Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Đề tài - Dự án
Chù đề tài liệu
TS. Nguyễn Vinh Dự
2019
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Tài liệu này chỉ chia sẻ cho thành viên, bạn cần đăng ký thành viên trên hệ thống để tải tài liệu về.
Nếu chưa phải là thành viên, bạn có thể liên hệ với ban quản trị theo địa chỉ để được cấp tài khoản đăng nhập:
  • Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt -Lâm Đồng
  • Email: sokhcn@lamdong.gov.vn
  • Điện thoại: 063.3821377

Cơ sở để quản lý đổi mới công nghệ là đánh giá đúng trình độ công nghệ, bởi lẽ các kết luận đánh giá trình độ công nghệ giúp các nhà lãnh đạo, các nhà hoạch định, các doanh nghiệp có những cơ sở khoa học, nắm bắt được trình độ công nghệ hiện tại của một doanh nghiệp, một ngành để từ đó có được định hướng chiến lược đầu tư phát triển công nghệ một các khoa học và hợp lý.

    Đánh giá trình độ công nghệ sản xuất các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp chế biến nông sản và toàn ngành chế biến nông sản của tỉnh Lâm Đồng (Nhóm C.10 tại Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam; theo quy trình tại Thông tư 04/2014/TT-BKHCN ngày 8/4/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

Nội dung nghiên cứu của đề tài bao gồm các phần chính sau đây:

    - Nghiên cứu đánh giá thực trạng của ngành chế biến nông sản tỉnh Lâm Đồng.

    - Thu thập thông tin, xử lý số liệu điều tra, tổng hợp, phân tích, đánh giá từ kết quả điều tra khảo sát.

        + Điều tra, khảo sát thu thập thông tin, xử lý số liệu điều tra.

        + Tổng hợp, phân tích, đánh giá từ kết quả điều tra khảo sát:

    Phân loại TĐCN dưới góc độ DN, ngành và xác định mức độ tác động mạnh, yếu của 4 thành phần công nghệ (T, H, I, O) đối với TĐCN của DN, ngành; So sánh đối chiếu TĐCN của các tỉnh khác.

    Tổng hợp nhận thức của các DN về sự cần thiết phải phát triển 4 thành phần công nghệ (T, H, I, O) và tổng hợp tự đánh giá của các DN về trình độ của 4 thành phần công nghệ (T, H, I, O).

    Tổng hợp nhu cầu của các DN về đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, định hướng phát triển và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN, ngành trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa kinh tế.

    Phân tích và nhận xét kết quả đánh giá TĐCN của 15 doanh nghiệp đại diện ngành chế biến nông sản có nhu cầu đổi mới công nghệ.

    - Phân tích đánh giá các nhân tố tác động đến trình độ công nghệ.

    - Đề xuất các giải pháp

        + Xây dựng quan điểm, mục tiêu và định hướng thúc đẩy, hỗ trợ các DN, ngành đổi mới công nghệ sản xuất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020-2025.

        +Phân tích nhu cầu đổi mới công nghệ và đề xuất các giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ các DN đầu tư nâng cao TĐCN giai đoạn 2020-2025.

    - Hoàn thiện công cụ hỗ trợ đánh giá trình độ công nghệ.

Bạn cần đăng nhập đề tải tài liệu
Nội dung khác

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.608.420
  • Đang online: 91
  • Trong tuần: 9.031
  • Trong tháng: 9.031
  • Trong năm: 332.484