Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Kết quả triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp huyện 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
BTT
2016
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Năm 2015, hoạt động quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp huyện đã được Sở KH&CN triển khai chặt chẽ, hiệu quả đến các địa phương; hướng dẫn, kiểm tra 28 đề tài, dự án chuyển tiếp năm 2014 (đến nay đã nghiệm thu chính thức 18 đề tài, dự án); xét duyệt đề cương và ký hợp đồng với chủ nhiệm 28 đề tài, dự án năm 2015. Các nhiệm vụ đang triển khai theo tiến độ đề cương được phê duyệt; thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nước sạch và vệ sinh môi trường, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phát triển cây dược liệu, tiết kiệm năng lượng...

Thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp huyện, đã xây dựng nhiều mô hình ứng dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất và đời sống, được đầu tư đúng đối tượng, địa chỉ, quy trình xét chọn và mô hình quản lý gọn nhẹ, chặt chẽ, đã góp phần tạo việc làm, cải thiện đời sống cho một bộ phận dân cư, khai thác tiềm năng, thế mạnh và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội tại địa phương. Nhiều mô hình đã được duy trì nhân rộng và nông dân tìm hiểu, làm theo. Có thể điểm qua tình hình triển khai các nhiệm vụ KHCN nổi bật trên địa bàn năm 2015 như sau:

Thành phố Đà Lạt

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN chuyển tiếp từ năm 2014 gồm Ứng dụng công nghệ GIS trong dự đoán và cảnh báo dịch bệnh xảy ra trên diện tích trồng dâu tây tại Đà Lạt; Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Hoa Đà Lạt - Áp dụng đối với ٥ loại hoa Lily, Đồng tiền, Hồng môn, Salem, Ngàn sao. Đến nay, các dự án đã được Hội đồng KHCN thành phố nghiệm thu và công nhận với kết quả đạt loại Khá.

Đối với các nhiệm vụ KHCN năm 2015, hiện nay, Trung tâm Nông nghiệp Đà Lạt đang triển khai thực hiện dự án Nghiên cứu phát triển ghép cải tạo Hồng ăn trái truyền thống Đà Lạt trên địa bàn phường 3, phường 10, xã Xuân Trường và Trạm Hành; xây dựng mô hình cưa đốn và ghép cải tạo Hồng ăn trái theo công nghệ Nhật Bản, tổ chức tập huấn cho 50 nông hộ; chọn địa điểm cung cấp chồi ghépcông nhận vườn cây đầu dòng giống Hồng vuông.

Huyện Lâm Hà

Năm 2015, huyện Lâm Hà tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyển tiếp năm ٢٠١٤ gồm Dự án nuôi tôm càng xanh trong ao, hồ theo hướng VAG; Xây dựng mô hình trồng hoa theo hướng nông nghiệp công nghệ cao; Nâng cao hiệu quả hệ thống các điểm thông tin KHCN phục vụ nông nghiệp, nông thôn huyện Lâm Hà.

Thành lập hội đồng tư vấn xét duyệt đề cương các dự án: Mô hình trồng cỏ Alfalfa phục vụ chăn nuôi bò; Mô hình ứng dụng công nghệ vi sinh để chế biến cỏ và chế phụ phẩm nông nghiệp nhằm cung cấp thức ăn cho gia súc; Mô hình trồng khoai môn sáp vàng thương phẩm; Nhân rộng mô hình trồng dâu tằm tại xã Mê Linh, Nam Hà và thị trấn Nam Ban.

UBND huyện đã ban hành quyết định công nhận các đề tài, dự án Phục hồi, duy trì bản sắc văn hóa phi vật thể dân tộc Cơ Ho; Xây dựng mô hình đèn chiếu sáng sinh hoạt bằng năng lượng mặt trời cho các hộ gia đình; Xây dựng mô hình nuôi ong mật; Xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường; Xây dựng phần mềm quản lý, cấp phép xây dựng công trình; Xây dựng mô hình trồng hoa theo hướng nông nghiệp công nghệ cao; Xây dựng nuôi tôm càng xanh trong ao, hồ theo hướng VAG.

Huyện Đơn Dương

Tiến hành nghiệm thu các dự án Xử lý nước sinh hoạt tại các trường mầm non và khu dân cư nông thôn mới trên địa bàn huyện; Hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất hoa Cát tường theo hướng công nghệ cao tại xã Quảng Lập.

Dự án Xây dựng mô hình trồng cây Actiso dược liệu kết hợp tiêu thụ, sơ chế biến các sản phẩm từ Actiso được trồng thực nghiệm 2 ha tại 10 hộ dân xã Ka Đơn, Ka Đô, Pró, thị trấn Thạnh Mỹ; liên kết với Công ty Actiso Đà Lạt Lâm Viên thu mua, chế biến tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, huyện đang triển khai thực hiện các dự án Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận Macmac Đơn Dương; Nghiên cứu quy trình chế biến rượu và sản phẩm mứt thực phẩm từ trái Hồng...

