Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Ứng dụng chế phẩm sinh học EM vào sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi bò sữa nhằm xây dựng mô hình nông nghiệp an toàn sinh học tại Đơn Dương
Đề tài - Dự án
Nông nghiệp
CN. Thái Thị Thanh Thủy
2018
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Tài liệu này chỉ chia sẻ cho thành viên, bạn cần đăng ký thành viên trên hệ thống để tải tài liệu về.
Nếu chưa phải là thành viên, bạn có thể liên hệ với ban quản trị theo địa chỉ để được cấp tài khoản đăng nhập:
  • Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt -Lâm Đồng
  • Email: sokhcn@lamdong.gov.vn
  • Điện thoại: 063.3821377

  Ứng dụng chế phẩm sinh học EM để xứ lý mùi hôi trong chăn nuôi và đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đơn Dương.

- Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm sinh học EM xử lý mùi hôi từ chất thải chăn nuôi và đất nông nghiệp sau thu hoạch tại huyện Đơn Dương.

- Tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho các hộ chăn nuôi và các hộ sản xuất nông nghiệp nhằm xử lý mùi hôi, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi và chất thải trồng trọt.

Nội dung của dự án

Xây dựng mô hình xử lý mùi hôi phát thải từ chất thải chăn nuôi

- Phối hợp với UBND huyện Đơn Dương chọn 05 hộ đáp ứng được các điều kiện như: có trình độ tiếp thu kỹ thuật, có hệ thống trang trại và thu gom chất thải chăn nuôi ở quy mô nhỏ và vừa, có nhu cầu xử lý chất thải chăn nuôi, có mặt bằng và lao động… để làm mô hình trình diễn.

- Quy mô nhiệm vụ: 05 hộ, mỗi hộ 10 con bò sữa trở lên.

- dự án hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ tham gia mô hình xử lý mùi hôi từ chất thải chăn nuôi trong thời gian  khoảng 30 ngày cho mỗi mô hình.

- Định kỳ 5 ngày/lần theo dõi độ phân hủy chất thải rắn, mùi hôi trong quá trình thực hiện quy trình, đánh giá hiệu quả xử lý và hiệu chỉnh quy trình cho phù hợp với thực tế tại địa phương.

- Đo đạt nồng độ khí NH3; H2S trước và sau khi sử dụng chế phẩm EM.

 Xây dựng mô hình xử lý đất và sử dụng cho cây nông nghiệp ngắn ngày

- Phối hợp với UBND huyện Đơn Dương chọn 05 hộ đáp ứng được các điều kiện như: có trình độ tiếp thu kỹ thuật, có diện tích đất khoảng 1.000m2… để làm mô hình trình diễn.

- Quy mô nhiệm vụ: 05 hộ  mỗi hộ 1.000m2 canh tác cây rau.

- Nhiệm vụ hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ tham gia mô hình xử lý đất trong thời gian khoảng 30 ngày cho mỗi mô hình.

- Định kỳ khoảng 5 ngày/lần theo dõi chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển cây trồng, chiều cao cây, số lá, đường kính thân trong quá trình thực hiện quy trình, đánh giá hiệu quả xử lý và hiệu chỉnh quy trình cho phù hợp với thực tế tại địa phương.

- Theo dõi tình hình sinh trưởng phát triển, đánh giá năng suất của các mô hình so với đối chứng không sử dụng chế phẩm EM.

Tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân

a. Biên soạn, in ấn các tài liệu, quy trình kỹ thuật

Ban chủ nhiệm dự án phối hợp với Hội nông dân, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, tổ chức đào tạo tập huấn cho 60 lượt nông dân tham gia.

Trên cơ sở các tài liệu quy trình hiện có chúng tôi biên soạn làm tài liệu để chuyển giao cho các hộ chăn nuôi, các hộ trồng trọt trong vùng nhiệm vụ và các vùng phụ cận.

b. Tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân

- Tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật về quy trình xử lý mùi hôi kết hợp với xử lý đất trồng, sử dụng cho cây ngắn ngày cho 60 lượt hộ tham gia mô hình.

- Hướng dẫn các bước xử lý mùi hôi, ủ phân trực tiếp tại mô hình, sử dụng cho cây trồng theo từng nội dung và tiến độ thực hiện dự án.

- Tổ chức 01 lớp tập huấn, phổ biến quy trình trên cho người dân khu vực dự án và vùng phụ cận.


Bạn cần đăng nhập đề tải tài liệu

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.579.410
  • Đang online: 88
  • Trong tuần: 19.389
  • Trong tháng: 129.497
  • Trong năm: 303.474