Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Xây dựng mô hình trồng cây tiêu xen canh cây cà phê trên địa bàn huyện Đức Trọng
Đề tài - Dự án
Nông nghiệp
KS. Nguyễn Anh Ngọc
2018
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

   Xây dựng mô hình trồng cây Hồ tiêu xen cây cà phê, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao hệ số sử dụng đất, tăng thu nhập trên đơn vị diện tích nhằm góp phần ổn định và nâng cao đời sống người nông dân tại xã Ninh Gia huyện Đức Trọng Tỉnh Lâm Đồng.

Xã Ninh Gia là một xã thuần nông, canh tác chủ yếu là cây cà phê một số ít diện tích cây tiêu và các loại cây lương thực bắp, lúa nguồn thu nhập chính vẫn là cây cà phê, về tiếp cận KHKT trong việc đầu tư chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây hồ tiêu người dân chưa tiếp cận nhiều, vẫn còn nhiều lúng túng trong việc chăm sóc phòng trừ dịch hại một cách hiệu quả và bền vững.

    Mục tiêu của dự án là:  Xây dựng mô hình trồng cây Hồ tiêu xen canh cây cà phê, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật canh tác cho cây hồ tiêu trồng xen trong vườn cà phê, đây cũng là một hướng đi mới mẻ đối với người dân về trồng hồ tiêu xen canh cây cà phê nhằm tăng thu nhập trên đơn vị diện tích đất canh tác, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân, giảm thiểu rủi ro trong sản xuất.

Giúp người dân địa phương có điều kiện làm quen với việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác cây tiêu, nâng cao hiệu qủa kinh tế trên một đơn vị diện tích đất sản xuất.

Đào tạo, tập huấn nhằm trang bị các kiến thức về kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc cây hồ tiêu nhằm đào tạo trang bị cho đội ngũ khuyến nông viên cơ sở nắm vững về kỹ thuật trồng trọt và giúp bà con nông dân trong xã làm quen dần với kỹ thuật canh tác cây tiêu góp phần nâng cao đời sống.

    Ý nghĩa của việc thực hiện các nội dung của đề tài:

    - Xây dụng mô hình trồng cà phê xen hồ tiêu trên đất đỏ Ba zan, gồm giống cà phê TR4 và giống tiêu vĩnh linh giống lấy tại địa phương. Qua đây bà con trên địa phương sẽ có mô hình thực tế để thăm quan

    - Hoàn thiện quy trình kỹ thuật:  Quy trình trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây hồ tiêu trồng xen cà phê giúp bà con có được tài liệu tham khảo ngắn gọn, thực tế nhất.

    Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật , hội thảo đầu bờ:  Trên mô hình thực tế tại đồng ruộng để bà con nông dân dễ dàng nắm bắt một cách cụ thể, qua đó giúp cho các nông hộ nắm bắt các quy trình kỹ thuật để chăm sóc phòng trừ tốt các đối tượng dịch hại kịp thời nhằm, nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích đất canh tác. 


Nội dung khác

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.579.508
  • Đang online: 111
  • Trong tuần: 19.487
  • Trong tháng: 129.595
  • Trong năm: 303.572