Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Xã hội hóa nghiên cứu khoa học và công nghệ: Kinh nghiệm của Châu Âu
Tổng luận
Khoa học công nghệ
Cục Thông tin KH&CN quốc gia
2019
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Nghiên cu khoa hc và công ngh(KH&CN) đang thay đổi nhanh chóng trên nhiu phương diện: Phương thc thc hin nghiên cu thay đi; mi quan h gia khoa họcxã hi tr nên phc tạpđa dng hơn; các ch th và các bên liên quan mở rộng và đa dng tham gia vào quá trình nghiên cu hoc có thể ảnh hưng đến quá trình này; các chính ph và cng đng quc gia ngày càng nhn mnh vào nghiên cu như mt công cụ để thúc đy tăng trưng kinh tế.

Nhng chuyn đổi này đang diễn ra mt cách không đng đều, phi tuyến tính và quỹ đạo tương lai ca chúng là không chc chn. Tuy vy, mt điều chc chn là nghiên cu KH&CN, trong xã hi tri thc, đang và sẽ ngày càng khác bit - về cấu trúc, chức năng, ý nghĩa xã hi và chính tr, qun tr cũng như các ch th tham gia - so với cái đưc gọi là Khoa hc lớn” đã góp phn thúc đẩy tăng trưng kinh tế sau chiến tranh ca các quc gia công nghiệp.

Nếu “Khoa học lớn” thực hiện nghiên cứu tương tự như một “doanh nghiệp công nghiệp”, thì các xu hướng hiện tại thực hiện nghiên cứu như một “cam kết xã hội”. Trong đó, các yếu tố trước đây bị đánh giá thấp thì giờ đây đóng vai trò quan trọng, ví dụ như sự định hướng, sự sẵn sàng và năng lực của các chủ thể tham gia nghiên cứu khoa học để đồng bộ hóa với nhau, mức độ hợp tác giữa các nhà khoa học thuộc các cộng đồng riêng biệt (thường rất khác nhau về nội dung, lợi ích, ngôn ngữ và văn hóa) hay sự xuất hiện và hợp nhất của các ngành nghề mới liên kết với nhau theo những cách khác nhau trong quá trình nghiên cứu.

Nhng thay đổi kể trên đã đưa đến rất nhiu thách thc cho nghiên cu KH&CN. Việc tăng cưng đu tư cho nghiên cu, h trợ mạng lưi nghiên cu hay củng c cơ sở hạ tầng nghiên cu đ phát trin mt nn kinh tế dựa trên khoa hc năng đng là không đ. Các quc gia cn có nhiu chính sách và bin pháp c th hơn, có kh năng gii quyết các lĩnh vc thưng bị bỏ qua bi hành đng chính sách, như các mô hình hành vi, nhng định hưng cá nhân, các động lc của tổ chức hay các mối quan h xã hi.

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.581.360
  • Đang online: 340
  • Trong tuần: 21.339
  • Trong tháng: 131.447
  • Trong năm: 305.424