Huyện Đam Rông

Từ nguồn kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2015, huyện Đam Rông đã triển khai thực hiện 3 đề tài, dự án KHCN. Dự án Xây dựng mô hình nuôi trồng nấm Linh Chi đỏ Đà Lạt tại huyện Đam Rông đã xây dựng nhà trồng nấm với diện tích 150 m2, mua nguyên liệu phôi nấm; tổ chức hội thảo, hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật cho các hộ dân tham gia sản xuất thử nghiệm 9.000 bịch phôi nấm. Dự án Nhân rộng mô hình nuôi hươu lấy nhung trên địa bàn huyện Đam Rông đã xây dựng chuồng nuôi hươu với diện tích 30 m2, mua 2 cặp hươu giống; tổ chức hội thảo hướng dẫn mô hình. Hiện nay, hươu sinh sản và phát triển tốt, đáp ứng yêu cầu của dự án đề ra. Dự án Hỗ trợ xây dựng mô hình sấy cà phê sau thu hoạch tại xã Liêng S’rônh, huyện Đam Rông đã hoàn thiện mô hình lò sấy và chuyển giao cho nông dân trồng cà phê trên địa bàn.

Huyện Cát Tiên

Năm 2015, huyện Cát Tiên đã tổ chức Hội đồng KHCN xét duyệt đề cương các đề tài, ký kết hợp đồng phát triển KHCN. Qua kiểm tra, các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện theo tiến độ đề cương và sử dụng kinh phí đúng mục đích. Trong đó, dự án Nâng cao chất lượng thể trạng đàn bò trên địa bàn huyện Cát Tiên do Trung tâm Nông nghiệp huyện chủ trì thực hiện đã tiến hành chọn hộ tham gia mô hình (٣٥٠ con/10 xã, thị trấn/10 nhóm hộ); tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật bò sinh sản và phòng chống dịch, bệnh; truyền 100 liều tinh nhân tạo... Dự án Xây dựng mô hình trồng nấm Rơm và nấm Bào ngư trên địa bàn huyện Cát Tiên do Trung tâm Ứng dụng KH&CN chủ trì thực hiện đã khảo sát, đánh giá, chọn hộ, cung cấp vật tư và tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng nấm cho các nông hộ tham gia dự án.

Ngoài ra, đã tổ chức hội đồng đánh giá nghiệm thu chính thức các đề tài Hoàn thiện quy trình nuôi cá Lăng nha theo công nghệ nước chảy và Ứng dụng chế phẩm sinh học (nấm Trichoderma) xử lý rơm, rạ và tàn dư thực vật (cellulose) cải tạo độ phì của đất canh tác cây lúa trên địa bàn huyện.

Huyện Đạ Tẻh

Tổ chức nghiệm thu các đề tài, dự án năm 2014 gồm Xây dựng mô hình sản xuất nấm Bào ngư thương phẩm tại nông hộ trên địa bàn huyện Đạ Tẻh; triển khai thực hiện đề tài Nghiên cứu bảo tồn và cải tiến giống lúa Baxe đột biến đặc sản Đạ Tẻh năng suất cao, ngắn ngày không quang chu kỳ. Đối với nhiệm vụ Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nấm Linh Chi tím tại huyện Đạ Tẻh, thu thập 01 mẫu nấm Linh chi Tím tại xã Quốc Oai; tách giống thuần khiết và bảo tồn nguồn gen phục vụ nghiên cứu; định danh chủng nấm Linh chi Tím và hoàn thiện quy trình nhân giống cấp I, II. Đề tài Khảo sát, đánh giá chất lượng nguồn nguyên liệu sản xuất gạch không nung trên địa bàn huyện Đạ Tẻh đã phối hợp với Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng lấy mẫu đất phân tích các chỉ tiêu cơ lý, độ hút nước, mất nước...; đánh giá chất lượng theo tiêu chí nguyên liệu làm gạch không nung.

Huyện Đạ Huoai

Năm 2015, huyện Đạ Huoai đã triển khai thực hiện 2 đề tài: Mô hình thí điểm rau lá Bép xen canh Điều tại các xã trên địa bàn huyện; Phân tích hàm lượng tanin, cafein trong trà và so sánh chất lượng với các vùng trà trọng điểm ở Bảo Lộc, Bảo Lâm 2 dự án Trồng thử nghiệm cây Mây nước xen dưới tán rừng Sao, Dầu tại xã Phước Lộc; Cải tạo chất lượng đàn bò giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn huyện. Dự án Cải tạo chất lượng đàn bò giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn huyện đã tiến hành xây dựng mẫu phiếu điều tra, các tiêu chí kỹ thuật phục vụ đánh giá, bình tuyển cải tạo đàn bò nền; xây dựng hệ thống cập nhật dữ liệu đàn bò; mô hình thâm canh cỏ...

Hội đồng KHCN cấp huyện đã nghiệm thu đề tài Ứng dụng công nghệ lọc nước và tận dụng nguyên liệu sẵn có làm hệ thống lọc cấp nước sinh hoạt cho hộ gia đình; Thử nghiệm nuôi cá Chạch bùn thương phẩm và UBND huyện đã ban hành quyết định công nhận các đề tài trên.

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.857.455
  • Đang online: 259
  • Trong tuần: 7.288
  • Trong tháng: 96.275
  • Trong năm: 581.519