHH Vĩnh Tiến, Công ty TNHH Đà Lạt Rau thủy canh… áp dụng công nghệ tiên tiến đã sản xuất ra nhiều sản phẩm có giá trị như rau, hoa cao cấp… góp phần giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Tính đến năm 2016, cả nước có 21 cơ sở ươm tạo và 7 tổ chức thúc đẩy kinh doanh như Dự án Silicon Valley Việt Nam, dự án FIRST của Bộ KH&CN, Younet Incubator…

Tuy nhiên, tính đến nay, số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp thành công vẫn còn rất ít. Nhiều doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trên con đường đi đến điểm đích của mình. Một trong những nguyên nhân chính là việc tạo môi trường và các điều kiện cho hoạt động khởi nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng như hệ thống khung pháp lý, các chính sách hỗ trợ, tìm kiếm thị trường, vốn đầu tư, nguồn lực… vẫn còn gặp nhiều vướng mắc.

Thứ nhất, đối với hệ thống khung pháp luật và cơ sở hạ tầng

Khác với khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chính là doanh nghiệp dựa trên sự sáng tạo đột phá (công nghệ, quy trình kinh doanh, mô hình kinh doanh) để tạo ra lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Nếu doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ tập trung vào thị trường địa phương và khu vực thì doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thường khao khát vươn xa tới thị trường toàn cầu hoặc ít nhất là trong khu vực. Trong giai đoạn đầu, doanh nghiệp vừa và nhỏ thường tăng trưởng theo đường thẳng và phát triển từ từ thì doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bước đầu sẽ phát triển chậm hơn nhưng khi thu hút được khách hàng, họ sẽ đạt tăng trưởng theo cấp số nhân. Bên cạnh đó, bản chất của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo rất khác so với doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt ở sự rủi ro về công nghệ và thị trường. Điển hình như, một cá nhân, nhóm cá nhân khi bắt đầu dự án khởi nghiệp bằng việc sản xuất - kinh doanh theo hướng đổi mới sáng tạo, họ phải kiểm chứng nhu cầu của khách hàng, đầu ra cho sản phẩm. Nếu không, chắc chắn rằng sẽ dẫn đến nguy cơ giải thể… vì sản phẩm/dịch vụ tạo ra trên thị trường không có người tiêu thụ. Do đó, việc hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong giai đoạn đầu là rất cần thiết.

Giao lưu và kết nối khởi nghiệp  dành cho thanh niên, sinh viên Lâm Đồng
Giao lưu và kết nối khởi nghiệp dành cho thanh niên, sinh viên Lâm Đồng

Tuy nhiên, các văn bản pháp luật hiện nay cũng còn gặp nhiều khó khăn và vướng mắc như Luật đất đai, chính sách thu hút đầu tư, chính sách nhập máy móc, thiết bị… Bên cạnh đó, nhiều chương trình chỉ hỗ trợ khi doanh nghiệp đã được thành lập mà vẫn chưa có chương trình, chính sách hỗ trợ cho toàn bộ quá trình phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: từ việc hình thành ý tưởng, phát triển ý tưởng thành kế hoạch kinh doanh đến việc tiếp cận thị trường và mở rộng quy mô.

Các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, huấn luyện viên khởi nghiệp hay nhà đầu tư khởi nghiệp rất cần được hỗ trợ đào tạo, tập huấn cung cấp các kỹ năng chuyên sâu để có thể đánh giá nhu cầu khách hàng khi mà sản phẩm/dịch vụ còn chưa hề xuất hiện trên thị trường. Tuy nhiên, các chính sách nhằm hỗ trợ giảm thiểu rủi ro, hỗ trợ quá trình ươm tạo, thúc đẩy kinh doanh thông qua hoạt động huấn luyện, tập huấn, chia sẻ thông tin, kết nối với đối tác và nhà đầu tư… cũng chưa được ban hành cụ thể.

