Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Nâng cao hiệu quả hoạt động điểm thông tin khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
Nguyễn Hồng Ngọc
2016
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Đánh giá hoạt động của điểm thông tin KHCN

Với sự tiến bộ của công nghệ thông tin, việc cung cấp thông tin đến người dân, đặc biệt là vùng nông thôn, vùng sâu, xa đã trở nên thuận lợi, dễ dàng hơn. Nhận thấy những ưu điểm đó của công nghệ thông tin, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo phòng chức năng thực hiện việc xây dựng các điểm thông tin về khoa học và công nghệ (KHCN) tại một số xã trong tỉnh. Qua quá trình triển khai ban đầu, các điểm thông tin này được chính quyền địa phương đánh giá cao trong việc nâng cao nhận thức, nâng cao kỹ thuật sản xuất của người dân. Với chủ trương xây dựng các điểm thông tin thành một hệ thống, cung cấp những thông tin KHCN nhanh, chính xác hơn, hàng năm Sở KHCN đã giành nguồn kinh phí để đầu tư, xây dựng các điểm mới. Song song đó, các huyện/thành phố trong tỉnh cũng tăng cường đầu tư, phối hợp với Sở KHCN để thành lập các điểm thông tin KHCN. Từ năm 2006- 2015, đã có 138 điểm thông tin KHCN được xây dựng tại 126 xã/phường và 12 điểm tại 12 huyện/thành phố trong tỉnh.

Qua thời gian hoạt động, đến nay, hệ thống điểm thông tin KHCN đã thực sự trở thành công cụ hữu ích, hỗ trợ trực tiếp cho bà con nông dân, cán bộ tại địa phương, tạo những chuyển biến tích cực hơn trong sản xuất và đời sống. Thông qua các điểm thông tin KHCN, nhiều người dân đã đến tham khảo, tìm hiểu về các quy trình nuôi, trồng các cây, con phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu của địa phương; học hỏi, tham khảo và ứng dụng KHCN hiệu quả vào thực tế sản xuất của gia đình; từ đó thay đổi giống cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Để duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm thông tin KHCN, hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, đầu tư về kinh phí hoạt động, nhân lực thực hiện việc hỗ trợ hoạt động cho các điểm thông tin KHCN. Là đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động cho các điểm thông tin KHCN, Trung tâm Thông tin và Thống kê KHCN (Trung tâm) đã triển khai các công việc cập nhật thông tin, hỗ trợ kỹ thuật, tập huấn đào tạo,… Nhằm đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả hoạt động của điểm thông tin KHCN, năm 2015, thực hiện chỉ đạo của Sở KH&CN, Trung tâm đã tiến hành việc đánh giá lại toàn bộ hoạt động của hệ thống điểm thông tin KHCN của tỉnh. Qua khảo sát, đánh giá hiệu quả hoạt động giai đoạn 2006-2015 nhận thấy:

Về trang thiết bị máy móc: từ nguồn vốn sự nghiệp KHCN hàng năm, Sở KH&CN đã trang bị máy tính và một số thiết bị phụ trợ hoạt động thông tin cho 138 điểm thông tin KHCN. Tính đến nay, phần lớn máy móc đã lạc hậu, khả năng lưu trữ thấp, không đáp ứng được nhu cầu tra cứu, lưu trữ. Hiện chỉ có khoảng 1/3 số điểm thông tin KHCN (45 điểm) được trang bị sau năm 2011 là đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu hoạt động.

Hệ thống cơ sở dữ liệu: nguồn thông tin, cơ sở dữ liệu hằng năm chưa được các điểm thông tin cập nhật, phân loại thường xuyên nhằm phục vụ cho nhu cầu sử dụng thực tế tại địa phương. Hệ thống cơ sở dữ liệu được triển khai cho các điểm thông tin trên toàn tỉnh với nguồn thông tin chưa phong phú với dung lượng hơn 200Gb.

Hệ thống phần mềm khai thác: phần mềm khai thác hiện tại không tương thích với các hệ điều hành mới, khả năng tìm kiếm và cập nhật dữ liệu còn hạn chế.

