Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Để án hỗ trợ khởi nghiệp tình lâm đống đến năm 2020
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
BBT
2018
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Để đạt mục tiêu đến năm 2020 Lâm Đồng có 10.000 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh, nhằm tạo ra giá trị kinh tế cao cho địa phương, ngày 18/4/2017, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký Quyết định số 740/QĐ-UBND ban hành Đề án hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 với rất nhiều hỗ trợ ưu đãi. Đây được coi là “cú hích” tạo động lực cho các doanh nghiệp, cá nhân khởi nghiệp, hướng đến mục tiêu chung nhất “Lâm Đồng trở thành một trong những địa phương đi đầu trong khởi nghiệp” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

1. Mục tiêu

- Hình thành nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã mới; đến năm 2020, tỉnh Lâm Đồng có khoảng 10.000 doanh nghiệp;

- Hình thành nhiều sản phẩm mới đặc thù của Lâm Đồng trên cơ sở áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ;

- Hình thành nhiều mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

2. Đối tượng

- Cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng, phương án khởi nghiệp được các Vườn ươm của các trường, đoàn thể và hiệp hội thông qua các cuộc thi tuyển chọn;

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu và có dự án phát triển các sản phẩm mới trên cơ sở áp dụng tiến bộ
khoa học, kỹ thuật và công nghệ;

- Các hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động sản xuất - kinh doanh thuộc các lĩnh vực công nghiệp chế biến, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho nhiều hộ nông dân.

3. Nội dung hỗ trợ

3.1. Hỗ trợ thông tin về các lĩnh vực

- Công nghệ, sáng chế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ;

- Chính sách, pháp luật;

- Đào tào nguồn nhân lực;

- Nguồn đầu tư và giao dịch đầu tư; tìm kiếm đối tác, khách hàng;

- Tư vấn thành lập doanh nghiệp, xây dựng phương án đầu tư, kinh doanh;

- Tổ chức đào tạo, huấn luyện;

- Xây dựng, phát triển thương hiệu, sở hữu trí tuệ;…

- Hỗ trợ các hoạt động liên quan đến khuyến nông, khuyến công;…

- Quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường;…

- Hỗ trợ kết nối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp cùng tham gia phát triển ý tưởng, phương án khởi nghiệp.

3.2. Hỗ trợ vốn

- Hỗ trợ chi phí thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ;…

- Cho vay có thu hồi từ Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, Quỹ phát triển KH&CN, Quỹ khuyến công, Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, Quỹ hỗ trợ nông dân… của tỉnh Lâm Đồng với lãi suất ưu đãi;

- Hỗ trợ lãi suất sau đầu tư.

4. Mức hỗ trợ

- Hỗ trợ 50% (tối đa 100 triệu đồng) cho các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp để chi trả các chi phí sau:

+ Tiền công lao động trực tiếp và các dịch vụ đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp;

+ Chi phí khai thác thông tin công nghệ và đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ;

+ Chi phí tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, nghiên cứu sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ, thử nghiệm thị trường.

- Hỗ trợ 50% chi phí áp dụng khoa học, công nghệ tạo sản phẩm mới (tối đa 50 triệu đồng/sản phẩm).

- Hỗ trợ 3% lãi suất sau đầu tư (thời gian hỗ trợ tối đa 36 tháng kể từ ngày dự án được các tổ chức tín dụng cho vay vốn).

- Hỗ trợ vay vốn tại Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, Quỹ phát triển KH&CN, Quỹ khuyến công, Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã, Quỹ hỗ trợ nông dân… của tỉnh Lâm Đồng theo phương án vay vốn được duyệt dựa trên phạm vi, điều kiện được vay vốn quy định tại quy chế cho vay của các quỹ trên.

5. Quy trình xét chọn và hỗ trợ

- Hồ sơ đăng ký xét chọn gồm phương án khởi nghiệp, phương án chế tạo sản phẩm mới, phương án liên kết tiêu thụ sản phẩm do các cá nhân, doanh nghiệp gửi đến hoặc do các trường đại học, cao đẳng, các hiệp hội và đoàn thể… trên địa bàn tỉnh giới thiệu.

- UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định do Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch Hội đồng; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng và các thành viên Hội đồng, gồm các Sở, ngành liên quan; các hiệp hội doanh nghiệp; các trường đại học, cao đẳng; các chuyên gia thuộc các lĩnh vực có liên quan và các đoàn thể giới thiệu hồ sơ, phương án khởi nghiệp của các cá nhân, doanh nghiệp có ý tưởng khởi nghiệp.

- Hồ sơ, phương án khởi nghiệp được Hội đồng xét chọn trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt làm cơ sở thực hiện hỗ trợ theo quy định.

- Định kỳ hàng quý, Hội đồng xét chọn họp xem xét các hồ sơ, phương án khởi nghiệp. 

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.988.589
  • Đang online: 295
  • Trong tuần: 14.742
  • Trong tháng: 53.559
  • Trong năm: 712.653