Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Định danh khoa học và xác định chất lượng của nấm linh chi đỏ phát hiện tại Quốc Oai, Đạ Tẻh, Lâm Đồng
Đề tài - Dự án
Chù đề tài liệu
KS. Thái Thị Thanh Thủy
2019
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Tài liệu này chỉ chia sẻ cho thành viên, bạn cần đăng ký thành viên trên hệ thống để tải tài liệu về.
Nếu chưa phải là thành viên, bạn có thể liên hệ với ban quản trị theo địa chỉ để được cấp tài khoản đăng nhập:
  • Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt -Lâm Đồng
  • Email: sokhcn@lamdong.gov.vn
  • Điện thoại: 063.3821377

Xác định tên khoa học và đánh giá chất lượng của nấm Linh chi đỏ phát hiện tại Quốc Oai, Đạ tẻh, Lâm Đồng.

* Mục tiêu cụ thể:
- Định danh chuẩn nấm Linh chi đỏ Quốc Oai chính xác đảm bảo cơ sở khoa học.
- Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống cấp I, cấp II  nấm Linh đỏ Quốc oai
- Nghiên cứu  xây dựng quy trình nuôi trồng nấm Linh chi đỏ Quốc oai
- Đánh giá một số hoạt chất trong quả thể nấm Linh chi 
NỘI DUNG:
* Nội dung 1: Định danh bằng phương pháp hình thái và sinh học phân tử
- Nghiên cứu định danh bằng phương pháp hình thái: phân tích hình thái mẫu nấm, soi bào tử đảm dưới kính hiển vi quang học theo khóa định loại, mô tả cấu trúc bào tử.
- Gửi hệ sợi nấm thuần khiết để định danh bằng sinh học phân tử tại Viện Công nghệ Sinh học, Hà Nội.
* Nội dung 2: Nghiên cứu Xây dựng quy trình nhân giống nấm Linh chi đỏ Quốc Oai
Xây dựng quy trình nhân giống cấp I:
-Khảo sát nguồn carbon (glucose, saccharose với 40g/L) đến tốc độ phát triển hệ sợi nấm.
- Khảo sát nguồn nitơ hữu cơ (pepton, cao nấm men với 1g/L) đến tốc độ phát triển hệ sợi nấm.
-Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ (20oC, 25oC, 30oC, 35oC) đến tốc độ phát triển hệ sợi nấm.
-Khảo sát ảnh hưởng của pH (5, 6, 7, 8) đến tốc độ phát triển hệ sợi nấm.
-Xây dựng quy trình nhân giống cấp I.
Xây dựng quy trình nhân giống cấp II:
-Khảo sát tốc độ phát triển hệ sợi nấm trên môi trường hạt thóc.
-Khảo sát tốc độ phát triển hệ sợi nấm trên môi trường que sắn.
-Xây dựng quy trình nhân giống cấp II.
*Nội dung 3:  nghiên cứu Xây dựng quy trình nuôi trồng nấm Linh chi đỏ Quốc Oai
-Khảo sát cơ chất thích hợp để nuôi trồng nấm Linh chi Quốc Oai
-Khảo sát trọng lượng bịch phôi (800g; 1.000g; 1.200g) thích hợp để nuôi trồng nấm Linh chi Quốc Oai.
-Khảo sát điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng trong thời kỳ ủ tơ, hình thành quả thể nấm.
-Xây dựng quy trình nuôi trồng nấm Linh chi đỏ Quốc Oai đảm bảo cơ sở khoa học. 
* Nội dung 4: Nuôi trồng thử nghiệm nấm Linh chi đỏ Quốc Oai
- Nuôi trồng thử nghiệm nấm Linh chi đỏ Quốc Oai tại Trạm thực nghiệm Đơn Dương 600 bịch phôi nấm.
- Theo dõi hệ sợi nấm phát triển; điều kiện nhiệt độ, độ ẩm trong thời gian ủ tơ nấm.
- Theo dõi điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng; đánh giá năng suất quả thể trong thời gian hình thành quả thể.
- Đánh giá hiệu quả kinh tế sơ bộ.
* Nội dung 5: Phân tích một số hoạt chất chính của quả thể nấm
Gửi mẫu phân tích một số hoạt chất: Triterpenoid, Polysaccharide hòa tan, Adenosine, của nấm Linh chi  Quốc Oai so với nấm Linh chi đỏ Đà Lạt.

Bạn cần đăng nhập đề tải tài liệu
Nội dung khác

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.581.035
  • Đang online: 25
  • Trong tuần: 21.014
  • Trong tháng: 131.122
  • Trong năm: 305.099