Về mặt cơ sở vật chất - kỹ thuật, hiện nay cũng chưa có văn bản hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như hạ tầng mạng, không gian làm việc chung, công cụ thí nghiệm, thử nghiệm để xây dựng sản phẩm mẫu.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp khởi nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin về các nguồn đầu tư, các chương trình và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, đặc biệt là thông tin về chính sách, hỗ trợ của nhà nước cho hoạt động này. Các nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng gặp phải vấn đề tương tự khi không thể tìm được nguồn thông tin đầy đủ và đáng tin cậy về các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Nguồn: Câu chuyện của hai doanh nhân: Tìm hiểu sự khác biệt trong các loại hình khởi nghiệp trong kinh tế của Bill Aulet  và Fiona Murray, Quỹ Ewing Marion Kauffman, tháng 5/2013
Nguồn: Câu chuyện của hai doanh nhân: Tìm hiểu sự khác biệt trong các loại hình khởi nghiệp trong kinh tế của Bill Aulet và Fiona Murray, Quỹ Ewing Marion Kauffman, tháng 5/2013

Thứ hai, đối với nguồn vốn và tài chính

Một trong những thách thức lớn nhất đối với dự án khởi nghiệp là việc tìm vốn và huy động vốn. Đặc biệt trong giai đoạn ươm mầm, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chỉ có ý tưởng, không có nhiều tài sản hữu hình mà chỉ có tài sản trí tuệ nên việc kêu gọi vốn đầu tư, hay vay vốn tại ngân hàng cũng khó hơn rất nhiều so với doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Do đó, đối với những dự án khởi nghiệp, việc kêu gọi vốn từ một số nhà đầu tư là công ty, tổ chức hoặc cá nhân đơn lẻ là rất cần thiết. Những nhà đầu tư này sẽ rót vốn vào những dự án khởi nghiệp và họ sẽ thu lại lợi nhuận khi dự án thành công trong tương lai. Hiện nay, có hai nhà đầu tư chính là nhà đầu tư thiên thần và nhà đầu tư mạo hiểm.

Đối với tỉnh Lâm Đồng, môi trường khuyến khích, tạo điều kiện để các nhà đầu tư, quỹ mạo hiểm ký kết một số hợp đồng đầu tư vào doanh nghiệp còn hạn chế. Số lượng nhà đầu tư có kinh nghiệm cũng như quan tâm đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo còn khiêm tốn. Các doanh nghiệp chỉ được hưởng ưu đãi từ Quỹ Khởi nghiệp của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng (với số vốn hơn 6,5 tỷ đồng do các doanh nghiệp hội viên đóng góp) mà chưa có những quỹ đầu tư mạo hiểm hỗ trợ giai đoạn đầu khởi nghiệp. Đồng thời, việc đầu tư lại chứa nhiều rủi ro nên nhiều nhà đầu tư không mặn mà với việc hỗ trợ này. Do đó, hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chủ yếu “tự lực” trong vấn đề tài chính, như tự huy động vốn từ gia đình, bạn bè hoặc tiền tiết kiệm của bản thân để thực hiện các dự án của mình và thường xảy ra rủi ro do việc bỏ dự án giữa chừng do thiếu vốn.

Nhà đầu tư thiên thần (Angel Investor) là những nhà đầu tư với số vốn nhỏ, thường xuất phát từ tài sản cá nhân và dành cho những doanh nghiệp đang trong giai đoạn phát triển ý tưởng thành sản phẩm cụ thể. Số vốn này sẽ dành trang trải cho việc nghiên cứu phát triển sản phẩm để có thể tạo ra doanh thu và thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư khác. Các dự án đầu tư thiên thần thường có giá trị nhỏ, tính rủi ro cao, đòi hỏi thời gian chờ đợi dài (có thể tới 8 năm), lợi nhuận chủ yếu chỉ đến sau khi doanh nghiệp khởi nghiệp thành công, được định giá cao khi bán lại hoặc đưa lên sàn chứng khoán.

Nhà đầu tư mạo hiểm (Venture Capitalist) là nhà đầu tư với số vốn lớn hơn nhiều so với nhà đầu tư thiên thần. Những nhà đầu tư này thường rót vốn cho những doanh nghiệp đã có khách hàng và doanh thu, muốn mở rộng thị trường và quy mô doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp thành công trong tương lai, lợi nhuận mà các quỹ đầu tư mạo hiểm thu về sẽ rất lớn. Mặc dù vậy, tỷ lệ rủi ro bao giờ cũng đi kèm với giới đầu tư, tuy nhiên, họ là những người có kinh nghiệm dày dặn để đánh giá được những rủi ro và tỷ lệ thành công của mỗi doanh nghiệp.

