Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Nghiên cứu, đánh giá và phát huy sản phẩm du lịch đặc thù nhằm thu hút du khách đến Đà Lạt - Lâm Đồng
Đề tài - Dự án
Du lịch
Trương Văn Thu
2017
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù đang là một định hướng quan trọng của ngành du lịch Việt Nam, góp phần tạo dựng thương hiệu du lịch trên thị trường. Mỗi địa phương đều có lợi thế cạnh tranh dựa trên các yếu tố đặc thù. Đà Lạt - Lâm Đồng có tiềm năng phát triển du lịch rất lớn với rất nhiều giá trị đặc thù địa phương cả về tài nguyên tự nhiên, tài nguyên nhân văn và các điều kiện phát triển kinh tế xã hội, môi trường. 

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, mặc dù từ lâu đã là một trung tâm du lịch lớn của Việt Nam, Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung càng phải nỗ lực hơn nữa đế gìn giữ và khai thác hiệu quả các giá trị đặc thù của mình để củng cố và nâng cao vị thế không những ở mức độ địa phương mà còn phải vươn ra thành một thương hiệu quốc tế. Chính vì vậy, cần có các nghiên cứu sâu hơn để từng bước phát triển các mô hình sản phẩm đặc thù nhằm thu hút du khách góp phần phát triển kinh tế, xã hội và bảo tồn các giá trị đặc thù của địa phương một cách bền vững.

Bên cạnh đó, mặc dù có sự tăng trưởng đều qua các năm nhưng trong những năm gần đây, với sự nổi lên của nhiều điểm đến mới, du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng có những dấu hiệu chững lại. Tỷ lệ khách quốc tế chỉ chiếm tỷ lệ khiêm tốn trong khi số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh trong những năm vừa qua. Hình ảnh du lịch Đà Lạt - Lâm Đồng cũng bị ảnh hưởng do hệ thống sản phẩm đơn điệu, thiếu sức hút. Bên cạnh đó, sự xuống cấp về môi trường ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ có tính đặc trưng của tỉnh cũng là những nguyên nhân khiến cho thời gian lưu lại của du khách không tăng sau nhiều năm, chỉ đạt ở mức 2,5 ngày. Nhận định được những nguyên nhân này, việc phát triển sản phẩm du lịch đặc thù đã được đặt ra như một nội dung chiến lược quan trọng của du lịch Lâm Đồng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như hình ảnh điểm đến của tỉnh.

Việc phát triển các sản phẩm du lịch chuyên biệt dựa trên các thế mạnh tài nguyên của địa phương, phù hợp với các phân đọan nhu cầu khác nhau của khách du lịch và phân theo lọai hình du lịch sẽ góp phần khai thác có hiệu quả các nhóm sản phẩm, dịch vụ và hàng hóa đặc trưng của Lâm Đồng. Do đó, việc nghiên cứu, đánh giá và phát huy các giá trị đặc trưng của địa phương nhằm đưa ra các quy họach mang tính tổng quát về hệ thống các sản phẩm du lịch đặc thù cùng với các giải pháp quảng bá, giới thiệu sản phẩm nhằm thu hút du khách, nhất là du khách quốc tế, là rất cần thiết cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn tại địa phương.

Mục tiêu nghiên cứu

-  Phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù để thu hút khách du lịch đến Đà Lạt - Lâm Đồng, đặc biệt là khách quốc tế.

Xây dựng hệ thống bản đồ quy hoạch sản phẩm du lịch đặc thù theo loại hình du lịch.

Đề xuất các giải pháp khả thi về phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch đặc thù (kể cả sản phẩm xuất khẩu tại chỗ), phát triển nhân lực, liên kết và quảng bá nhằm tăng cường thu hút khách đến Đà Lạt - Lâm Đồng, đặc biệt là khách quốc tế.

Kết quả của đề tài sẽ góp phần xây dựng lý luận về tính đặc thù địa phương cũng như có đóng góp luận cứ khoa học có hệ thống về phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, từ đó sẽ giúp cho các nhà quản lý du lịch, các doanh nghiệp du lịch có những cách thức cụ thể hơn trong việc phát triển, quản lý, bảo tồn các giá trị đặc thù địa phương, phát huy chúng để tạo ra những sản phẩm du lịch đặc thù, có chất lượng, giúp nâng cao khả năng cạnh tranh và hình ảnh của điểm đến.

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.608.351
  • Đang online: 150
  • Trong tuần: 8.962
  • Trong tháng: 8.962
  • Trong năm: 332.415