Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Các chính sách thúc đẩy chuỗi giá trị toàn cầu
Tổng luận
Khoa học công nghệ
Cục Thông tin KH&CN quốc gia
2018
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Tư duy về chuỗi giá trị thay vì các ngành có thể không khuyến khích các chính sách thương mại dẫn đến tự gây hại cho bản thân. Nỗ lực để bảo vệ ngành công nghiệp trong nước cụ thể có thể phá vỡ các công ty thành công khác trong chuỗi giá trị. Cách tiếp cận này giống như đặt một bức tường ở giữa một nhà máy để giữ công việc ở một bên an toàn; trong khi tổng thể nhà máy trở nên kém cạnh tranh hơn. Ngoài thương mại, có nhiều khu vực chính sách liên quan đđảm bảo hoạt động thông suốt của GVC, tạo môi trường cho phép thu hút FDI quan trọng, phát triển tài năng, cải thiện năng suất dịch vụ, nuôi dưỡng đổi mới sáng tạo, đảm bảo rằng lợi ích được phân phối công bằng hơn và chuẩn bị cho những cú sốc kinh tế vĩ mô.

Loạt chính sách GVC xem xét các GVC thông qua các lăng kính khác nhau, giải thích hiện trạng, đặt ra các câu hỏi liên quan và cung cấp các giải pháp mà chúng tồn tại. Các phân tích chính sách được thực hiện theo 5 vấn đề kết hợp các mục tiêu (tính bền vững môi trường), hoạt động kinh tế (đầu tư dịch vụ) và các đòn bẩy chính sách (cạnh tranh và thuế). Những phân tích cung cấp một cơ sở chung cho đối thoại dựa trên quan hệ đối tác nhiều bên tiềm năng giải quyết các vấn đđược nêu ra.

Môi trường

Nghiên cứu xem xét hai câu hỏi phát sinh tại giao điểm bền vững môi trường và GVC. Việc đầu tiên liên quan đến thương mại và các rào cản khác đối với vận hành chức năng trơn tru của chuỗi giá trị hàng hóa và dịch vụ môi trường. Sự phát triển, sản xuất và phân phối những sản phẩm này rất quan trọng cho một tương lai bền vững, ít carbon, nhưng khác biệt về định nghĩa, chủ nghĩa bảo hộ và quy định sự không chắc chắn đặt ra những thách thức. Câu hỏi thứ hai liên quan cách các chủ thể trong chuỗi giá trị có thể được khuyến khích cải thiện kết quả bền vững trong suốt chuỗi giá trị, đặc biệt thông qua các tiêu chuẩn về tính bền vững và các sáng kiến công tư.

Đầu tư 

Với vai trò quan trọng của MNE, thu hút FDI là chìa khóa mối quan tâm đối với các quốc gia muốn tham gia GVC. Nghiên cứu giải thích tại sao sự gia tăng tỷ trọng dịch vụ nước ngoài của tổng xuất khẩu, thực hiện các biện pháp tạo thuận lợi thương mại và ký kết các hiệp định thương mại sâu, đặc biệt với các nước láng giềng, có thể có lợi. Nó cũng làm nổi bật một số hạn chế thực tế mà MNE phải đối mặt ở các nước chủ nhà đối với tiếp cận với tiền tệ, cơ sở hạ tầng và thiếu hụt các dịch vụ và tham nhũng. Các công ty địa phương và doanh nghiệp nhỏ cũng gặp khó khăn do tham nhũng, các thủ tục rườm rà và cơ sở hạ tầng nghèo nàn.

Dịch vụ

Với dữ liệu mới tiết lộ mức độ đóng góp của dịch vụ đối với GVC, đãcó sự quan tâm chính sách lớn hơn về những gì thúc đẩy cạnh tranh dịch vụ. Báo cáo theo dõi câu chuyện về vai trò phát triển của các dịch vụ trong nền kinh tế toàn cầu và cách công nghệ mới sẽ tác động đến các mô hình kinh doanh dịch vụ. Nó cũng làm nổi bật các cơ hội cung cấp dịch vụ cho sự tham gia của các DNVVN, phát triển kinh tế, bình đẳng giới và bền vững môi trường.

Cạnh tranh

Hành vi chống cạnh tranh có thể ảnh hưởng đến sự hoạt động thông suốt của GVC theo nhiều cách khác nhau và ở nhiều giai đoạn khác nhau. Bản chất quốc tế của chuỗi giá trị, hoạt động của các MNE và nền kinh tế kỹ thuật số là mâu thuẫn với luật cạnh tranh được quản lý ở cấp quốc gia. Trong khi thừa nhận rằng luật cạnh tranh có thể là một công cụ yếu để đạt được một số mục đích công hoặc mục tiêu công bằng, Báo cáo vẫn đưa ra các khuyến nghị cụ thể cho việc thiết kế và thực thi luật cạnh tranh trong bối cảnh GVC.

Thuế

Nghiên cứu nêu bật sự không ăn nhập giữa nền kinh tế toàn cầu hiện đại và một khung thuế quốc tế lạc hậu và cung cấp một số đề xuất về cách thức chính sách thuế có thể thúc đẩy tốt hơn các GVC bền vững và bao trùm. Về mặt lý thuyết, các MNE có khả năng lớn hơn để tránh đánh thuế trên lợi nhuận còn lại của họ trong bối cảnh của GVC, hoặc thậm chí làm giảm lợi nhuận ở nước nguồn trong khi nâng lợi nhuận còn lại do GVC sản xuất (có hoặc không tuân thủ Nguyên tắc chuyển giá của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế, OECD). Tính nhất quán và hợp tác là cần thiết.

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.858.749
  • Đang online: 634
  • Trong tuần: 8.582
  • Trong tháng: 97.569
  • Trong năm: 582.813