Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Hoàn thiện quy trình nuôi trồng nấm Trà Tân (Agrocybe aegerita) tại Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng
Đề tài - Dự án
Chù đề tài liệu
ThS. Lường Tú Nam
2019
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Tài liệu này chỉ chia sẻ cho thành viên, bạn cần đăng ký thành viên trên hệ thống để tải tài liệu về.
Nếu chưa phải là thành viên, bạn có thể liên hệ với ban quản trị theo địa chỉ để được cấp tài khoản đăng nhập:
  • Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt -Lâm Đồng
  • Email: sokhcn@lamdong.gov.vn
  • Điện thoại: 063.3821377

Nấm Trà tân có tên khoa học là Agrocybe aegerita. Ngoài ra nó còn có tên gọi khác là nấm cây dương, nấm cây trà. Tai nấm Trà tân có hình tán dù, nhưng lúc nhỏ giống cái khuy áo và có màu cam rất tươi tựa các hạt ngọc, nên được đặt tên là Trà tân. Đặc biệt mặt trên mũ nấm non thường phủ một lóp nhớt (slime hay viscid) gọi là “nameko” hay “namerako” theo tiếng Nhật.

Việc thực hiện nhiệm vụ “Hoàn thiện quy trình nuôi trồng nấm Trà tân (Agrocybe aegerita) tại Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng” là nhiệm vụ cấp thiết, quan trọng với:

MỤC TIÊU:

 * Mục tiêu chung:

Hoàn thiện quy trình nuôi trồng nấm Trà tân đảm bảo cơ sở khoa học, phù hợp điều kiện tại huyện Đơn Dương, chuyển giao và nhân rộng cho nông dân; góp phần đa dạng hóa sản phẩm và phát triển nghề trồng nấm tại địa phương.

* Mục tiêu cụ thể:

- Hoàn thiện quy trình nhân giống nấm Trà tân

- Hoàn thiện quy trình nuôi trồng nấm Trà tân

- Xây dựng 02 mô hình trình diễn nuôi trồng nấm Trà tân tại Trạm thực nghiệm và Công ty TNHH Ngọc Yến Minh

- Tổ chức 01 cuộc Tập huấn giới thiệu mô nuôi trồng nấm Trà tân cho bà con trong vùng tham quan học tập.

NỘI DUNG:

* Nội dung 1: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống nấm Trà tân

Hoàn thiện quy trình nhân giống cấp I:

- Khảo sát nguồn carbon (glucose; saccharose với 20g/L) đến tốc độ phát triển hệ sợi nấm.

- Khảo sát nguồn nitơ hữu cơ (tryptone; cao nấm men với 2g/L) đến tốc độ phát triển hệ sợi nấm.

- Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ (20oC, 25oC, 28oC, 30oC) đến tốc độ phát triển hệ sợi nấm.

- Khảo sát ảnh hưởng của pH (5, 6, 7, 8) đến tốc độ phát triển hệ sợi nấm..

- Xây dựng quy trình nhân giống cấp I.

Hoàn thiện quy trình nhân giống cấp II:

- Khảo sát tốc độ phát triển hệ sợi nấm trên môi trường hạt thóc.

- Khảo sát tốc độ phát triển hệ sợi nấm trên môi trường que sắn.

- Hoàn thiện quy trình nhân giống cấp II, giống sản xuất.

* Nội dung 2: nghiên cứu hoàn thiện quy trình nuôi trồng nấm Trà tân

- Khảo sát cơ chất thích hợp để nuôi trồng nấm

- Theo dõi điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, thời gian lan tơ trong thời kỳ ủ tơ.

- Theo dõi điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, thời gian hình thành quả thể, thu hoạch,  trong thời kỳ hình thành quả thể nấm.

- Hoàn thiện quy trình nuôi trồng nấm Trà Tân đảm bảo cơ sở khoa học, phù hợp tại địa phương.

* Nội dung 3: Xây dựng mô hình nuôi trồng nấm Trà Tân

- Xây dựng 02 mô hình nuôi trồng nấm Trà Tân tại Trạm thực nghiệm Đơn Dương với 700 bịch phôi nấm và tại Công ty TNHH Ngọc Yến Minh 300 bịch phôi nấm.

- Theo dõi hệ sợi nấm phát triển; điều kiện nhiệt độ; độ ẩm trong thời gian ủ tơ nấm.

- Theo dõi điều kiện nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng; đánh giá năng suất quả thể trong thời gian hình thành quả thể nấm.

- Đánh giá hiệu quả kinh tế sơ bộ.

* Nội dung 4: Tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc nấm Trà tân

Tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng nấm Trà tân cho 30 lượt nông dân tham gia.

ĐỀ TÀI ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC KẾT QUẢ:

- Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân giống cấp I, cấp II thành công, đảm bảo cơ sở khoa học, phục vụ công tác bảo tồn nguồn gen.

- Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nuôi trồng nấm Trà tân đảm bảo cơ sở khoa học, có ý nghĩa trong công tác phát triển sản xuất nấm ăn tại địa phương.

- Tổ chức tập huấn, chuyển giao quy trình kỹ thuật nuôi trồng nấm Trà tân, nhằm nhân rộng mô hình nuôi trồng nấm trên địa bàn cho 30 lượt nông dân tham gia.

Bạn cần đăng nhập đề tải tài liệu

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.577.601
  • Đang online: 65
  • Trong tuần: 17.580
  • Trong tháng: 127.688
  • Trong năm: 301.665