Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Nghiên cứu các giải pháp phòng trừ tổng hợp bệnh thối rễ, vàng lá cà phê ở Lâm Đồng
Đề tài - Dự án
Nông nghiệp
ThS. Lại Thế Hưng
2018
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Tài liệu này chỉ chia sẻ cho thành viên, bạn cần đăng ký thành viên trên hệ thống để tải tài liệu về.
Nếu chưa phải là thành viên, bạn có thể liên hệ với ban quản trị theo địa chỉ để được cấp tài khoản đăng nhập:
  • Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt -Lâm Đồng
  • Email: sokhcn@lamdong.gov.vn
  • Điện thoại: 063.3821377

    Từ năm 2014 - 2017, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng đã triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu các giải pháp phòng trừ tổng hợp bệnh thối rễ, vàng lá cà phê ở Lâm Đồng”. Qua 3 năm thực hiện đề tài đã đánh giá được còn rất nhiều hạn chế trong việc canh tác cà phê bền vững của nông dân tỉnh Lâm Đồng đặc biệt là việc nhận biết và quản lý bệnh thối rễ, vàng lá. Ngoài ra, còn các khâu như quản lý dịch hại, bón phân cân đối, đầy đủ, tưới nước, làm cỏ, trồng cây chắn gió, che bóng, … chưa phù hợp, vẫn còn nhiều nông dân đang gặp khó khăn trong việc xử lý đất để phòng trừ nấm, tuyến trùng trước khi trồng, lựa chọn giống, chất lượng cây giống và nguồn vốn hỗ trợ trong vấn đề tái canh cây cà phê. Kết quả điều tra thực địa tại 135 vườn cà phê vối và kết quả phân tích mẫu đất, mẫu rễ tại các vườn cà phê nhiễm triệu chứng vàng lá ở các điều kiện canh tác khác nhau tại các huyện trồng cà phê trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng (Lâm Hà, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc) đã xác định được các tác nhân chính gây ra bệnh vàng lá, thối rễ gồm tuyến trùng (2 giống gây hại chính là PratylenchusMeloidogyne), nấm (gồm có 3 giống nấm FusariumPythium và Rhizoctonia trong đó Fusarium là tác nhân chính gây triệu chứng thối rễ, vàng lá) và 6 yếu tố dinh dưỡng gây ra hiện tượng vàng lá là Đạm, Lân, Kali, Magiê, Kẽm, Canxi.

    Hợp tác với trường Đại học Chung Nam-Hàn Quốc thực hiện thành công các khảo nghiệm, mô hình phòng trừ tuyến trùng ký sinh hại cây cà phê ở giai đoạn vườn ươm và vườn trồng bằng chế phẩm sinh học Landsaver khi sử dụng liều lượng từ 30 - 40 lít/ha. Ngoài ra, chế phẩm sinh học Landsavercòn có thể phòng trừ được tuyến trùng ký sinh gây hại cây tiêu và cà rốt. Sản phẩm đã được đăng ký vào Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam. Tiếp nhận 10.000 lít thuốc Landsaver và chuyển giao cho nông dân sử dụng trong hai năm 2015 và 2016 , Chi cục Trồng trọt và BVTV Lâm Đồng phối hợp với Công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng tổ chức 44 lớp tấp huấn cho 3.935 nông dân để giới thiệu và hướng dẫn cách quản lý tuyến trùng nói riêng và bệnh thối rễ, vàng lá nói chung gây hại cây cà phê tại Lâm Đồng.

    Hiện tượng vàng lá cà phê do thiếu các nguyên tố đa, trung và vi lượng cũng đã được khắc phục khi tiến hành thực hiện khảo nghiệm bằng việc bổ sung vôi liều lượng từ 1.000 đến 1.200 kg/ha để nâng độ pH cho đất và các sản phẩm có chứa các nguyên tố trung, vi lượng chuyên dùng cho cây cà phê theo liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất. Một số sản phẩm trên thị trường hiện nay có khả năng cải tạo đất và kích thích sinh trưởng cho cây cà phê. Kết quả  thực hiện khảo nghệm cho thấy thuốc điều hòa sinh trưởng Ric 10WP và chế phẩm sinh học cải tạo đất K-Humate có khả năng cải tạo đất, giúp bộ rễ cây phát triển mạnh đề kháng được với bệnh thối rễ và cây sinh trưởng, phát triển tốt cho năng suất cao.

