Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Hỗ trợ doanh nghiệp Lâm Đồng trong hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2015
Đề tài - Dự án
Khoa học công nghệ
CN. Đặng Hữu Huy
2017
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Hiện nay, Việt Nam đã gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO), việc tăng cường các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ là một trong những vấn đề quan trọng nhằm đáp ứng các yêu cầu trong hiệp định TRIPS, đồng thời giúp cho các doanh nghiệp trong nước có được sự chuẩn bị đầy đủ về mặt nhận thức và tổ chức được các hoạt động sở hữu trí tuệ có hiệu quả, đảm bảo được lợi thế trong cạnh tranh. Đặc biệt đối với hoạt động sở hữu trí tuệ là một lĩnh vực tương đối mới mẻ, để tổ chức tốt hoạt động sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp điều trước tiên đó là vấn đề nhận thức, tiếp đến là quá trình tiếp tục đầu tư phát triển của doanh nghiệp tập trung hướng vào đối tượng là tài sản trí tuệ để phát huy tích cực phần giá trị gia tăng của tài sản này. Để đầu tư một cách bài bản và có hiệu quả cho hoạt động sở hữu trí tuệ ở một doanh nghiệp phải là một quá trình lâu dài và tốn kém chi phí. Đối với doanh nghiệp việc xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu nhằm tăng thêm sức mạnh cạnh tranh của các hàng hoá, dịch vụ trên thị trường hiện nay đang là một trong những mục tiêu quan trọng phải đạt được. Điều này càng là mối quan tâm đặc biệt hơn đối với những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các mặt hàng thế mạnh, đang được khách hàng ưa chuộng và có tiềm năng phát triển. Có thể nói ngoài những nỗ lực ngay trong bản thân doanh nghiệp như nghiên cứu chiến lược kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng,... thì vấn đề xác lập quyền sở hữu trí tuệ nhằm bảo vệ các thành quả mà doanh nghiệp đã đạt được như: sự tín nhiệm của khách hàng đối với chất lượng, mẫu mã, giá cả và uy tín của doanh nghiệp… là cơ sở pháp lý phải được sớm hình thành và được quan tâm đầu tư đúng mức.

Theo đánh giá từ Cục Sở hữu trí tuệ nhận thức của doanh nghiệp Việt Nam đối với hoạt động sở hữu trí tuệ đã có những chuyển biến tốt trong những năm gần đây (nhất là trong khâu đăng ký xác lập quyền SHTT). Tuy nhiên nếu xét chung trên các mặt hoạt động khác có liên quan thì Việt Nam cho đến nay vẫn còn nhiều hạn chế, chỉ đạt mức trung bình yếu so với khu vực và quốc tế. Riêng trong vấn đề thực thi quyền thì cho đến nay tỷ lệ vi phạm quyền SHTT ở Việt Nam vẫn còn ở mức khá cao. Tuy nhiên trong mặt bằng chung nói trên, hiện nay đã có một số doanh nghiệp mạnh đã tổ chức tốt các hoạt động SHTT và khẳng định được những kết quả tích cực do các hoạt động này mang lại cho doanh nghiệp.