Vì vậy, vai trò của nhà nước trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ, thu hút nhiều nhà đầu tư hơn nữa, tạo môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển là rất cần thiết. Qua đó sẽ khuyến khích các nhà đầu tư, quỹ mạo hiểm ký kết các hợp đồng đầu tư vào doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy số lượng doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng nhanh, dựa trên tài sản trí tuệ, công nghệ mới, ý tưởng kinh doanh sáng tạo.

Thứ ba, đối với nguồn lực

Giáo dục khởi nghiệp là một trong những vấn đề được quan tâm sâu sắc đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Có thể nhận thấy rằng, nhiều nhà sáng lập doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tuy có ý tưởng rất hay nhưng khi đứng trước nhà đầu tư để kêu gọi vốn, lại không thể thuyết trình mạch lạc dự án, thiếu kỹ năng trình bày việc phát triển mô hình kinh doanh hiệu quả.

Tại một số nước trên thế giới, giáo dục khởi nghiệp đã được đưa vào chương trình đào tạo cho học sinh, sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Việt Nam là quốc gia có tiềm năng khởi nghiệp to lớn với vô số người có tinh thần kinh doanh, độc lập tự chủ, khả năng lãnh đạo, trí tuệ sáng tạo, ý chí mạnh mẽ… nhưng hầu hết lại thiếu kiến thức cơ sở về khởi nghiệp và quản trị kinh doanh.

Tại Hoa Kỳ, năm 1947, Trường Kinh doanh Harvard đã thực hiện Chương trình “Quản lý doanh nghiệp đổi mới” để bồi dưỡng năng lực tạo dựng doanh nghiệp cho sinh viên như tinh thần đổi mới, tư duy sáng tạo, tinh thần mạo hiểm, năng lực giao tiếp… Năm 1968, Học viện kinh doanh Harvard xây dựng chuyên ngành giáo dục khởi nghiệp. Kể từ đó, các trường đại học của Mỹ đã xem khởi nghiệp là chuyên ngành học chính hoặc bổ trợ cho sinh viên. Tại Anh, giáo dục khởi nghiệp đã bắt đầu từ những năm 1960. Đến nay, có đến 45% trường đại học tại Anh đã đào tạo chương trình giáo dục khởi nghiệp cho sinh viên. Bên cạnh đó, nhiều chương trình, sự kiện đã được tổ chức để khuyến khích sinh viên khởi nghiệp như dự án “Sinh viên khởi nghiệp”, dự án “Thách thức doanh nghiệp thế kỷ XXI”, dự án “Khởi nghiệp bước đầu”, “Khởi nghiệp sâu”… Tại Trung Quốc, các trường đại học cũng đã thực hiện chương trình đào tạo về khởi nghiệp kết hợp với chương trình giảng dạy với mục tiêu bồi dưỡng năng lực tự học, tinh thần nhà doanh nghiệp… cho sinh viên. Tại Úc, từ những năm 1990 đến nay, nhiều trường đã mở các chuyên ngành và chương trình khởi nghiệp ở bậc đại học và sau đại học như Đại học Victoria, Đại học Queensland, Đại học Adelaide, Đại học Nam Australia…

Tại Lâm Đồng, việc đào tạo nâng cao năng lực khởi nghiệp thông qua các cuộc thi, các buổi tập huấn, ngoại khóa đã được triển khai. Điển hình như cuộc thi “Khởi nghiệp kinh doanh” do Trường Đại học Yersin Đà Lạt phối hợp với L’Appel và Tập đoàn Pernod Ricard tổ chức nhằm phát huy năng lực sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên; Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức diễn đàn đối thoại với chủ đề “Thanh niên Lâm Đồng chung tay khởi nghiệp và bảo vệ môi trường”… Thông qua những chương trình này, nhiều thanh niên, sinh viên đã phát huy tinh thần sáng tạo và ý chí tự lập; khơi dậy tinh thần kinh doanh; áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn; hiện thực hóa các ý tưởng, dự án kinh doanh thành sản phẩm/dịch vụ ra
thị trường.

