Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Dự báo kinh tế thế giới 2019-2020 và đóng góp của các ngành công nghiệp thâm dụng tri thức và công nghệ vào GDP
Tổng luận
Khoa học công nghệ
Cục Thông tin KH&CN quốc gia
2019
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Theo thông l, vào dp đầu năm mi, các tổ chc quc tế, như Liên hp quc (UN), Ngân hàng Thế gii (WB)Quỹ Tin tệ Quc tế (IMF) và Tổ chc Hp tác và Phát trin Kinh tế (OECD)Ngân hàng Phát trin châu Á (ADB) đã đưa ra các báo cáo nhn đnh và dự báo về tình hình kinh tế thế giikhu vc và tng nưc trong năm mi 201và các năm tiếp theo. Về tình hình tăng trưng kinh tế thế gi, năm 201đưc coi là kém hơn so vi năm 2017, do bị tác động bi cuộc chiến tranh thương mi Mỹ Trung, xu hưng bo hộ mu dch gia tăng, nội bộ châu Âu chia r, bt đng gia các nưc ln vn chưa đưc gii quyết, các cuộc xung đột đa chính trị vn đang tiếp din... Xu hưng này đưc dự báo vn tiếp tc trong hai năm năm 201và 2020. Do vy, các tổ chc như UN, WB, IMF, OECD và ABD đu cho rng kinh tế toàn cầu năm 2019 đi mt vi nhiu khó khăn và trin vng tăng trưng kém hơn so vi năm 2018. Cụ th, UN cho rng tăng trưng kinh tế toàn cầu năm 2019 gim xung còn 3,0%, tỷ lệ này ca WB là 2,9%, IMF và OECD cùng là 3,5%. 

Đóng góp ca KH&CN vào tăng trưng kinh tế là rt rõ ràng, đc bit ở các c phát trin, thông qua các ngành công nghip và dch vụ thâm dng tri thc và công nghệ (KTI), sn xut và xut khu sn phm công nghệ cao (HT). Các ngành KTI là các ngành có liên quan mt thiết ti hot động nghiên cu và phát trin (R&D) là hot động hoàn thin hoc to ra các công nghệ mi, sn phm mi, lĩnh vc kinh doanh mi cũng như to vic làm mi. Các ngành công nghip KTI chiếm 31,37% (tương đương 23,58 nghìn tỷ USD) GDP toàn cầu năm 2016, so vi 30,09% năm 2015, 30,05% năm 2014, 29,28% năm 2011. Xu hưng đóng góp ngày càng tăng ca các ngành công nghip KTI vào GDP là rt rõ ràng cả về giá trị tuyt đi và tương đối.

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.579.518
  • Đang online: 121
  • Trong tuần: 19.497
  • Trong tháng: 129.605
  • Trong năm: 303.582