Năm 2005 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp (chương trình 68/CP), đây là một chương trình quốc gia được tổ chức với quy mô lớn và đồng bộ (quốc gia & địa phương) nhằm mang lại hiệu quả tích cực cho doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, giai đoạn từ năm 2005-2010 tập trung vào các nội dung nâng cao nhận thức về SHTT, xây dựng và phát triển các tài sản trí tuệ mang tính cộng đồng (NHTT, NHCN, CDDL), cung cấp thông tin SHTT... (nay đã hết hiệu lực và thay vào đó là quyết định số 2204/QĐ-TTg, ngày 06/12/2010 của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn từ năm 2011-2015) và tại địa phương UBND Tỉnh đã ký quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2006 về việc ‘Phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2006-2010’ trong đó có nội dung hỗ trợ phát triển thương hiệu (đến nay cũng đã thay đổi bởi quyết định số 1263/QĐ-UBND, ngày 07/06/2011 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc Phê duyệt chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2015). Vì vậy theo tinh thần của các văn bản trên Sở KH&CN đã triển khai các nội dung liên quan việc hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp theo hướng tiếp cận với các nội dung triển khai trong chương trình chung của quốc gia, đồng thời phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương, cụ thể hàng năm triển khai dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp Lâm Đồng trong hoạt động SHTT năm  2006, 2007, 2008, 2010 ,2011, 2012, 2013, 2014, 2015” và tiếp tục thực hiện cho những năm tiếp theo, các nội dung của dự án tập trung cho nhiều hoạt động như: tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, hội thảo nâng cao nhận thức về SHTT; hỗ trợ một phần kinh phí đăng ký nhãn hiệu cho các doanh nghiệp; hỗ trợ một phần kinh phí cho các doanh nghiệp tham gia hội chợ thương hiệu nổi tiếng Việt Nam; xây dựng khung chương trình quảng bá về tài sản trí tuệ cho mọi doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh và thực hiện được 10 đoạn phim tư liệu quảng bá tài sản trí tuệ của 10 doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ phát trên Đài PTTH Lâm Đồng hàng tuần; xây dựng điểm tra cứu thông tin về SHTT; đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Trà Blao”, “Rau Đà Lạt” ra nước ngoài; hỗ trợ các địa phương xây dựng xác lập quyền các nhãn hiệu mang chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm đặc trưng thế mạnh của tỉnh và triển khai các hoạt động quản lý và phát triển các nhãn hiệu này. Thông qua các nội dung thực hiện của chương trình trong các năm qua cho thấy đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Về công tác đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách và pháp luật về sở hữu công nghiệp trong những năm vừa qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể là từ năm 2006 đến nay hàng năm Sở phối hợp với Đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng thực hiện tuyên mục tuyên truyền về hoạt động khoa học-công nghệ (trong đó có một phần về sở hữu công nghiệp) và thực hiện nội dung tuyên truyền trong dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp Lâm Đồng trong hoạt động sở hữu trí tuệ năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014”  thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn về luật sở hữu trí tuệ, sáng chế, nhãn hiệu, thực thi quyền SHCN, tuyên truyền quảng bá tài sản trí tuệ… cho các doanh nghiệp, cá nhân, đơn vị trên địa bàn, và đặc biệt trong năm 2011 tranh thủ nguồn kinh phí từ Trung ương đã triển khai được dự án “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về SHTT trên Đài PTTH Lâm Đồng năm 2011-2012” do Trung tâm phân tích và chứng nhận chất lượng tỉnh Lâm Đồng thực hiện và tiếp tục triển khai giai đoạn tiếp theo cho năm 2012-2013, qua chương trình này sẽ mang lại nhiều hiệu quả tích cực trong công tác đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách và pháp luật về sở hữu công nghiệp cho mọi đối tượng tại địa phương. Với vai trò của cơ quan nhà nước đã triển khai tốt các hoạt động của mình, nhưng việc nắm và hiểu các vấn đề về SHCN vẫn chưa được các cơ quan thực thi, doanh nghiệp trong tỉnh thực sự quan tâm đúng mức đối với hoạt động này, vì vậy nhu cầu thực tế công tác tuyên truyền, đào tạo tập huấn hàng năm nhằm nâng cao nhận thức về sở hữu công nghiệp cho mọi đối tượng là rất lớn cần phải được tiến hành thường xuyên. Còn đối với việc tổ chức lớp tập huấn “Thực thi quyền sở hữu trí tuệ năm 2016” nhằm giúp cho lãnh đạo, cán bộ các cơ quan thực thi, các địa phương nắm được các quy định pháp luật về công tác thực thi, bảo về quyền sở hữu trí tuệ và năng cao năng lực thực thi của các cơ quan, vì vậy vấn đề này rất cần thiết cần được quan tâm và tổ chức sớm cho địa phương.