    Phối hợp với Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ Lâm Đồng nghiên cứu phân lập, nhân nuôi và sản xuất thành công chế phẩm sinh học từ nấm Paecilomyces lilacinus để phòng trừ tuyến trùng ký sinh gây hại ở các giai đoạn sinh trưởng của cây cà phê. Chế phẩm đạt hiệu lực khá khi sử dụng ở liều lượng 30 kg/ha. Ngoài ra, còn tiến hành khảo nghiệm đánh giá hiệu lực xua đuổi tuyến trùng của một số loại cây trồng xen. Kết quả đạt được cho thấy cây Cúc vạn thọ và Cúc ấn độ có khả năng xua đuổi tuyến trùng ký sinh gây hại sau hai năm trồng xen xung quanh hố cà phê với mật độ trồng 10 cây/gốc.

    Đề tài đã thực hiện 08 mô hình phòng trừ tổng hợp bệnh thối rễ, vàng lá cây cà phêvới diện tích 04 ha (02 mô hình tái canh trồng mới, 02 mô hình tái canh năm 2 - 3 và 04 mô hình kinh doanh) tại các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm và TP Bảo Lộc. Ngoài ra, còn thực hiện 5 mô hình PTTH bệnh thối rễ vàng lá với diện tích 25 ha tại 5 huyện nói trên. Việc thực hiện mô hình theo quy trình của đề tài có ý ngĩa rất lớn trong việc canh tác cà phê bền vững, quản lý hiệu quả bệnh thối rễ, vàng lá cà phê. Sau khi thực hiện mô hình thành công nhóm thực hiện đề tài tổ chức 04 lớp hội thảo đầu bờ tại 04 huyện gắn với địa điểm thực hiện các mô hình và tổng số nông dân tham dự là 207 người. Việc tổ chức hội thảo nhằm mục đích giới thiệu đến nông dân các biện pháp quản lý tổng hợp bệnh thối rễ, vàng lá áp dụng trên mô hình và quy trình phòng trừ tổng hợp bệnh thối rễ, vàng lá cà phê áp dụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

    Với mục đích tuyên truyền và hướng dẫn nông dân phòng trừ hiệu quả bệnh thối rễ, vàng lá cà phê, Ban chủ nhiệm đề tài đã đề xuất chuyển một phần kinh phí để tổ chức tọa đàm trên sóng Đài PT-TH Lâm Đồng với nội dung “Tái canh cà phê và giải pháp phòng trừ tổng hợp bệnh thối rễ, vàng lá cây cà phê ở Lâm Đồng” trong thời gian 70 phút. Chương trình có sự tham gia tư vấn của Lãnh đạo Sở Nông Nghiệp & PTNT, Chi cục Trồng Trọt & BVTV, Ngân hàng NN&PTNT Lâm Đồng, Phòng NN&PTNT huyện Bảo Lâm và công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng. Đăng một bài báo trong kỷ yếu của Hội nghị BVTV toàn quốc được tổ chức tại Đại học Nông Lâm TP.HCM với nội dung “Công tác quản lý tuyến trùng gây hại cà phê tại Lâm Đồng và khả năng phòng trừ tuyến trùng của thuốc sinh học Landsaver”. Dựa trên kết quả nghiên cưu, đề tài đã xây dựng và hoàn thiện được 04 quy trình phòng trừ tổng hợp bệnh thối rễ, vàng lá cà phê vối phù hợp với điều kiện ở Lâm Đồng. Tính mới của quy trình là sử dụng các biện pháp sinh học để quản lý đối tượng nấm, tuyến trùng gây hại góp phần vào việc canh tác cà phê bền vững. In 2.000 cuốn tài liệu về kỹ thuật canh tác cà phê và leaflet hướng dẫn về cách nhận biết và phòng trừ tổng hợp bệnh thối rễ, vàng lá cung cấp cho Trung tâm Nông nghiệp, công ty TNHH DV KHKT Khoa Đăng để cấp phát cho cán bộ khuyến nông, hội nông dân và nông dân trồng cà phê ở các huyện Lâm Hà, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc. Một thành viên của nhóm thực hiện đề tài đã hoàn thành chương trình đào tạo Thạc sĩ của Trường Đại học Đà Lạt. Sáu cán bộ tham gia đề tài đã được đào tạo về cách phân lập, định danh nấm, tuyến trùng ký sinh gây hại trong đất tại Đại học Nông Lâm TPHCM và Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật (Hà Nội).

    Kết quả của đề tài là cơ sở để Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng chuyển giao cho phòng Nông nghiệp, Trung tâm Nông nghiệp và nông dân áp dụng vào việc canh tác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cà phê của Tỉnh.

 

Bạn cần đăng nhập đề tải tài liệu
Nội dung khác

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.608.326
  • Đang online: 125
  • Trong tuần: 8.937
  • Trong tháng: 8.937
  • Trong năm: 332.390