Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Nghiên cứu bảo tồn và cải tiến giống lúa baxe đột biến đặc sản Đạ Tẻh, năng suất cao ngắn ngày không quang chu kỳ
Đề tài - Dự án
Nông nghiệp
KS. Ngô Thị Nga
2017
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Tẻh đã thực hiện thành công các nội dung, mục đích yêu cầu của đề tài.  Đã bảo tồn giống lúa baxe truyền thống và chọn lọc được 2 dòng đột biến có nhiều ưu điểm, chất lượng gạo nấu cơm rất ngon cơm, cơm xốp, dẻo, ngọt, thơm nhẹ, gần giống với vị cơm lúa Baxe đặc sản của Đạ Tẻh gieo trên đất cạn.

Nhận xét các đặc tính chọn lọc của các dòng lúa Baxe đột biến từ M1 đến M5:

+ Việc chiếu xạ gây đột biến lúa baxe đã thành công phá đặc tính dài ngày, cảm quang trở thành các dòng ngắn ngày, không quang chu kỳ ổn định từ M3-M5.

+ Đặc điểm tính trạng thời gian sinh trưởng đã ổn định theo hướng ngắn ngày.

+ Tính trạng năng suất cao bình quân 4,5-5,2 tấn /ha ( gấp 3 lần giống lúa Ba xe gieo sạ trên nương rẫy, gấp 2 lần lúa Baxe truyền thống thâm canh trên ruộng nước), giống Baxe đột biến ở M4, M5 cho năng suất cao, chịu thâm canh;

+ Chất lượng gạo 2 dòng lúa Baxe đột biến thấp cây 90 ngày và 95 ngày ở M4, M5 qua các chỉ tiêu phân tích có nhiều ưu điểm về chất lượng gạo, màu sắc, hình dạng hạt, hạt gạo trong, dài, không bạc bụng, mùi thơm nhẹ, cơm rất ngon.

Tuy nhiên do đặc tính chưa ổn định về chiều cao cây, nên ruộng lúa M5 chưa đều, hình dạng thân lá chưa đồng đều cần phải chọn lọc các dòng thuần ở các vụ tiếp sau.

Về hiệu quả kinh tế - xã hội: giúp bảo tồn, gìn giữ được một giống lúa đặc sản bản địa của tỉnh Lâm Đồng, nhằm tránh tuyệt chủng giống lúa bản địa quý hiếm, bảo tồn tính đa dạng nguồn gen lúa gạo Việt Nam.

Nội dung khác

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.579.547
  • Đang online: 150
  • Trong tuần: 19.526
  • Trong tháng: 129.634
  • Trong năm: 303.611