Còn công tác hỗ trợ cho các địa phương xây dựng các nhãn hiệu sở hữu cộng đồng (nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận gắn với tên địa danh mang chỉ dẫn địa lý) đã được thực hiện điều tay, tính từ năm 2006 đến nay Lâm Đồng là tỉnh đi đầu trong nước được Cục SHTT cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho 12 đặc sản địa phương: Cà phê Arabica Langbian, Rau Đà Lạt, Hoa Đà Lạt, Cà phê Cầu Đất Đà Lạt, Dứa Cayenne Đơn Dương, Mác mác Đơn Dương, Cà phê Di Linh, Trà BLao, Tơ lụa Bảo Lộc, Sầu riêng Đạ Huoai, Diệp hạ châu Cát Tiên, Gạo nếp quýt Đạ Tẻh, các nhãn hiệu chứng nhận này đã triển khai giai đoạn: quản lý và phát triển tập trung cho các hoạt động cấp quyền sử dụng nhãn hiệu, xây dựng các quy định quản lý, triển khai các hoạt động tuyên truyền quảng bá và và 01 nhãn hiệu chứng nhận “Dâu tây Đà Lạt” đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục SHTT và đang trong thời gian xét nghiệm cấp văn bằng; bên cạnh đó có 07 nhãn hiệu tập thể “Lúa gạo Cát Tiên”, “Rượu cần Lang biang”, “Chuối LaBa”, “Nấm Đơn Dương”, “Cá nước lạnh Đà Lạt”, “Bánh tráng Lạc Lâm”, “Mây tre đan Madaguil” đã được cấp giấy chứng nhận và 02 nhãn hiệu tập thể: “Rượu cát quế Bảo Lâm”, “Cồng chiêng Langbiang” đang trong thời gian xem xét cấp giấy chứng nhận. Kết quả có thể đánh giá rằng trong thời gian qua với sự phối hợp giữa các Sở, ban ngành và đặc biệt là vai trò của các chủ nhãn hiệu đã thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm…đến nay cho thấy rằng các thương hiệu hàng nông sản của tỉnh sau khi được hình thành đã góp phần tăng sản lượng tiêu thụ, tăng giá trị sản phẩm, thúc đẩy ngành nông nghiệp của tỉnh tiến được bước dài trong khâu tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân và thấy rằng hầu hết các sản phẩm nông sản sau khi được gắn thương hiệu đều tăng sản lượng tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm, đơn cử như thương hiệu Rau Đà Lạt, Hoa Đà Lạt, Trà B’Lao, Chuối La Ba, Lúa –gạo Cát Tiên thể hiện rõ nhất, các đơn vị được cấp ủy quyền sử dụng nhãn hiệu này đã tổ chức tiếp cận thị trường, xây dựng kế hoạch sản xuất, hợp đồng tiêu thụ, qua đó tạo cho công việc kinh doanh ngày càng ổn định và phát triển đảm bảo khối lượng nông sản cung cấp cho đối tác đúng chất lượng, thời gian cam kết, việc các nhãn hiệu trên được phát huy hiệu quả là do phát huy được vai trò của các chủ nhãn hiệu trong công tác tuyên truyền, phối hợp với các ngành thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên vẫn còn một số thương hiệu chưa phát huy được vai trò của mình như số lượng các đơn vị tham giá quá ít, các tổ chức cá nhân chưa thực sự thấy cần thiết khi sử dụng nhãn hiệu, chưa có sự lan tỏa ra cao đến người tiêu dùng như thương hiệu Cà phê Di Linh, Dứa Cayennne Đơn Dương, nguyên nhân một phần do diện tích sản xuất chưa tập trung, chủng loại chưa nhiều, sản lượng sản xuất chưa đủ lớn, sự khác biệt giữa các sản phẩm chưa rõ ràng và đặc biệt vai trò của các chủ nhãn hiệu khá hạn chế trong công tác vận động tuyên truyền, quảng bá nhãn hiệu.

Nhằm tiếp tục phát triển thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng thế mạnh của tỉnh, Sở đã phối hợp với các địa phương, Sở ban ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 về việc phê duyệt kế hoạch phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc trưng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 với phần nội dung mang tính tổng thể thông qua việc phát triển thương hiệu để tập hợp các biện pháp kinh tế - kỹ thuật, phân công trách nhiệm cho các ngành, địa phương, chủ nhãn hiệu và tập trung các nguồn lực để đầu tư phát triển các sản phẩm đặc trưng thế mạnh của tỉnh ngày một phát triển. Trong thời gian tới tập trung xây dựng các nhãn hiệu hàng nông sản như: Nấm Đà Lạt, Bơ Di Linh, Chè Cầu Đất Đà Lạt, Cá lăng nha Cát Tiên, Hồng ăn trái Đà Lạt, Nấm Bảo Lộc, Bơ Bảo Lộc, Măng cụt Bảo Lộc và phát triển các thương hiệu đã được đăng ký độc quyền.

Và việc hỗ trợ cho UBND thành phố Đà Lạt xây dựng nhãn hiệu chứng nhận “Dâu tây Đà Lạt” trong năm 2015 này nằm trong kế hoạch hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu đã được UBND tỉnh ban hành tại văn bản số 4857/UBND-VX ngày 09/9/2011 về việc chủ chương xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2015 và Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 về việc phê duyệt kế hoạch phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc trưng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020; đồng thời là mong muốn của địa phương đề xuất hỗ trợ tại văn bản số 52/TTr-KT ngày 24/06/2015 của Phòng Kinh tế Đà Lạt đưa vào chương trình năm 2015 hỗ trợ cho địa phương xây dựng nhãn hiệu chứng nhận này.

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.577.824
  • Đang online: 119
  • Trong tuần: 17.803
  • Trong tháng: 127.911
  • Trong năm: 301.888