Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Chuyển dịch hệ thống năng lượng - Kinh nghiệm của một số nước Châu Á
Tổng luận
Khoa học công nghệ
Cục Thông tin KH&CN quốc gia
2018
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Khu vực châu Á có ảnh hưởng lớn đối với xu hướng môi trường và năng lượng toàn cầu. Những quyết sách tại khu vực này thậm chí sẽ có tác dụng định hình mạnh mẽ hơn đối với những diễn biến trong tương lai. Châu Á chiếm gần một nửa dân số thế giới, do vậy các quyết định tầm quốc gia tại đây liên quan đến việc sản xuất, tiêu thụ, bảo toàn năng lượng và giảm phát thái khí nhà kính sẽ tác động đến xu hướng khai thác cạn kiệt các tài nguyên năng lượng, phát thải khí nhà kính toàn cầu và các điều kiện môi trường. Những lựa chọn năng lượng trong khu vực cũng có nhiều tác động đến xã hội, sức khỏe, ảnh hưởng tới tăng trưởng và suy giảm việc làtrong các lĩnh vực khác nhau, chất lượng việc làm và chất lượng môi trường tự nhiên cho các thế hệ tương lai. Các hệ thống năng lượng đóng vai trò cốt lõi đối với nền kinh tế hiện đại. Cấu trúc hệ thống năng lượng có khả năng thúc đẩy hoặc kìm hãm công bằng xã hội và tiềm năng kinh tế. Có nhiều nguyên nhân khiến công cuộc chuyển dịch năng lượng cacbon thấp, đảm bảo công bằng xã hội và kinh tế được ủng hộ.

Thứ nhất, thiếu khả năng tiếp cận điện năng có thể cản trở quá trình phát triển kinh tế, hạn chế cơ hội cho các cá nhân và toàn xã hội. Chính phủ các nước châu Á đã có những bước tiến lớn trong việc cung cấp điện cho các khu vực nông thôn. Tuy nhiên, vẫn còn hàng triệu người dân tại nông thôn không thể tiếp cận điện năng, tiếp cận rất hạn chế hoặc không liên tục.

Thứ hai, chuyển dịch năng lượng liên quan đến cơ hội và tiềm năng cho các ngành và các công ty năng lượng mới gia nhập các thị trường mà vốn bị thống trị với nhiên liệu hóa thạch, năng lượng hạt nhân và thủy điện.

Thứ ba,chuyển dịch năng lượng có liên quan đến môi trường và sức khỏe của các nguồn cung cấp năng lượng khác nhau. Việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là than, là nguyên nhân chính gây ra các tác nhân ô nhiễm không khí và tình trạng nóng lên toàn cầu, dẫn đến biến đổi khí hậu. 

Một nội dung khác cần quan tâm là chi phí thực tế của các hệ thống năng lượng khác. Những tác động tiêu cực đối với môi trường và chi phí sức khỏe của nhiên liệu hóa thạch không được phản ánh đầy đủ trong giá thành của các nhiên liệu này.

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.857.158
  • Đang online: 378
  • Trong tuần: 6.991
  • Trong tháng: 95.978
  • Trong năm: 581.222