Nhân lực hoạt động: cán bộ phụ trách các điểm thông tin KHCN hầu hết làm kiêm nhiệm nên thường không ổn định; nghiệp vụ về CNTT còn nhiều hạn chế, trong khi công tác đào tạo, tập huấn lại không được thường xuyên, kịp thời.

Khai thác sử dụng: một số điểm thông tin KHCN sử dụng hệ thống máy móc sai mục đích; thiếu tuyên truyền, quảng bá; không có bảng chỉ dẫn trong khi nhiều điểm thông tin KHCN chưa có vị trí thuận lợi, phù hợp với việc đi lại của người dân, làm ảnh hưởng đến số lượng độc giả khai thác, sử dụng.

Phương thức phối hợp hoạt động: đa số điểm thông tin KHCN tại các địa phương chưa phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên,… nên hiệu quả khai thác còn hạn chế.

Qua thực hiện nhiệm vụ đánh giá hoạt động điểm thông tin KHCN trên toàn tỉnh, Trung tâm đã tiến hành cài đặt, nâng cấp hệ thống phần mềm, đồng thời cập nhật cơ sở dữ liệu với khoảng trên 84.000 ấn phẩm, trong đó khoảng trên 70.000 ấn phẩm tài liệu khoa học; trên 10.000 ấn phẩm audio, trên 4000 ấn phẩm video. Ngoài ra, Trung tâm cũng đã tổ chức hàng chục buổi tập huấn cho các điểm thông tin KHCN.

Một số đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động của điểm thông tin KHCN

Trên cơ sở khảo sát, đánh giá hiện trạng điểm thông tin KHCN trên toàn tỉnh, Trung tâm đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống này như sau:

Ủy ban nhân dân các xã/phường/thị trấn cần tăng cường quan tâm, chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của các điểm thông tin KHCN, coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, công chức được giao; tạo điều kiện cho họ tham gia các khóa đào tạo ban đầu, đào tạo nâng cao của cơ quan chức năng, qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ cũng như năng lực thực hiện của cán bộ phụ trách.

Chính quyền địa phương các xã cũng cần ưu tiên giành một nguồn kinh phí nhất định hỗ trợ việc duy trì hoạt động hàng năm và nâng cấp trang thiết bị khi cần thiết, đồng thời hỗ trợ, động viên cho cán bộ được giao thực hiện tốt nhiệm vụ. Chính quyền địa phương cũng cần chỉ đạo cán bộ các điểm thông tin KHCN tăng cường chọn lọc thông tin phù hợp với thực tiễn sản xuất và đời sống của địa phương để cập nhật vào hệ thống.

Phòng Kinh tế/Kinh tế - Hạ tầng các huyện/thành phố cần thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các điểm thông tin KHCN sử dụng trang thiết bị máy móc đúng mục đích, nâng cao hiệu quả khai thác thông tin; hướng dẫn các điểm thông tin đặt bảng chỉ dẫn, phối hợp với các đoàn thể chọn lọc những thông tin thiết thực cung cấp cho người dân.

Hằng năm, Sở KH&CN cân đối kinh phí, giao nhiệm vụ cho Trung tâm thực hiện việc cập nhật thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu, tổ chức tập huấn đào tạo cho cán bộ phụ trách điểm thông tin KHCN.

Đẩy mạnh việc phối hợp với các hội đoàn thể như Phụ nữ, Nông dân, Đoàn Thanh niên, Mặt trận tổ quốc,… để tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng, khai thác thông tin từ nguồn cơ sở dữ liệu này.

Năm 2016Trung tâm sẽ phối hợp với Tỉnh đoàn Lâm Đồng triển khai dự án “Chuyển giao hệ thống thư viện điện tử điểm thông tin khoa học công nghệ cho các tổ chức Đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” cho 147 xã, phường, thị trấn và 25 đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn. Hy vọng rằng hệ thống điểm thông tin KHCN sẽ ngày càng phát huy tác dụng, hiệu quả, góp phần nâng cao sản xuất, tăng thu nhập cho người dân tại các vùng sâu, xa trong tỉnh.

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.857.496
  • Đang online: 272
  • Trong tuần: 7.329
  • Trong tháng: 96.316
  • Trong năm: 581.560