Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Khoa học mở: Các xu hướng chính sách gần đây
Tổng luận
Khoa học công nghệ
Cục Thông tin KH&CN quốc gia
2018
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Khoa học mở thường đề cập đến những nỗ lực của các nhà nghiên cứu, các chính phủ, các cơ quan tài trợ nghiên cứu và cộng đồng khoa học để làm cho các đầu ra của nghiên cứu được tài trợ công được truy cập nhiều hơn ở định dạng số. Khoa học mở là sự giao thoa giữa tínhmở có từ lâu đời trong khoa học và các công cụ công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) và là công cụ để thúc đẩy nghiên cứu.

Mt mt, Internet và các nn tng trc tuyến đang to ra nhiu cơ hi mi để tổ chc và phổ biếni dung cnhng dự án nghiên cu, công bố khoa hc và bộ dữ liu ln, làm cho chúng luôn sn sàng để các nhà khoa hc và các nhà nghiên cu khác cũng như cng đng doanh nghip và xã hi nói chung có thể truy cp đưc. Mt khác, CNTT-TTcho phép thu thp mt lưng ln dữ liu và thông tinlà cơ sở cho các thí nghim và nghiên cu khoa hc, góp phn làm cho khoa hc ngày càng dvào dữ liu. Kho dữ liu và lưu trữ trc tuyến cung cp khả năng lưu tr, truy cp, sử dng và tái sử dng đu vào và đu ra ca nghiên cu khoa hc (cả công bố khoa hc và dữ linghiên cu), đy nhanh chuyn giao tri thc gia các nhà nghiên cu và các lĩnh vc khoa hc, mở ra các phương thmi cho hp tác và nghiên ckhoa hc

Các nhà kinh tế xem tri thc khoa hc đưc to ra bi nghiên cu công như hàng hóa công, có nghĩa là mi ngưi đu có thể sử dng tri thc mà không mt thêm chi phí khi nó đưc công khai, to ra li nhun xã hi cao hơn. Theo đó, nhng phát hin cơ bn ca khoa hc đưc xem như mt sn phm ca cng tác xã hi và đưc gán cho cng đng. Nhng đòi hca các nhà khoa hc về sở hu trí tuệ thưng nhm đt đưsự công nhn và coi trng. Cuc đua để đưc là ngưi công bố (đưc gi là quy tc ưu tiên )trong khoa hc truyn thng là đng lc mnh mẽ để các nhà khoa hc làm cho tri thc ca họ đưc công khai. 

Trong khi hệ thống dựa trên ý tưởng này đã hoạt động một phần thông qua hệ thống bình duyệt đồng nghiệp hiện tại và các công bố khoa học trên tạp chí thương mại, cuộc cách mạng CNTT-TT đã lung lay, nếu không phải là tất cả cơ chế đó thì ít nhất cũng là hệ thống công bố và phổ biến khoa học. Khoa học mở trong thời đại thông tin đồng thuận với quan điểm tri thức được tạo ra từ nghiên cứu công có những đặc điểm của hàng hóa công vượt ra ngoài khái niệm hàng được phát triển trong thế kỷ 18, khi CNTT-TTcho phép mở rộng khả năng làm phong phú thêm hàng hóa công và mở rộng phạm vi người sử dụng.

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.577.705
  • Đang online: 132
  • Trong tuần: 17.684
  • Trong tháng: 127.792
  • Trong năm: 301.769