Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu - website phục vụ quản lý, điều hành và tuyên truyền tại Công đoàn Viên chức tỉnh Lâm Đồng
Đề tài - Dự án
Nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành
CN. Hồ Văn Tân
2017
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Tên tổ chức chủ trì: Công đoàn Viên chức tỉnh Lâm Đồng

Mục tiêu: 

+ Xây dựng hoàn chỉnh website hoạt động trên internet để tuyên truyền những hoạt động của Công đoàn viên chức tỉnh, của 77 công đoàn cơ sở trong khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng. Cung cấp kịp thời các thông tin lãnh, chỉ đạo của Tổng liên đoàn, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh; nhận thông tin kịp thời từ các công đoàn cơ sở; nắm đầy đủ tình hình, số liệu thống kê hoạt động của các CĐCS.

+ Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý đoàn viên, CBCCVC-NLĐ, quản lý cán bộ công đoàn... hoàn chỉnh, tích hợp chương trình hệ thống cơ sở dữ liệu vào hệ thống website phục vụ quản lý nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn viên chức tỉnh trong việc tra cứu, thống kê, tổng hợp báo cáo phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý của công đoàn viên chức.

Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 6/2016-6/2017)

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.607.717
  • Đang online: 115
  • Trong tuần: 8.328
  • Trong tháng: 8.328
  • Trong năm: 331.781