Tuy nhiên, các hoạt động và chương trình này vẫn còn rời rạc, chưa phổ biến rộng rãi và chưa tạo sức lan tỏa tinh thần khởi nghiệp cho toàn thể thanh niên, sinh viên. Nhiều bạn trẻ có ý tưởng hay, sáng tạo nhưng vẫn không có đủ kỹ năng, kiến thức về khởi nghiệp doanh nghiệp để có thể biến ước mơ, hoài bão thành hiện thực. Nhiều cơ sở giáo dục đào tạo đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh chỉ tập trung vào các vấn đề liên quan đến kỹ thuật mà chưa trang bị cho sinh viên các kiến thức cần thiết trong lĩnh vực khởi nghiệp như lập kế hoạch kinh doanh, đánh giá nhu cầu thị trường, thuyết trình

kêu gọi đầu tư…; chưa tổ chức thường xuyên hoặc đưa các chương trình đào tạo khởi nghiệp ngắn ngày vào chương trình đào tạo.

Thứ tư, đối với hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp

Về cơ bản, hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp chính là những đơn vị có kinh nghiệm về tư vấn pháp lý và chuyên môn. Họ sẽ là những người hỗ trợ hoàn thiện ý tưởng, công nghệ, đưa ra tư vấn, đào tạo kỹ năng, kết nối giữa doanh nghiệp khởi nghiệp với các khách hàng/nhà đầu tư và cung cấp không gian làm việc để qua đó giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công nhanh chóng. Hiện tại, có hai hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp chính là cơ sở ươm tạo (Incubator) và tổ chức thúc đẩy kinh doanh (Accelerator). Cơ sở ươm tạo thường hoạt động trong một không gian làm việc lớn hơn tổ chức thúc đẩy kinh doanh. Thời gian làm việc giữa cơ sở ươm tạo và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thường từ 3-5 năm; trong khi giữa tổ chức thúc đẩy kinh doanh và doanh nghiệp khởi nghiệp chỉ kéo dài 4 tháng. Cổ phần của cơ sở ươm tạo trong doanh nghiệp chiếm 20% trở lên; còn tổ chức thúc đẩy kinh doanh chỉ chiếm từ 6-10%.

Tại tỉnh Lâm Đồng, số lượng cơ sở ươm tạo và tổ chức thúc đẩy kinh doanh còn rất hạn chế. Do đó, trong thời gian tới, việc thúc đẩy hình thành cơ sở ươm tạo và tổ chức thúc đẩy kinh doanh góp phần tăng cường việc ươm tạo, tư vấn ươm tạo, đào tạo, phát triển thương mại hóa công nghệ và hỗ trợ vốn vay cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo là rất cần thiết.

Với những thực trạng nêu trên, có thể thấy, tại thời điểm hiện tại, vai trò của nhà nước trong việc đồng bộ hóa hành lang pháp lý và ban hành những cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp và đầu tư khởi nghiệp là vấn đề cấp thiết cần được quan tâm. Nhà nước cần đóng vai trò trung tâm trong việc kết nối các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bao gồm nhà nước, các tổ chức hỗ trợ, cá nhân/doanh nghiệp khởi nghiệp, các nhà đầu tư… để góp phần hỗ trợ doanh nghiệp hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, thương mại hóa sản phẩm/dịch vụ ra thị trường các nước trong khu vực và quốc tế.

Mặc dù đứng trước những cơ hội và thách thức mới của sự phát triển kinh tế trí thức trên thế giới; tuy nhiên, với truyền thống văn hóa và tiềm năng trí tuệ của con người Việt Nam, cùng với thế mạnh là có các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Lạt mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, hy vọng rằng, trong thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ nhanh chóng kết hợp phát triển kinh tế tri thức ngay trong quá trình công nghiệp hóa, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 6.277.669
  • Đang online: 150
  • Trong tuần: 30.811
  • Trong tháng: 170.502
  • Trong năm: 1.001.733